สมาชิก

#
ชื่อ
นามสกุล
ฉายา
วันเกิด
ที่อยู่
เบอร์โทร
สถานะ
1
นายชาติประเสริฐ เสนาวรรณ กัมปนาท เลือดจาเลงกาโบ 1 ม.ค. 2486 308/74 หมู่ 2 ถ.วิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 0809418573
2
นายสุพจน์ อ่อนบุญมี ก้องเวหา ลูกปัญจมา 1 มิ.ย. 2489 11 หมู่ 1 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0896695220
3
นายณรนต์ ศิริ เกียรตินิล ลูกพิสิษฐ์ 1 พ.ย. 2494 135/105 แฟลตคลองเตย 8 ชั้น 1 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กทม. 10110 0816479391
4
ร.ต.ภักดี เจริญผล กึกก้อง ซ.สุทธิโชติ 18 พ.ค. 2498 131/144 หมู่ 8 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 0838719887
5
นายกนก กุลวงศ์ ก้องนภา แฟร์เท็กซ์ 14 ม.ค. 2509 23/293 หมู่บ้านพรพิสาร 5 ถ.รังสิต-นาครนายก ซอย 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0810610433
6
นายบรรจบ เมตตาจิตต์ เกษมน้อย ศรผจญ 17 ธ.ค. 2477 29/76 หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0838109173
7
นายสุรินทร์ เพชราวุธ กิ่งแก้ว เมืองสุรินทร์ 14 ต.ค. 2485 22/74 หมู่ 7 หมู่บ้านเปรมประชา ซอย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 0867107014
8
นายอดิเทพ กาญจนถมยา กาเซ็ม ลูกคลองตัน 6 เม.ย. 2490 105 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 0858206393
9
พ.จ.อ.เจริญพร สุระธรรม เกรียงศักดิ์ ลูกจักรวรรดิ์ 6 มิ.ย. 2493 667/12 หมู่ 6 หมู่บ้านแอนเน็กซ์ ซอยแอนเน็กซ์ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กทม. 10220 0873509337
10
นายสุรชัย หาญชิน ไก่ทอง ช.สีหราช 5 ก.ย. 2500 124/4 หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0814545664
11
นายนันทวัฒน์ จักรบุตร เก้าร้อยยอด ส.สวัสดิ์ 12 มิ.ย. 2508 187 หมู่ 10 บ้านสบคือ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 0835785406
12
นายถาวร ฉวีวรรณ เกรียงศักดิ์ ยอดศรจันทร์ 11 ต.ค. 2474 62/131 หมู่ 4 หมู่บ้านเต็มรัก ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0813356127
13
นายสุริยะ ดวงสุริยะ ก้องเวหาน้อย ศิษย์คล้ายจันทร์ 27 มิ.ย. 2498 4/9 ซอนประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 0847506060
14
นายวารี นิลรัตน์ ก้องสมุทร ลูกนาวิกโยธิน 27 เม.ย. 2485 403 ซอยสะพาน 3 ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 -
15
นายมนัส คล้ายโชติคล่อง กังวาล ลูกอากาศโยธิน 25 ส.ค. 2495 50/391 หมู่ 8 หมู่บ้านพฤษา 3 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0890444348
16
นายวิโรจน์ แขมน้อย ไก่แก้ว ศ.แขมทอง 3 ต.ค. 2489 90 หมู่ 3 บ้านสวนเขื่อน ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 0863204921
17
นายบุญธรรม สุคันธมาลา กระต่ายหม้อ เกียรติวินัย 28 ก.ย. 2496 142 หมู่ 7 บ้านเหมืองหม้อ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 0810231384
18
นายสุพรรณ สีใจอินทร์ ไกรวรรณ ศิษย์ปัญญา 2 เม.ย. 2497 32/1 หมู่ 3 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 -
19
นายสุชาติ เปียแก้ว ก้องสุริยา สุรณรงค์ 3 เม.ย. 2486 19 หมู่ 1 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ซอย 1 ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 0860686585
20
นายกฤษฎา เลื่อมอารมณ์ กฤษฎา ลูกรังษี 3 มี.ค. 2509 294 หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0984294807
21
นายทองดุลย์ ฤกษ์ยินดี กิมหยู ฤกษ์ชัย 1 ม.ค. 2487 108 หมู่ 5 ถ.บางพลี-สมุทรปราการ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 0879034246
22
นายเกรียงศักดิ์ นพรัตน์ เกรียงศักดิ์ ศิษย์บุญมี 24 ต.ค. 2500 281 ถ.อ่อนนุช ซอย 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 0875176742
23
จ.ส.อ.ธีรวุฒิ ทำมา กอบกิจน้อย ส.คิงสตาร์ 11 ส.ค. 2507 183/22215 ถ.นาวงษ์ประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 0866238251
24
นายนิวัฒน์ แถวพินิจ แก่นนคร ตะปูไทย 18 ส.ค. 2499 30 หมู่ 3 บ้านภูแยง ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210 0860627578
25
นายสุทิน อินทรจักร กิ่งศักดิ์ เพชรยินดี 10 ต.ค. 2500 1/187 หมู่ 10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000 0949197048
26
นายกู้น้อย มหัตพงษ์ กู้น้อย วิลีชัย 1 ส.ค. 2476 40/7 หมู่บ้านโอธิษ 3 ซอย 8 ซอยโชคชัย 4 ซอย 18 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 0840258411
27
นายบูรณเกียรติ ปรีดี กระดิ่งทอง บางกอกน้อย 9 ก.พ. 2490 2/1 บ้านหัวข่อง ซอย 2 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054521436
28
นายกู้เกียรติ ไชยแก้ว กู้เกียรติ ศิษย์นิรัญชัย 30 ต.ค. 2498 114 หมู่ 5 บ้านจอมขวัญ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 054583371
29
นายชนะนันท์ สุวรรณโชติ กิ่งนคร ล้อเหล็ก 22 เม.ย. 2499 85/17 หมู่บ้านสินสมบูรณ์เคหะ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 0870033153
30
จ.ส.อ.มาโนช นิติวัฒนะ กุหลาบ ทรงกิตรัตน์ 25 ม.ค. 2487 3/1 หมู่ 7 บ้านห้วยส้มสุก ต.สระหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 0871733180
31
นายศักดิ์ชาย ศรีทองแท้ เก่งกาจน้อย เกียรตินิวัฒน์ 30 มิ.ย. 2506 276/1 ถ.เจริญกรุง ซอย 79 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 0992644090
32
นายดิเรก หาดขุนทด เกรียงไกร ลูกเจ้าพระยา 1 พ.ย. 2489 30/2 การเคหะแห่งชาติหลังที่ 30 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 023756985
เสียชีวิต
33
นายสุดเฉลียว พรมปลิด ก้องยโส ศิษย์จ่าชวน 14 พ.ค. 2524 121 หมู่ 2 บ้านหนองไม้ตาย ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 -
34
นายปัญญา สรรเพชญวิทยา กางเขนดง เดชฤทธา 11 ธ.ค. 2506 64/124 หมู่ 10 หมู่บ้านริมไทรการ์เด้นวิลล์ ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10160 0818251163
35
นายโพธิ์ วาปีกา แก่นสาร สิงห์ทัพยา 2 ก.ค. 2499 125/39 หมู่ 12 หมู่บ้านเอื้ออาทรนาเกลือ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0852173118
เสียชีวิต
36
นายแตงไทย บางตาล ไกรเดช ฉมานฉันท์ 1 ม.ค. 2479 45 หมู่ 4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. 10530 0817102009
37
นายนิรันดร์ อยู่ดี ก้องสมุทร ส.ธนิกุล 21 ม.ค. 2502 140/240 หมู่ 4 น้ำเพชรคอนโด ถ.ติวานนท์ ซอยเรวดี 48 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000 0807553896
38
นายพยัคฆ์ สุทธิศรีโรจน์ กิ่งขจร เดชขจร 16 ส.ค. 2488 1409/17 หมู่บ้านศิริพร ถ.พหลโยธิน ซอย 34 ซอยเสนานิคม เขตจตุจัตร กทม. 10900 0818685783
39
ร.ต.ดนตรี โสมชัย โกมินทร์น้อย ศ.กำจัดภัย 8 ต.ค. 2502 128 หมู่ 1 บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ จ.สกลนคร 47000 -
40
นายสุธรรม จุดดง กิ่งแก้ว สิงห์ธารชัย 11 ก.พ. 2492 50 หมู่ 1 บ้านเหล่าแมว ซอย 4 ถ.เหล่าแมว-ดงหลวง ต.วังผากิ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 -
41
นายบุญธรรม ปริ่มปาน ไก่แดง ไทยเพิ่มพูน 13 ก.ค. 2504 76/4 หมู่ 5 บ้านดอนมะกอก ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 -
42
นายสมเกียรติ ผิวดำ เกียรติก้อง ศิษย์ไพฑูรย์ 17 มิ.ย. 2504 646/51 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0831461444
43
นายสมเกียรติ แสงแก้ว เกียรติน้อย สิงห์นาวี 1 ม.ค. 2498 37 หมู่ 5 อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 -
44
นายนิพนธ์ ภาคากิจ เกียรติลัดหลวง ศ.พญาไท 31 ธ.ค. 2498 54 หมู่ 11 ซอย วิธานธรรมวัตร ถ.ทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0826858540
45
นายทวีป สุขศรี เกียรติศักดิ์ ศักดิ์เสรี 1 พ.ย. 2486 40 หมู่ 7 ต.ทรงคนอิง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0815607639
46
นายปลั่ง วิเวกจวง กลองศึก เลือดคนดง 9 พ.ย. 2483 82 หมู่ 3 บ้านป่าขนุน ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 0872079597
47
นายบุญธรรม ศรีโสภา กำไลหยก เกียรติสมภพ 27 ก.ย. 2498 249/64 หมู่ 1 หมู่บ้านการรถไฟฯ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตจตุจักร กทม. 10900 0817930259
48
นายวุฒิชัย ทองแก้วยวน ก้องตะวัน เพชรเมืองคอน 25 พ.ย. 2513 202/92 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 -
49
นายคณิต แดนเมือง กริชเพชร เมืองสุรินทร์ 25 ม.ค. 2488 165 หมู่ 7 บ้านโคกเจริญ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 0895689976
50
นายทนงศักดิ์ ศุภการ แก่นศักดิ์ ศิษย์ช่างกล 5 ม.ค. 2499 110/6 หมู่ 10 ซอยกรมหลวงชุมพร 19 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 -