สมาชิก
# ชื่อ นามสกุล ฉายา ที่อยู่ เกิด เบอร์โทร LineID สถานะ
# ชื่อ นามสกุล ฉายา ที่อยู่ เกิด เบอร์โทร LineID สถานะ
1
นายดำริ หมวกน่วม ฮาตาริ พรอุดม 224/4 หมู่1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 3 พ.ย. 2497 0850531216
2
นายพิเชษฐ์ ชูทอง ฮิปปี้ สิงห์มณี 400 หมู่บ้านศรีวรา แขวงวังทอง เขตบึงทองหลาง กทม. 10230 14 ส.ค. 2510 0814873061
3
นายสุพล อินทร์กระโทก ฮาตาริ สิงห์เชื้อเพลิง 134 หมู่9 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 1 ก.พ. 2489 044444358
4
นายจวน วงศ์อรินทร์ ฮาด้า ศิษย์ปัญญา 98 หมู่9 บ้านแม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 27 ก.พ. 2494 054635991
5
นายองอาจ มานเมาะ อาบีดีน ลูกสวน 41/32 หมู่5 ถนนสุขสวัสกิ์ 14 ซอย14/21 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150 1 พ.ย. 2503 0626600693
6
นายวินัย ฐานะ อร่อย ลูกช่อแล 172 หมู่1 บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 28 มิ.ย. 2510 0613076877
7
นายชีวิน แหวนรุ่งโรจน์ อมรฤทธิ์ หัสดายุ 83 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย30 แยก13-2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250 26 ก.ค. 2491 0834092792
8
นายชุมพล บำรุงศรี อุไรน้อย แขวงบางซื่อ 55/2 หมู่3 ถนนแหลมยาง ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 12 พ.ค. 2488 0629242535
9
นายบุญเหลือ สืบโสดา อสรพิษ เมืองสุรินทร์ 66/1 หมู่10 บ้านโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 23 มี.ค. 2494 0844245489
10
นายนิกร ร่วมความคิด อนันตกร จิตรพิทักษ์ 142 หมู่2 บ้านขว้าง ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 4 ต.ค. 2501
11
นายจักรคำ ไชยวัง อิสระ ดำรงเกียรติ 76 หมู่6 บ้านท่ากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 6 ก.ย. 2478
เสียชีวิต
12
นายไพบูลย์ ศรีธง แอ๊ดน้อย สิงห์วัลลภ 118 หมู่5 บ้านบูชา ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 27 ก.ย. 2491
13
จ.ส.อ.วิทวัฒน์ บุญสนอง อังคารเล็ก ศิษย์ครูโย ต.ศรีตะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 22 ก.พ. 2527 0899755373
14
นายพาด ประยงค์หอม อานุภาพ สิงห์นาสาม 121 หมู่9 บ้านแสลงพันธ์ ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 พ.ย. 2492 0943802384
15
นายสมคิด เดิมประโคน โอโรโน่ พ.เมืองอุบล 72/24 ถนนพฤกษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 14 ม.ค. 2519
16
นายประเสริฐ วิชายง อนันตเดช โรจน์สงคราม 131 หมู่1 บ้านประทัดบุ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 4 พ.ย. 2507
17
นายพจน์ บุญยงค์ ไอ้ผิว สิงห์พัฒนา 91/2 หมู่5 บ้านตาแก้ว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 4 มิ.ย. 2487
18
นายแสวง หลวงโปธา อยากดัง ศ.ชิงชัย 142 หมู่4 ถนนแม่อาวผาเงิน ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 17 ก.พ. 2500 0648029215
19
นายพิวัฒน์ ทัศบุตร เอกชัย ศิษย์เรืองพร 177 ตรอกสะพานหัน แขวงจักรวรรค์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 14 พ.ค. 2505 0894525557
20
นายสุภาพ มาพะดุง อินทรชิต ศิลาพงษ์ 141 หมู่5 บ้านจบก ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 20 มิ.ย. 2492
21
นายสมชาย พุทธาภิบาล อภิสิทธิ์ เสถียรยิม 70 หมู่1 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 10 มี.ค. 2498 0860618875
22
นายสำราญ ผาทอง อภิเดช ลูกจรรยา 20 บ้านร่องซ้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 10 ก.พ. 2488 054626720
23
ส.อ.นรงค์ชัย จรุณศรี อรรถที บุญโรจน์ 54/1 หมู่10 ต.ปากกราน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 12 ธ.ค. 2506 0929618402
24
นายสมชาย สิงห์ป้อง อนันตเดช ศิษย์พระพรหม 94 หมู่4 บ้านหอมศิลป์ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 10 ก.ย. 2515 0800878542
25
นายวินัย เติมสุข อภิเดช ศศิประภายิม 34/25 ถนนรามคำแหง ซอย58/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 9 พ.ย. 2509 0865693591
26
นายอนุชา อาคม อนุชาน้อย อ.อาคม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 7 ก.ค. 2526 0876992743
27
ด.ต.เวก มุขเงิน เอกชัย วีระชัย 34 หมู่บ้านยิ้มประยูร ซอยยิ้มประยูร1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 7 มิ.ย. 2475 025854751
28
นายอิ่ม ใจหาญ องอาจน้อย ศรสรศักดิ์ 30 ซอยตาลอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 7 ม.ค. 2480
29
นายจักรพันธ์ ชินานัด ไอ้ดู่13เหรียญทาวเวอร์ 133 หมู่6 บ้านทุ่งป่ากระถิบ ต.พระญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 14 ก.ค. 2512 0824548809
30
นายไมตรี เนตรมณ อรชุนน้อย ฮ.มหาชัย 207 หมู่4 หมู่บ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง จ.อุบลราชธานี 34190 11 พ.ย. 2493 0857782221
31
นายชนุดม จุ้ยเจริญ อุดมศักดิ์ สกุลไทย 16 หมู่1 หมู่บ้านปฐมนครนิเวศน์ ซอย5 ถนนเทศา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 5 ก.ย. 2498 0868074757
32
นายอนุกูล เอี่ยมภิญโญ อภิเดชน้อย ศิษย์หิรัญ 80/22 หมู่1 หมู่บ้านเจ้าพระยา9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 29 ก.ค. 2499 0818701503
33
นายอาทิตย์ โต๊ะเฮา อาทิตย์ มาเจลติก 103/1 หมู่6 ซอยมหาจักรพรรค์ ถนนโสธร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 15 ส.ค. 2503
34
ส.ท.อุดม พึ่งพะยอม อุดม บูรพาชัย 1/51 หมู่10 บ้านอิฐโพธิ์รอมตาล ซอยคลองชลประทาน อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 1 พ.ย. 2479 0865254845
35
นายธงชัย ยรรยงเลิศ อรุณชัย เกียรติเมืองตรัง 95 ถนนวัชรพล ต.ท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 23 ต.ค. 2490
36
นายอามีน หมัดหลี อามีน วินดี้สปอร์ต 12/1 หมู่4 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 19 เม.ย. 2530 0886104619
37
นายพิเศษ วรบุตร อนุรักษ์ เกียรตินิวัฒน์ 104/40 หมู่บ้านบูรพาวิลเลจ3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 22 มิ.ย. 2522
38
นายไกรสร ไชยยา ไอ้แสบ ส.อรัญญิก 81 หมู่1 บ้านป่าซางน้อย ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 5 ก.ย. 2501 0834715689
39
นายสมนึก หล้าคำมี อดิศักดิ์ วีระวัฒน์ 18/3 หมู่1 บ้านแม่คำมี ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 20 ส.ค. 2491 0847012466
40
พระวีระ ฤกษ์สะอาด อิศรศักดิ์ บาร์โบส ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 10 มี.ค. 2480 0848271456
41
นายศุภฤกษ์ เหมืองอุ่น เอ็ม16 ศิษย์ ต.ก. 79/2 หมู่2 บ้านเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 30 มิ.ย. 2493 0846169760
42
นายสุธน ชุมชื่น อดุลย์ เมืองลาดหญ้า 29/50 แฟลตปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย11 แขวงท่าพระ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 25 มี.ค. 2512
43
นายศรีนวล อุปนันไชย ไอ้สู้ ส.สวนชัย 19/3 หมู่1 บ้านน้ำโค้ง ซอย1 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 28 ส.ค. 2499 0844876560
44
นายอาจหาญ ไลย์รักษ์ อนุรักษ์ ธรรมชาติ 51/7 หมู่5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 28 มิ.ย. 2513 0894879702
45
นายสุวิทย์ การีชิต อ๊อดน้อย ศ.เทวิน 39/9 หมู่8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชยโย จ.อ่างทอง 14140 23 ส.ค. 2504 0860194529
46
นายนิวัตร ชาตุอินจันทร์ โอเคน้อย ลูกเจ้าพ่อขุนดง 53 หมู่3 บ้านห้วยบอน ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50200 7 ธ.ค. 2513 0871833548
47
นายไพบูลย์ แก้วสุข อุดรน้อย ศักดิ์เสมา 467 หมู่3 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 3 ส.ค. 2505
48
นายวีระศักดิ์ อ่อนแก้ว เอกราช ช.ภัยลี้ 42/2 หมู่9 บ้านโพธิ์งาม ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 3 พ.ย. 2528 0840819145
49
นายสมชาย เชียงทอง เอี่ยวเดียว เกียรติเชียงทอง 71/15 หมู่6 หมู่บ้านที่ดินเจริญ3 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 20 พ.ค. 2510 0836171590
50
ส.อ.สุทธิศักดิ์ สมัครสมาน อนันตศักดิ์ พันธ์ยุทธภูมิ 38 หมู่9 บ้านใหม่ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 17 ส.ค. 2516 0815138474
51
นายตะวัน ส่องแสง โอเล่ห์ ก.กิตติศักดิ์ยิม 29 หมู่3 ซอย39 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบัรี จ.ปทุมธานี 12130 4 ส.ค. 2531
เสียชีวิต
52
ร.ต.ต.นรเสฎฐ์ ตู้เงิน อนันตเดช ศิษย์สุนทร นครปฐม 13 ต.ค. 2491
53
นายพรแก้ว ลิ้มมงคลชัยกุล อนันตชัย ศิษย์เส่ย 758/19 ถนนเทอดไทย ซอย26 แขวงตลาดพูล เขตธนบุรี กทม. 10600 11 ก.พ. 2505 0897857450
54
นายเสนาะ คำฝัน เอื้องดอย ลูกชนบท 13 หมู่4 บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 19 พ.ย. 2490 054593503
55
นายชาติชาย ไชยวุฒิ อดุลย์น้อย ค่ายประสิทธิ์ 37/12 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 9 ส.ค. 2488
56
นายสุนัย เกียรติอัชฌาสัย โอเปิ้ล สิงห์ตลาดพูล 64/238 หมู่3 หมู่บ้านมนวดี ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 18 ม.ค. 2485 0858246307
57
นายนัยรัตน์ จังจาตุพร อภิเดชน้อย เดชฤทธา 66/1 ถนนบำรุงราษฎร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 92000 7 มิ.ย. 2486 0805467259
58
นายฤทธิชัย บุญสยา อำนาจ ส.ลูกพิทักษ์ 573/5 หมู่25 บ้านดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 25 ม.ค. 2485 0868726524
59
นายศักดา อดุลย์วิจิตร อดุลย์น้อย ส.บางคอแหลม 128/4 ถนนเจริญกรุง ซอย99 ซอยบางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120 21 ก.พ. 2486 022920325
60
นายสุรเชษฐ์ ลิสอน อัศวิน สิงห์กำแพงแสน 136 หมู่22 บ้านศาลาทอง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 20 ธ.ค. 2490 080881676
61
นายบริมาตร ศิลาทอง อำนาจ ส.มิตรพัฒนา 34/17 หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กทม. 10230 1 ส.ค. 2508 0877585966
62
ส.อ.อาคม เฉ่งโล่ อิสระ ศักดิ์ศรีรินทร์ 27 หมู่5 บ้านนาท่วมเหนือ ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ตรัง 92190 11 มิ.ย. 2513 0869499553
63
นายอนวัช ทรงมณี อภิวัฒน์ แฟร์เท็กซ์ 20/5 หมู่6 ต.ลำไพร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 13 ธ.ค. 2513 0896929040
64
นายสายหยุด แจ่มมณี อร่อย ยนตรกิจ 1535/1 ชุมชนสามเรือน ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 2 ม.ค. 2486 029120039
65
นายบัณฑิต สุดารักษ์ โอเล่ ศักดิ์สีเทา 61 หมู่5 บ้านหนองจอก ต.คาละแมะ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 5 เม.ย. 2500 0860581087
66
นายสุพรรณ สมบูรณ์พงษ์ อัศวินเล็ก ศิษย์วารุณี 207 ซอยวัดสังข์กระจาย ถนนมิตรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 27 พ.ย. 2527 0891108506
67
นายเสริมพงษ์ นิยมสินธ์ อิศรชัย อิสระภาพ 91/1 ซอยบรมบรรพต แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 7 ม.ค. 2488 0812518612
68
นายวิชิต แจ้งเล็ก โอพาร ส.ธนิลกุล 2309/1 ถนนสุขุมวิท ซอย93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 21 ก.พ. 2522 0899883468
69
นายอดิศักดิ์ สารรัตน์ อดิศักดิ์ แขวงมีชัย อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 10 พ.ย. 2497
70
นายชัยวัฒน์ สมจิตร์ ไอ้เฉิ่ม ช.ไชยยนต์ 82 หมู่9 บ้านเหมืองหม้อ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 31 พ.ค. 2497 054531159
71
นายอดุลย์ ทะนันชัย อดุลศักดิ์ ศิษย์ปัญญา 45/1 หมู่3 บ้านคำมีรัจนปัญญา อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 7 มี.ค. 2507 0869137051
72
นายวีระ เนรตนุช อาลี เจ้าคุณสิงห์ 509 ถนนลาดพร้าว ซอย112 เอี่ยมสมบูรณ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 1 ม.ค. 2493
73
นายเด่นศักดิ์ มันตะลัมภะ อดุลย์ ส.ธนิลกุล 163/35 ถนนเพชบุรี ซอย5 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กทม. 10400 31 ส.ค. 2504 0865096137
74
นายอริชัย เย็นสุวรรณ อกหัก สิงห์ครุ 9 หมู่3 อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 5 เม.ย. 2490
เสียชีวิต
75
นายวาด วงศ์ราษฏร์ อาคเนน้อย พยัคฆขาว 93 หมู่8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 2 มิ.ย. 2493 0866577248
76
นายสมพงษ์ ทาระพันธ์ อิสลาม จิระประสิทธิ์ 11 บ้านท่า ถนนวิทยาธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 10 ม.ค. 2503 0890589742
77
ร.ต.อนันต์ ชุ่มชื่น อนันตชัย ศรผจญ 67/69 หมู่4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 6 พ.ค. 2497 0884133439
78
นายเสรี งามดี อาร์เค ศิษย์บัวใบ 57/3 บ้านร่องแค ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 16 ก.ย. 2497 054543761
79
นายอนันต์ เจริญสุข อนันตเดช ศิษย์หิรัญ 284/4 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ซอยสันติสุข ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 11 มิ.ย. 2484 0841567758
80
นายอำนวย เปาริบุตร อำนวยเดช ศรีอยุธยา 203/1 หมู่1 ถนนประชาอุทิศ ซอยไมตรี54 แขวงทุ่งครุ กทม. 10140 3 มิ.ย. 2482 028703176
81
นายอนันต์ สำรีราช อนันตชัย ศิษย์สุริยา 22/2 ถนนเหมืองแดง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 3 ก.พ. 2490 0894321554
82
นายวุฒิพงษ์ บุญสนอง อังคาร ศ.สิทธิโชค บ้านพักครู ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร ต.ป่กพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 21 ม.ค. 2501 0940689993
83
นายสินธพ วงศ์อรินทร์ เอ็กซตร้า ศิษย์สุริยา 6 หมู่3 ต.แม่คำมีรัตนปัญญา อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54000 4 มิ.ย. 2487 0850412279
84
นายประคอง ไวยติดต่อ อนุศักดิ์ สิงห์ประเวศ 229 ซอยนานาใต้ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 4 เม.ย. 2483
85
นายการิม พัฒนา อิทธิเดชน้อย สิงห์ปากเกร็ด 38/6 หมู่1 ต.คลองสระบัว อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 6 ม.ค. 2501 0863860857
86
นายพงษ์ศักดิ์ คงแย้ม อมรเดช ทัพไทย 52/8 หมู่1 ถนนสุขาภิบาล ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 20 ก.ค. 2499 0899214863
87
พ.จ.อ.พัชรัฐ สายะศิริ เอกรัตน์ ส.งามกมล 282 ถนนเจริญนคร ซอย34 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 25 ก.ย. 2504 0870063600
88
นายณรงค์ ทรงมณ๊ อภิเดช ศิษย์หิรัญ 142/33 หมู่บ้านลิขิต ซอย7 แยก8 หน้าวัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 ก.ย. 2484 0867786208
89
นายสามารถ สามภูสี หนึ่งสยาม แฟร์เท็กซ์ 129/1 หมู่4 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 12 พ.ค. 2518
90
นายอุเทน อินทรจักร หงษ์ฟ้าน้อย ศิษย์เต่าทอง 8 หมู่3 ถนนสันมะกรูด ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 11 พ.ย. 2503
91
นายชอม ครองชื่น แหวนเพชร พยัคฆโสภณ 103 หมู่5 บ้านโคกเจริญ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 10 พ.ย. 2496
92
นายแหลมทอง สมนิยาม แหลมทอง ส.ปราสาททอง 298/5 หมู่2 บ้านบุถจก ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 10 ม.ค. 2484 0885272353
93
นายเสมา ค้ำจุน หยกดำ สิงห์ประเสริฐ 147 หมู่3 บ้านสะพานใหม่ชัยนาท ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 24 ส.ค. 2503 0988173798
94
นายวัชรพล ยานสกุล เหล็กกล้า ส.สวัสดิ์ 25/16 แฟลตคลองจั่น25 ถนนเสรีไทย ซอย5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 30 มิ.ย. 2514 0817346539
95
นายสมโภชน์ ห้าวเหิม แหลมสิงห์ ส.เพชรทอง 103 หมู่10 บ้านเมืองเพชรใต้ ต.ไพล อ.ปราสาทจ.สุรินทร์ 32140 12 ม.ค. 2493 0959460931
96
นายทองเหรียญ ยืนยั่ง เหรียญทอง เปรมชัย 91 หมู่11 บ้านกุงชัย ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 28 ก.ย. 2501 0801492679
97
นายมี ดวงราษี แหลมสิงห์ พรพิทักษ์ 357 หมู่5 บ้านฉังกัน ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 8 ก.ค. 2502
98
นายเมธาวิน ภูเทียมลม เหมือนฝัน ป.พงษ์สว่าง 41/333 หมู่12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กทม. 10230 27 เม.ย. 2529 0939742748
99
นายภาณุวัฒน์ มหาผล แหลมเพชร 13 เหรียญรีสอร์ท 200/1 หมู่2 บ้านบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 14 ก.พ. 2527 0895216610
100
ร.ต.บรรเทิง เทพจ้ง หาญศึก พิษณุราชันย์ 220/20 หมู่1 หมู่บ้าน มทบ.21 ต .หนองล้อมไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 25 ส.ค. 2498 0802723193
101
นายกฤษณิปกรณ์ กอบโชควานิชย์ แหลมพิชิต ศิษย์พระพรหม 499/172 หมู่7 ศูนย์การค้าอินโดจีน โรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 21720 28 ก.ย. 2510 0999160357
102
นายชัยวัฒน์ ชัยเงชนิมิต แหลมสิงห์ เปรมชัย 71/501 หมู่3 หมู่บ้านอมรทรัพย์ ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530 7 ก.พ. 2506
103
นายสมคิด ทองคำโฮ้ง หลักชัย ศิษย์หมอชาติ 254/1 หมู่6 บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 16 พ.ค. 2507 0896377626
104
นายอำพล วงศ์คำ ห้วยแก้ว รฟท. 24/1 บ้านสะปุ้งหลวง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 30 พ.ย. 2480
105
นายประมวล แก้วมูลมุข 642/21 ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 3 ก.ย. 2511 0860217456
106
นายญาติ พรหมบุตร หยาดฟ้า ไหวดี 232 หมู่8 บ้านโคกกระเพอ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 26 ธ.ค. 2486 0818788062
107
นายกำจัด ศรีพลาย หาดเจ้าน้อย ดำเนินเกษม 134 ถนนดำเนิน ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 9 เม.ย. 2496
108
นายปัญญา วาจาดี เหล็กไหล ลูกหมู่4 84 หมู่4 บ้านกำใสจาน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 14 ต.ค. 2516 0857726981
109
นายนพกร รักษาภักดี เหน่งน้อย เกียรติเพชรน้อย 38 ถนนอ่อนนุช ซอย76/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 21 ม.ค. 2506 0886527376
110
นายแน่น ศรีสอาด หนักแน่น ศิษย์สุริยา 16 บ้านพระร่วง ถนนพระร่วง ซอย5 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 6 เม.ย. 2482
111
นายเรอพงษ์ ทิมดี หนุ่มนนท์ ณ นนทชัย 27/2 หมู่20 ชุมชนชายคลอง ซอย164 ถนนสุขาภิบาล3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 29 ต.ค. 2502 0816151218
112
นายกนก ไตรพรหม เหนือลม ลูกมิ่งขวัญ 23/1 หมู่6 บ้านสร้างเค็ม ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 29 เม.ย. 2506 0833073752
113
พ.อ.พิเศษ พวงแก้ว หนามเตย ยนตรกิจ 777/30 หมู่บ้านไทยรัฐ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320 14 ก.ค. 2483 0897706493
114
นายปรีชา ชำนาญแทน ใหม่ ธนบุรีฟาร์ม 78/6 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 9 เม.ย. 2498
115
นายอุดม พอเหมาะ หมู่หก ม.ลูกพิทักษ์ 98/3 หมู่6 บ้านร่องแหย่ง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 2 ธ.ค. 2508 0818683688
116
นายธงชัย นุริตมนต์ หนุ่มสยาม เสถียรยิม 19/20 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 4 ม.ค. 2500
117
นายอุดม สุวรพันธ หนองคาย ส.ประภัสสร 97/39 หมู่4 ถนนรามอินทรา ซอยจามจุรีใน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 31 ส.ค. 2497 0897846781
118
นายอภิเดช สามัตภิยะ หยกไทย สลัดภัย 90/577 หมู่1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 5 พ.ค. 2510 0841417545
119
นายหยกตง แซ่เอง เหมือนฝัน รสพ. 117 นางเลิ้ง ซอย2 แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100 29 ส.ค. 2486 0877167322
120
นายชาญ ปลาเงิน หลักผจญ ศิษย์สุริยา 281 หมู่6 บ้านหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารถี จ.เชียงใหม่ 50140 14 ส.ค. 2498 0858156076
121
นายเลิก เฮงฮะ หงษ์ทอง สวนมิกสักวัน 121/244 หมู่5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 13 ธ.ค. 2490 0868994481
122
นายคนึง พลพันธ์ แหลมน้อย ศรราม 33/639 หมู่8 หมู่บ้านพฤกษา3 ซอย15 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 6 พ.ค. 2486 029634319
123
พ.ท.ประหยัด แผ้วสมบูรณ์ หลักเมือง เกียรติเมืองราช 3/50 หมู่18 บ้านเย็นฉ่ำ2 ถนนลำลูกกา ซอย39 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 28 เม.ย. 2482
124
นายสินธพ แสนปัญญา หลักชัยน้อย สิงห์เมืองสอง 36 หมู่9 บ้านเตาปูน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 9 ต.ค. 2492 054591733
125
นายบุญสืบ วงษ์ทอง หงษ์ทอง เทพรังษี 190/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 15 ส.ค. 2483 0862650605
126
ร.ต.วินิจ ใจหลัก หลักชัย ลูกมาตุลี 107/175 หมู่4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 24 ธ.ค. 2482 0895221865
127
นายปิ่นทอง วงศ์ปัญญา หลังสวน พันธ์ยุทธภูมิ 60/1 หมู่5 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 1 ก.พ. 2510 0869128910
128
นายธนกร สามเพชรเจริญ เสกสรรค์ ศิษย์จอมทอง 101/3 หมู่ี5 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 8 พ.ค. 2509 0863017608
129
นายวิเชียร สิงหปรีชา สิงห์แก้ว ศรีโสธร 125/309 ถนนสายไหม ซอย15/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 2 ก.ค. 2482 0811421313
130
นายสามารถ วิชายิ่ง สามารถ ส.ศักดิ์ชัย 138 หมู่3 บ้านตะแบก ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.สุรินทร์ 30140 18 มี.ค. 2502 0990301985
131
นายสุนัน ประภาสัย สุนัน สิทธิบำรุง 103 ซอยสุริยกานต์ ถนนสุริยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 ม.ค. 2490 0856312863
132
นายสนธยา เกิดโชค สามสิงห์ ศ.นาบัวพัฒนา 72 หมู่7 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 9 ม.ค. 2505 0895114335
133
นายอำนวย เครือใหญ่ แสนทนง ลูกบ้านใหญ่ 6/3 หมู่2 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 16 พ.ย. 2521 0910249924
134
นายเดือย สุขยืน สิงห์เดี่ยว ลูกบ.ส. 6 หมู่3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 16 ต.ค. 2492 0885088906
135
นายทวีวิทย์ ตั้งทวีกิจ สายฟ้า ลูกอากาศโยธิน 381 หมู่7 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 12 พ.ย. 2490 0816372380
136
นายเขื่อนแก้ว ยาวิชัย สิงห์คะนอง สิงห์วัลลภ 215 หมู่10 บ้านป่าตัน ต.เหมืองบี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 29 ส.ค. 2489
137
นายสิทธิพงศ์ โสรเนตร เสมือนเล็ก ศิษย์วีระชัย 135 หมู่5 บ้านกรวด ต.หนองขวาว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 21 พ.ค. 2513
138
นายณรงค์ วิไลรัตน์ สมหวัง อุทิศเกรียงไกร 109 หมู่10 บ้านกุงชัย ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120 20 มิ.ย. 2508 0879643638
139
นายสมาน เจริญสุข สายฝน ขวัญใจหมู่ 65/2 บ้านเกรียด ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 7 ก.ค. 2488
140
นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ สมพงษ์ รัตนวิทยา 154 หมู่2 ถนนสะทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32140 26 พ.ย. 2501 0860238993
141
นายเพือง บุญสวัสดิ์ สวัสดิ์ศักดิ์ สิงห์สะเดา 33 หมู่1 บ้านสะเดาต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 1 พ.ค. 2471
เสียชีวิต
142
นายเปลี่ยน ทองโยง สมานมิตร ศิษย์ขนมต้ม 69 หมู่3 บ้านปรือเกียน ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 11 ต.ค. 2484 0934989321
143
นายวิสุทธิ์ สายกลิ่น สุทธิชัย ลูกสุรินทร์ 187 หมู่2 บ้านแกน้อย ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 30 ก.ค. 2482
เสียชีวิต
144
นายปริน สุขสงวน เสือเล็ก สิทธิชัย 18 หมู่7 บ้านทนง ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 ม.ค. 2471 0883531685
เสียชีวิต
145
นายผาย ง่อยจันทร์ สิงห์กำพล 105 หมู่12 ต.้ฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 มิ.ย. 2488
146
นายสุเทพ ถูกคะเนย์ สุรเทพ เมืองสุรินทร์ 50 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 17 ม.ค. 2475
เสียชีวิต
147
นายเกียม คงทันที สาบูก้า สิงห์ทุ่งมนต์ 101 หมู่4 บ้านนกเรียง ต.สะเดา อ.พลับพลา จ.บุรีรัมย์ 31250 7 ก.พ. 2488
148
นายวิชาญ แก้วใสแสง สนั่นเพชร ศิษย์ปัญญา 36 หมู่3 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 6 พ.ค. 2511 0869161905
149
นายอุทิศ ดนเสมอ สิงห์สาคร ศิษย์ไพรพิทักษ์ 21/1 หมู่1 บ้านไพล ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32120 28 ม.ค. 2510
150
นายประโยชน์ วรรณทอง สายฟ้า ปราสาททอง 71 หมู่6 บ้านโคกปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 ม.ค. 2499
151
นายวีระ กระแสโสม สมิงดง ส.กุลจิตร 107 หมู่2 ต.เฟี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 19 ต.ค. 2494
152
นายสมบูรณ์ หล่ายข้าม สกัดเพชร ศิษย์หมอชาติ 617 หมู่8 บ้านวังตาผิน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 22 มี.ค. 2508 0984028497
153
นายสุชาติ ไกรลาศ แสนไกล ศิษย์ครูอ๊อด 53 หมู่3 บ้านโนนทอง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 7 ก.ค. 2516 0843366692
154
นายนิคม ประกอบแก้ว สุรพล ชูวัฒนะ 1342/29 หมู่10 บ้านด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 7 ม.ค. 2504 0914495851
155
นายสง่า ภุไหมพรหม สงวนศักดิ์ ส.ลูกทุ่ง 145 หมู่1 บ้านแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 10 ก.พ. 2490 0935239272
156
นายอนันต์ โสภณพิจิตรไพศาล สยามชัย ประสพภัย 298/19 หมู่บ้านจามจุรี ถนนมิตรภาพ ซอย4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 15 มิ.ย. 2498 0858607778
157
นายสุระทิน บุติมาลย์ สิงห์เดี่ยว ลูกสุรินทร์ 17 หมู่6 บ้านพลับ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 10 ก.ย. 2499
158
นายอำนาจ พ่วงเจริญ สิงห์ขาว พ.อ่างทอง 2028 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 26 ก.ย. 2506 022776147
159
นายเทอดทิพย์ น้อยทิพย์ สำลี เพชรสมพงษ์ 74/4 ถนนหนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 15 เม.ย. 2508 0900039526
160
นายแสวง ทวีคูณ แสน น.ธ.ช. 69/45 หมู่3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 15 พ.ค. 2508 0819074971
161
นายจีระศักดิ์ มาโนช เสน่ห์ เกศสงคราม 39 หมู่5 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 30 ม.ค. 2485 0816144985
162
น.อ.มนัส ชื่นใจ สถาพร เกศสงคราม 2/23 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 25 ต.ค. 2485 0816144985
163
นายสี นิลชนะ สันติ ลูกท่าช้าง 22 ซอยประชานิคม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 14 ก.ค. 2480
164
จ.ส.อ.ธนาเดช ทับศรี สิงห์คะนอง เอกชัย 17/694 หมู่5 หมู่บ้านพฤษา10 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 13 มี.ค. 2505 086567451
165
นายชราวุธ แหวนวัง เสน่ห์งาม ศิษย์หมอชาติ 263 หมู่10 บ้านช้างทอง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 24 ก.ค. 2508 0861891955
166
นายศราวุธ แก้ววงษา สิงห์พยัคฆ์ส.เจริญสุข 49/1 หมู่19 แขวงบางละมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 27 ธ.ค. 2528 0917027686
167
นายสนั่น อินต๊ะวงศ์ สนั่นเพชร ศิษย์หมอชาติ 36 หมู่3 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 11 ส.ค. 2504 0869161905
168
นายเกริกชัย ชัยนนถี สิงหา ศิษย์หมอชาติ 125/1 หมู่7 บ้านวังหงษ์ ต.วังหงษ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 28 ส.ค. 2504 0837662336
169
นายชนะคชโรจน์ วงษ์คชเมธี สกัด พรทวี 1207/55 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ถนนลาดพร้าว ซอย94 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 20 เม.ย. 2501 0866669840
170
นายบุญมา คะลา สิงห์ดอย ลูกชนบท 42 หมู่4 อ.สอง จ.แพร่ 54120 4 พ.ย. 2484 0828931109
171
นายประสาท สุขคำ สุมิน เกศสงคราม 59 ซอยประชานิเวศน์3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 1 ธ.ค. 2479 0944180309
172
นายประทีบ ขุนจันทร์ แสงประทีบ ศักดิ์ปืนทอง 41 หมู่13 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 16 มี.ค. 2505 0856269828
173
นายสนอง ขันดี สนองศึก สิงห์โคนโอก 23 หมู่10 บ้านโอนโอก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 4 พ.ค. 2494
174
นายเที่ยง แหวนวิเศษ สิงห์พิชิต สิงห์เดชา 48 หมู่6 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 3 ธ.ค. 2505
175
นายขัน บุญแปลง สิงห์มนุษย์ ลูกท่าเรือ 67/1 หมู่10 บ้านโดนโอก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32140 5 ม.ค. 2481
176
นายมพงษ์ โพธิ์อุดม 588/270 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 25 เม.ย. 2500 0849323798
177
นายศิริศักดิ์ คงอยู่ สมศักดิ์น้อย ศิษย์ปทุม 225/49 ซอยกำนันแม้น 13 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 4 ก.ย. 2501 0853626984
178
นายชัชชัย อาคม สาริกาเล็ก อ.อาคม ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 18 ธ.ค. 2522
179
นายสุบรรณ สืบมา สายพันธ์น้อย สิงห์กระสัง 4 หมู่12 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 7 ต.ค. 2503 0862565564
180
นายทวีศักดิ์ อุไนบัญ แสนศักดิ์ ส.ปราสาททอง 123 หมู่6 บ้านกระสัง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 16 ม.ค. 2503 0986173848
181
นายสมอน ศรีมาลา สมอนชัย สิงห์ธรณี 76 หมู่13 บ้านโคกกระชาย ถนนสุรินทร์-สังขะ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 9 พ.ย. 2502
182
นายสมบูรณ์ วงค์ครองศักดิ์ สมบูรณ์ ชูวัฒนะ 63 ซอ ยเทเวศร์1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 19 ก.พ. 2498 0865038562
183
นายพิชิต อุ้มไว แสงพิชิต สิงห์พัฒนา 48 หมู่12 บ้านขวาว ต.ตะเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 15 พ.ค. 2490 0883590364
เสียชีวิต
184
นายนิวัติ กันยะ สุวัติชัย ส.แสงทอง 88 หมู่3ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 1 ม.ค. 2497
185
นายสมาน อินทยุง สมิงไพร สิงห์ชายแดน 102/1 หมู่13 บ้านไพรกาล ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 25 ก.ค. 2485
186
นายประเสริฐ ศิริมา สิงห์นาราย ขวัญใจสุรพิน 200 หมู่2 บ้านยางจรม ถนนลำดวน-บ้านไทร ต.ตราดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32200 3 ก.ค. 2487 0883512793
187
ร.ต.ต.สมศักดิ์ เกิดสว่าง แสงเทียน ลูกท่าดินแดง 38 ซอย5 ถนนเทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 23 ก.ค. 2491 0899832500
188
นายนิธิศศักดิ์ น้ิอยรูปเรา แสงทอง ลัดดาวัลย์ 40/2 ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 10 เม.ย. 2499 0871981887
189
นายวันชัย อู่เงิน สินชัยน้อย แหลมฟ้า 435 หมู่1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 3 เม.ย. 2487
190
นายศุภชัย สมบุญเรือง สิงห์ไกร ลูกราชครู 262/2 หมู่11 บ้านม่วงคำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 1 ม.ค. 2495 0894873726
191
นายพันธ์เทพ ทิมภูธรา สาริกา ศิษย์บัวทอง 6 หมู่2 ถนนประเวศน์ไพชัน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 23 พ.ค. 2502 0810443595
192
นายสันทัด ไหล่สวน สันทัด เพชรนภา 147 หมู่11 บ้านกุยมะม่วงหอม ต.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 10 เม.ย. 2509 0875259683
193
นายวิทยา เพชรสี่หมื่น สุวิทย์น้อย ลูกหนองปลิง 18/5 หมู่6 บ้านนาดำหวด ต.ชะมาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 20 เม.ย. 2513 0813969071
194
พ.ต.ออนุชิต พิมพ์ทอง สุดสาคร สาครพิทักษ์ 142/2 หมู่5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 4 ต.ค. 2493 0849673869
195
นายสุขเกษม ปุณณรัตน์ สุขเกษม จิตพิทักษ์ 81 หมู่12 บ้านแม่คำมี ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 11 ก.พ. 2501 0857185981
196
ร.ต.ต.อานันท์ พันธ์หล่อใส สารสิน สิงห์สารคาม 55/1 หมู่4 ซอย5/18 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 9 ต.ค. 2489 0815053399
197
นายสุเทพ ตู้ประดับ สิทธิชัย พิษณุราชันย์ 86/32 หมู่1 บ้านเอื้ออาทร ซอยกันทนา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 2 ก.ค. 2494 0817265497
198
นายสุขใส ตระการจันทร์ สง ศิษย์ท่าไห 189 หมู่4 บ้านป่าก่อ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37120 18 ก.พ. 2515 080815715
199
นายสมศักดิ์ เจียรศิริ แสนคม ฮ.มหาชัย 193/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 3 ก.ค. 2487
200
นายคมสัน อ่วมน้อย สดชื่น ศิษย์ยอดธง 50/549 หมู่5 หมู่บ้านรุ่งเรือง ซอยเนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 29 เม.ย. 2506 0868375722
201
นายพิชิต สายกลิ่น สิงห์พิชิต ฮ.มหาชัย 26 หมู่8 บ้านดงมัน ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 9 ก.พ. 2486 0812666819
202
นายไพทูรย์ นพเกียรติ ดำโรง สิงห์เมืองนคร 31/2599 หมู่2 หมู่บ้านพฤกษา 12 ซอย23 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 19 ม.ค. 2494 0898106544
203
นายอามิง กาเดร์ แสงศักดา กิตติเกษม 27/24 หมู่1 หมู่บ้านวันวรา ถนนสายไหม ซอย75 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 24 ต.ค. 2499 0819367271
204
นายเชิน ผูกดี สินชัย ลูกหนองรี 78/1 หมู่16 บ้านลำพุก ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 18 ก.ย. 2491 0862219208
205
นายสมศักดิ์ บุติมาล สมศักดิ์ เมืองสุรินทร์ 32 หมู่6 บ้านพลับ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 19 ม.ค. 2536 0833655487
206
นายสมพงษ์ สินธุยศ สร้อยน้อย 27/46 หมู่9 หมู่บ้านอุดมพร ซอยมิตรไมตรี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 15 ม.ค. 2489
207
นายสายันต์ เสือผ่อง สันติ ดอนเจดีย์ 29/2 หมู่4 ซอยวัดลาดปลาดุก ถนนเต็มรัก-เพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 3 ม.ค. 2503 0846583620
208
นายสมชัย คลองตรง สุริยา ยอแสง 25/2 หมู่13 บ้านคูนสาร ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 มี.ค. 2486
209
นายพีรทัด กลิ่นตัน สมิงบ้านไร่ ขวัญใจบ้านปรือ 145/1 หมู่1 บ้านปรือ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 9 ม.ค. 2497 0852857125
210
นายสมนึก สกุลทอง สันติ ฤกษ์ชัย 1421 หมู่บ้านเปรมปรี ซอย54 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 2 ม.ค. 2497 0859784304
211
นายกวินกฤต แต้มสี แสนทวี ประภัสมอเตอร์ 55/68 ชุมชนเพชปทุม ซอย4 ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 24 พ.ค. 2510 0868863155
212
นายยสุขสันต์ ชัยชนะ แสนเมืองเลย ก่อเกียรติกรุ๊ปยิม 249 หมู่1 บ้านห้วยพิชัย ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150 23 ส.ค. 2528 0819459646
213
นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ สมศักดิ์ สิงห์ชัชวาล 73/8 หมู่2 บ้านบัวสีเงิน ซอย16 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 17 ก.ค. 2520 0817831911
214
นายเผชิญ ไทยสูง สิงห์เผชิญ ส.สิงห์สุรินทร์ 58/1 หมู่4 บ้านอังกัญ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 ก.พ. 2484
215
นายสุรชัย พูนศรี สุรชัย ชูวัฒนะ 258/6 ถนนมหาจักร แขวงมหาจักร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 23 มิ.ย. 2523 0847566900
216
พันเอก คงศักดิ์ กิตติพงษ์พิพัฒน์ สิงห์ศึก ศิษย์ก.ส. 345 ถนนเดชอุดม ซอย14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 18 ธ.ค. 2485 044274009
217
นายสุรินทร์ ปลื้มจิตร สุรินทร์ ส.ปลื้มจิตร 139 หมู่3 ถนนรังสิต-นครนายก ซอย4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 23 พ.ย. 2524 0851150772
218
จ.ส.อ.สมเกียรติ พันธุ์สุภาพ สมเกียรติ ส.ลูกบุคโล 9 ส.พัน1 รอ.ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร กทม. 10120 1 มี.ค. 2502 0895101266
219
ดร.สุวิทย์ เจริญพานิช 20 ถนนประชาอุทิศ ซอย5 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 13 มี.ค. 2496 0891061496
220
นายวรดิษฐ์ เทตินน้ำ เสมอสาร เทียนหิรัญ 155/1 หมู่3 บ้านแจ่ม ซอย2 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 11 ต.ค. 2499 0823844997
221
นายเดชา ผลาเหิม สิงห์โตทอง ช.ไวคูล 75 หมู่8 หมู่บ้านสมอทอง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 5 ม.ค. 2516 0831220063
222
นายวิชัย พัฒนานิช แสงอาทิตย์ บางกอกน้อย 282/18 ซอยริมคลองบางกอกน้อย กทม. 10700 9 ก.ค. 2484 0827277398
223
นายชัยณรงค์ คงมั่น สิงห์น้อย สิงห์เชตะวัน 20/1 บ้านเชตะวัน ซอย6 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 17 ธ.ค. 2507 0806762755
224
นายสุทธินันท์ คงกระพันธ์ สนั่นชัย ส.เกียรติศักดิ์ 3 ซอย5 ถนนเทศบาล16 ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30310 25 ส.ค. 2504 0898452551
225
นายสมชาย เชิดฉาย แสน ส.เพลินจิต 157 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 18 พ.ค. 2514
226
นายทันต์ ชุ่มใจ สิงห์ผจญ ศ.พิทักษ์ชัย 98 หมู่9 บ้านสวนเขื่อน ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 27 ธ.ค. 2489 0808490718
227
นายเฉลย แตกระโทก สิงห์ ศักดิ์นำเจริญ 130 หมู่1 บ้านตาเงิน ถนนจักรราช-สีสุก ต.ศรีละกอ อ.จักรราช จ.นครราชสีมา 32230 24 เม.ย. 2499 044399639
228
นายสุธี สกลวานิช สันกำแพง บุญทวี 155 หมู่6 บ้านหนองใคร้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 20 เม.ย. 2503 0839487625
229
นายสมบูรณ์ พยัคฆเดช หัวหน้าคณะพยัคฆเดช 234/32 หมู่บ้านสินวงศ์ ซอย1 ถรรสรณคม ซอย11 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 8 พ.ย. 2477 029298061
230
นายกีร์ สังข์บัวแก้ว สลักจิตร เทียนหิรัญ 73 หมู่7 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 23 ก.พ. 2499
เสียชีวิต
231
นายมนู บุญอยู่ เสียงทิพย์ ศิษย์เส่ย 16 หมู่2 ต.กบินบุรี อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 14 ส.ค. 2514 024644399
232
นายสาย แสวงนาม สายทรัพย์ ลูกบ้านตาอี 36 หมู่5 บ้านตาอี ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 3 มิ.ย. 2492 0810653298
233
ร.ต.ต.วิชิต คงเสมอ สันติบาล ส.ประทีบ 113 หมู่1 บ้านเมืองที ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 29 ส.ค. 2491 0895802567
234
นายเสียน ละม่อนพร้อม สามสิงห์ ชิงบันลัง 2/1 หมู่6 บ้านตอมอ ต.พรมไพร อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 8 ก.ย. 2484 0839652771
235
นายพจน์ แกมกล้า สหัสชัย ธ.มหาชัย 52 หมู่11 บ้านสระใหญ่ ต.หนองขวาว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 1 ม.ค. 2489
เสียชีวิต
236
นายสำอางค์ มูลมี สำอางค์ ลูกพยานาค 167/1 หมู่2 บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ ข.สุรินทร์ 32110 1 มี.ค. 2483
237
พระเสงี่ยม ภายไธสง แสนนภา แฟร์เท็กซ์ 148 หมู่8 วัดเมืองสุข ต.หนองตลาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 23 ส.ค. 2512 0856786485
238
นายสุขประเสริฐ พลพิทักษ์ สุขเกษม กาแฟฟ้าใส 129 หมู่17 บ้านทองหลาง ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 15 พ.ย. 2530 0879882912
239
นายสรศักดิ์ ฟ้าธรณีแสง สรศักดิ์ เมืองสุรินทร์ 2 บ้านตลาดเก่า ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 11 พ.ย. 2511 0804827956
240
นายสุชาติ ไกรลาศ แสนไกร ศิษย์ครูอ๊อด 53 หมู่ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 7 ก.ค. 2516
241
นายอ๊อด แซ่จิว แสนฟ้า ส.ศักดิ์เพชร 99/40 หมู่9 ต.ศรีเพชร อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 1 ม.ค. 2487 0828033266
242
นายวัชรินทร์ เหมบัณฑิต สิงห์แดง เกียรติอาร์ดี 20/42 ซอยอาทรอุปถัมภ์ ถนนประชาราษฏร์ สาย1 แขวงบางซื่ เขตบางซื่อ กทม. 10800 1 พ.ค. 2506 0969854457
243
นายสุรินทร์ เชียงคำ แสนกล ลูกชาวสวน 72/1 หมู่12 บ้านหางแคว ต.ท่าวังตาล อ.สารถี จ.เชียงใหม่ 50140 1 ก.ย. 2511 0842221238
244
นายคำลน ศรีลักษ์ สายรุ้ง ควีนชุมแพ 82 หมู่3 บ้านหนองคู ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 12 มิ.ย. 2505 0879138314
245
นายปราโมทย์ ปาวรีย์ สมิงเดช เพชรสีเงิน 101 หมู่3บ้านหัวดง ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 17 ต.ค. 2503 0801804189
246
นายเผชิญ อภิบาลศรี สมศักดิ์ เลือดระยอง 50/10 หมู่7 หมู่บ้านพงษ์เพชร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 12 มี.ค. 2477 0817766552
247
นายสามารถ ภพธีรธรรม สามารถ พยัคฆ์อรุณ 44/5 หมู่4 ถนนสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 5 ธ.ค. 2505 0847077094
248
นายสุรัตน์ กัณทอุโมงค์ สุรชัย สารภีชัย 33/3 หมู่6 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 26 มี.ค. 2486
249
นายสมชาย ศรีตัณพ์ สมชาย เทียมกำแหง 7/193 ซอยปิ่นประชาคม อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 21 มิ.ย. 2474
250
นายวิมล สุคง สิงห์ชัย ศรราม 504/35 หมู่3 ถนนประชาอุทิศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 13 มิ.ย. 2484 0861204582
251
นายสมเกียรติ ไทยสวัสดิ์ สมเกียรติ สุโขัย 36/25 หมู่13 ถนนบรมราชธานี หมู่บ้านร่มรื่น แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 25 พ.ค. 2499 0896816490
252
นายธนพล ศรีสันต์ สามารถ ช.รุ่งเรือง 73/4 หมู่6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 26 ธ.ค. 2505 0859204829
253
นายประยูร พรหมมาศ แสบทรวง โพธิ์ ไพรงาม 39/22 หมู่1 หมู่บ้านทวีทอง ซอยทวีทอง9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 21 ก.ค. 2484 024873063
254
นายสมนึก พิงผักแว่น สมใจนึก แสงมรกต 114/10 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 20 พ.ย. 2518
255
นายณัฐพล พูนสวัสดิ์ สุริยา สุภาเพชร 120/105 หมู่บ้านธันยากานย์ ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 16 ก.พ. 2519 0818177753
256
นายสำราญ สุขแสวง สำราญเดช ส.ศรีเสริมพงษ์ 10/1 หมู่10 บ้านโนนโพ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32130 27 มิ.ย. 2526 0833647690
257
นายวิทยา เปาะมะ สายฝน ลูกกาบู 36/1 ถนนผังเมือง5 ต.สะเต็ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 15 มี.ค. 2504 0815430808
258
นายโรจน์ คำมาตร สมคิดน้อย เพชรเจริญ 117 หมู่3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 19 ก.ย. 2501 0869276202
259
ร.ต.สามารถ กล้าเชิงรบ สามารถ ศรแดง 104 หมู่9 บ้านคลองบง ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสรมา 30370 7 ก.ย. 2476 0934819957
260
นายสำราญ หงษ์ทอง สำราญ ลูกรังษี 209 หมู่2 ซอยหนองแจ้ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 22 มี.ค. 2509 0832664724
261
นายแสวง แจ้งจิตต์ แสวงเกียรติ ส.เพชรน้อย 195 หมู่6 ถนนประชาอุทิศ ซอย19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 14 พ.ย. 2479 0812504054
262
ด.ต.ขจร ถิ่นทิพย์ สิบทิศ ส.ถิ่นทอง 281/70 หมู่3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 3 มี.ค. 2495 0895531717
263
นายเสรี ดุลยากรณ์ เสรี ลูกหนองจอก 38/2 หมู่1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530 15 มี.ค. 2492 0816482620
264
นายทวนทอง บัวขจร สมคะเน เกียรติภูธร 52/314 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 14 เม.ย. 2495
265
นายธนวัฒน์ แข็งเกตุการ แสงเดช เข็มชาติ 511 ถนนวชิรปราการ ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 11 ธ.ค. 2492 0861246949
266
นายอรรถพล นพศรี สะท้านฟ้า ส.ประทีป 55/1 ซอยซยางกูร12 ถนนซยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 13 ต.ค. 2495 0857627938
267
นายเทพฤทธิ์ เทพกูล สงครามเล็ก สิงห์สงคราม 174 หมู่3 บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 16 ก.ค. 2512 0862293297
268
นายสถิตย์ ทองนาเพียง สังข์ทอง เกียรติสิงห์น้อย 22 หมู่2 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 6 มี.ค. 2510 0860670637
269
นายสอด หมั่นผดุง สอดสิงห์ เกียรติชาญสิงห์ 32 หมู่1 บ้านประดู่ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 1 พ.ค. 2518 0879254492
270
นายอนันต์ ยิ้มสุทธิ์ สะท้าน สายฟ้าแลบ 187 ถนนนวมินทร์ ซอย86 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 11 ก.ค. 2486
เสียชีวิต
271
นายเสาร์ ดอนดง สิงห์เดี่ยว ม.ลูกพิทักษ์ 28/2 หมู่3 บ้านดอนมูล ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 17 ก.ค. 2490
เสียชีวิต
272
นายสุชาติ รักกิจ สุชาติ เกียรติศักดิ์บางรัก 1 หมู่8 ถนนพิบูลย์สงคราม ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 15 เม.ย. 2486 0875034193
273
นายสงคราม มหาชนะกุล สงคราม ป.เปาอินทร์ 70/23 หมู่5 หมู่บ้านนากก ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต 83000 25 มี.ค. 2509
274
นายธวัชชัย ฉิ่มกลิ่น สุดสาคร ศักดิ์พรชัย 1612 ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 21 ธ.ค. 2491 0860340806
275
นายประทีบ ภูมิจักร แสงประทีบ ส.ศิรินันท์ 207/28 หมู่16 ซอย10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 6 เม.ย. 2504 0815744334
276
นายธีระพันธ์ ธิดานัด แสงเทียนน้อย ส.รุ่งโรจน์ 23/5 หมู่4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 16 ส.ค. 2509
277
นายสลาป คำดี สายฟ้า เพชรเจริญ 91 หมู่16 บ้านดงเจริญ ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 24 พ.ค. 2487 0879723927
278
นายณรงค์ เลิศกิตติคุณ แสนณรงค์ เกียรติศักดิ์บางรัก เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 20 ก.ย. 2485 0840174891
279
นายเสรี สุขกมลกุล สมชาย วิบูลย์ชัย 25/3 หมู่3 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 4 มี.ค. 2499
280
นายเกี้ยว มีประไพ สุระเดช เลือดคนดง 89 หมู่3 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 6 ก.พ. 2476 055448209
281
นายสนัน นุ่มนวล สมพงษ์ เลือดคนดง 139 หมู่3 บ้านป่าขนุน ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 3 พ.ค. 2481 055448978
282
นายจำเริญ ขุนเภา สมิงไพร อ.อุกฤษณ์ 99/8 หมู่3 ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ ซอยบุญธรรมมอนุสรณ์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 4 ม.ค. 2518 0849753052
283
นายประสาน พัดนาค สมิงทอง ช.ศรีประเสริฐ 22/2 หมู่5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 22 มิ.ย. 2509
284
นายสานิตย์ บูรเทพ สานิตย์ วิชิตเกรียงไกร 22/2 หมู่5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 11 ส.ค. 2508 0816675172
285
นายบุญส่ง หอมนวล ส่งศักดิ์ ศิษย์สุริยา 180/2 หมู่4 บ้านสวรรค์นิเวศน์ ถนนยันตรกิจโกศล ซอย1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 20 ก.ค. 2485 0871787263
286
นายเรวี ระบิลเวทย์ สิงหศักดิ์ เกียรติเมืองยม 31/471 หมู่16 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ซอยไว้เฮ้าส์ ซอย3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 20 พ.ย. 2490 0894970751
287
ร.ต.ต.สมหมาย คำรุณ สมัยศักดิ์ ลูกวิเชียร 125/2 หมู่3 บ้านทุ่งยั้ง ต.ทุ้งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 22 ก.ค. 2500
288
นายณัชพล บรรเลงประดิษฐ์ สายฟ้า ลูกชาวเหนือ 112/58 หมู่5 หมู่บ้านลานนาโฮม ซอย1 ถนนซุปดปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 15 มิ.ย. 2479
เสียชีวิต
289
นายสมศักดิ์ พุ่มสังข์ สมศักดิ์ ส.เทวสุนทร 137 ถนนเจริญนคร ซอย65 แขวงบุคโล เขตคลองสาน กทม. 10600 11 ธ.ค. 2496 028777798
290
นายสันต์ พละบุรี หัวหน้าค่ายมวย ศิษย์สุริยา โรงเรียนวัฒนาวิทยา ถนนเหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 1 เม.ย. 2467
เสียชีวิต
291
นายหมู ดอนดง สิงห์เดช กตัญญู 218/2 หมู่7 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 1 ส.ค. 2489 054630820
เสียชีวิต
292
นายสนอง อาจทวีกุล สนอง รสพ. 25 ซอยปานทิพย์1 ถนนวงสว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 27 ก.ค. 2474 0866557011
293
พ.จ.อ.ฐิติพงษ์ อำอนันต์ แสนเพชร เกียรติเพชรน้อย 87/102 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 30 ม.ค. 2500 0892064007
294
พ.จ.อ.สุรศักดิ์ ทับเมฆา สัรศักดิ์ ขมศรีเมฆ 10/49 หมู่7 หมู่บ้านครูเซ็นคาเบียล ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 26 ก.ค. 2508 0812594424
295
นายบุญครอง ทำนองนาค สิงห์ณรงค์ เลิศฤทธิ์ 53/6 ถนนอิสรภาพ ซอยวัดราชสิทธาราม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 28 พ.ย. 2477 024724374
296
นายคำนึง ทองสวัสดิ์ เสาร์ห้า เกียรติราเมศวร 72 หมู่7 บ้านท่าโพธิ์ ถนนบ้านแร่-ควนกุฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 19 ต.ค. 2503 0869625987
297
นายจันทร์ สีขันธ์ สุดเขต สิงห์นครพิงค์ 31 หมู่13 บ้านห้วยอ้อ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 9 ก.ค. 2485
เสียชีวิต
298
นายธนกฤต เหมืองหม้อ สงบศึก ป.เปาอินทร์ 954 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย13 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 12 ก.พ. 2514 0851554366
299
นายนิมิตร มั่นแดง สุดใจ ศิลาชัย 602/60 หมู่1 ถนนพุทธมณฑล สาย2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 30 พ.ย. 2474 024553027
300
นายสมพงษ์ มั่นแดง สุดใจน้อย ศิลาชัย 79/13 ถนนเพชรเกษม ซอยพิบูลย์ แขวงปากคลอง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 15 ธ.ค. 2481 0869199171
301
นายวาน โสภา สังวาลน้อย ลูกม้าแข่ง 21 หมู่2 ต.ตาละแม อศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 2 เม.ย. 2486
302
นายสมมารถ เพชรอินทร์ สามารถ ลูกมาตุลี 46/2 หมู่1 หมู่บ้านลิปงใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 13 มิ.ย. 2505 0817975184
303
นายสมพงษ์ พงษ์พียะ สมพงษ์ เจริญเมือง 233/25 หมู่5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย9 แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 16 พ.ย. 2483 0836049387
304
นายไตรรัตน์ ก้อนแก้ว สภาเพชร เกียรติเพชรน้อย 81/158 หมู่5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 13 ก.ย. 2505 0624914050
305
นายสมัย บำรุงรัตน์ สมิงน้อย น้ำตาลเอ 61/2 หมู่3 บ้านหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 2 ม.ค. 2490 0869330732
306
นายแสนชัย นครจินดา แสนชัย บขส. 7/203 หมู่8 หมู่บ้านสวย ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย36 แขวงลาดยาว เขตจตจักร กทม. 10900 17 ส.ค. 2497 0890410922
307
นายซอฮั่ง แซ่หลาย สายเพชร ยนตกิจ 352 ซอยบางสะแกใน ถนนเทอไท แขวงตลาดพูล เขตธนบุรี กทม. 10600 11 ก.ย. 2475 0860624228
เสียชีวิต
308
นายบุญมาก ดีรบรัมย์ สมิงน้อย ส.ธนิลกุล 413/3 ถนนสุขุมวิท ซอย93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 9 มี.ค. 2514 027411669
309
นายชาตรี พันธุ์รัตน์ สายฟ้า เฉลิมชัย 22/3 บ้านเหมืองหิต ซอย1 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 17 ม.ค. 2490 0857064621
310
นายมานิต มูลอินตา สมิงดง ศิษย์ปัญญา 165/3 หมู่6 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 10 พ.ค. 2494 0897591343
311
นายมนพ วายุภักดิ์ สายเพชร เกียรติเพชรน้อย 328 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 30 เม.ย. 2501 0863293508
312
นายเอนก พรหมเมศร์ เสน่ห์น้อย ศิษย์เดชฤทธิ์ 16/2 หมู่6 บ้านวังชง ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 27 พ.ค. 2495
313
นายมนัส สุภาผล สิทธิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ 43 บ้านเชตะวัน ถนนเชตะวัน ซอย7 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 4 ม.ค. 2485
เสียชีวิต
314
จ.ส.อ.บัวเขียว มณีแก้ว แสงทอง จัีกพงษ์ 220/7 แฟลตการเคหะ40 ดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 7 ก.ย. 2491
315
นายชาญสิน ฤทธิ์ธนอริยะ สมัยศึก เกศสงคราม 11/17 หมู่10 ต.ตลาดขวัญ ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 19 ก.ค. 2494 025273444
316
นายชำนาญ แก้วกิตติวัฒน์ เสือสมิง ส.สิทธา 1 ถนนกสิกร ต.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 20 ม.ค. 2488 032354904
317
นายไมตรี ศิริพุทธ สิงห์พายุ ช.พิมล 13 หมู่2 หมู่บ้านมหาดไทย ซอยเยาวพรรณ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 3 ส.ค. 2489 081927976
318
นายสมเดช เย็นลำยอง สิทธิชัย พันธ์พิชัย 26/435 หมู่3 หมู่บ้านสินสมบูรณ์ ถนนพุทธมณฑล สาย4 ซอยตึกเขียว แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160 11 ธ.ค. 2492 0817323505
319
พ.จ.อ.วิรัติ ดิษฐ์สีพร สุรัตน์ชัยน้อย ส.บางคอแหลม 144 ซอยวีดจันทร์ใน แขวงบางคอแปหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 18 เม.ย. 2481
320
นายสมัคร สวนสม สมัคร ลูกพิฆเนศร์ 1522 หมู่3 หมู่บ้านปิ่นเจริญ1 ซอย8 ถนนสรคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 5 ส.ค. 2488 0817525990
321
นายศรัณย์ ศราวัฒนานนท์ สิงห์สยาม เทพโยธิน 40/269 หมู่4 หมู่บ้านศรีประวัติ ถนนแจงกล ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 15 มี.ค. 2487
322
พระสมจิตต์ บัวคลี่ สิงห์พิชิต บขส. อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 5 ก.พ. 2485 0895020133
323
นายสุขุม อาจตระกูล สุขุม เข็มชาติ 459 ซอยวัดสุทธาวาส ถนนตากสิน-รัชดา ท่าพระ แขวงบุคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 1 มิ.ย. 2488 0942564609
324
นายสิงหา อภิรม สิงหา พยัคฆขาว 2/1 หมู่บ้านประปา ถนนศรีบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 20 ส.ค. 2498 0899988100
325
ร.ต.ดิบ ศรีมาลี สามศร ลูกราชวัลลภ 2/489 หมู่1 ถนนเลียบคลอง อ.นครหลวง จ.ปทุมธานี 12130 24 ส.ค. 2476
326
นายแดน เขื่อนเก้า สวนเชื่อม ศิษย์ตระกูล 44/2 หมู่1 บ้านสวนเขื่อน ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 24 พ.ค. 2504 0868043727
327
นายสุทธิพร นันยะ สุทธิพร จำปาทอง 147/1 หมู่10 บ้านกิ่วพัฒนา ต.บ้านกิ่ว อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง 52150 7 ก.พ. 2489 0884115470
328
นายสถาพร ศรีเมือง สถาพร ชาติพิชิต 35/381 หมู่3 ซอยสตรีวิทยา2 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 1 เม.ย. 2483 0858035586
329
นายประพนธ์ เย็นลำยอง สมอทอง เกียรติเหรียญทอง 212 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 6 พ.ค. 2496 0843540065
330
นายสำราญศักดิ์ กริด์รัมย์ สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์ 49 หมู่10 บ้านหนองสมบูรณ์ ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 18 มิ.ย. 2502 0899936489
331
นายสมนึก สมนึกในธรรม สมนึก โวยพัฒน์ 1227/11 ถนนสมถวิลราษฎร์ ซอย13 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคราม 440000 4 ก.ย. 2472 0895735588
332
นายประนอม อัมพินย์ สิงห์น้อย ส.ส. 212 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 1 ก.พ. 2479 0860736454
333
นายพินิต บุญจวง เสมอสิงห์ เทียนหิรัญ 48/4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 25 ก.ย. 2497 0814748200
334
นายเชื่อม เกตุศิริ สุริยา แหลมฟ้าผ่า 102/30 หมู่2 หมู่บ้านวิฑุรย์ ซอยอุดมเดช ถนนสุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 10 มิ.ย. 2478
เสียชีวิต
335
นายพัชภู ชูยิ้ม เสริมสุข เทียนหิรัญ 36/47 หมู่2 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220 20 ม.ค. 2504 0895051345
336
นายวินัย แสนพันธุ์รุ่ง เสียงฟ้า เทียนหิรัญ 253/130 หมู่บ้านพูลสินธานี3 ซอย27 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520 9 ส.ค. 2495 0818026712
337
นายบุญล้อม สีชุม สมิงน้อย วงศ์เทเวศ 123 หมู่7 บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 6 ก.ย. 2492 0878575729
338
นายประเชิญ ทองคำ สมหวัง มาลัยทอง 259/5 ถนนสุขุมวิท ซอย65 ซอยทิพย์เกษร แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110 26 มี.ค. 2498 023921291
339
นายสมคิด คำมาตร สายชัย เมืองสุรินทร์ 49 ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 9 มิ.ย. 2483 0879940173
340
พ.ต.อ.อดุลย์ สมัครวงษ์ สมัย โล่ห์เงิน 173 หมู่6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 17 พ.ย. 2483 034222418
341
นายแน่น แนวโปชา สิงห์น้อย สิงห์โกศัย 2/3 บ้านเพชรรัตน์ ถนนประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 21 มิ.ย. 2493 054620744
342
นายสมพงษ์ ไชยคำ สมพงษ์ รฟท. 65/5 หมู่11 หมู่บ้านเสนานิคม ถนนพหลโยธิน ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 22 ธ.ค. 2481 029403438
343
นายสมศักดิ์ กฤษณะเดชา สิงหรา ศิษย์เทพารักษ์ 183 ชั้น4 แฟลต34 ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 22 ธ.ค. 2481 022475471
344
จ.ส.อ.เกษม พันธุ์อุบล สุขุม เกศสงคราม 12/176 แฟลตคลองจั่นหลังที่12 ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กทม. 10240 30 พ.ย. 2477 0810840461
345
นายสิทธิโชค อาจพูล สิทธิโชค สิงห์สะพานใหม่ 116/521 หมู่5 หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮ้าส์ แยก12 ถนนพหลโยธิน ซอย54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 10 พ.ค. 2517 0995343937
346
ร.ต.สถิตย์ กัณหาวงศ์ สุขสถิตย์ ศักดิ์นำเจริญ 171/981 หมู่2 บ้านพักทหารอากาศ ซอย7 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10 มี.ค. 2492 0865006811
347
นายสุรจิต เอื่อเฟื้อ สงวนพล ราชวัฏ 60/60 หมู่5 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ2 ซอยเสนานิคม1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 5 มี.ค. 2485 0890735076
348
นายสาคร ช่างตรี สาคร จำนงค์ยิม 109 หมู่1 บ้านนาคี ต.นาคี อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี 25220 20 ธ.ค. 2497 0816119029
349
นายวินัย เข็มกลัด สุริยา ปทุมวดี 137/9 หมู่2 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10540 22 พ.ค. 2494 0846706975
350
นายอภิรัฐ เจือจันทร์ แสนแสบ เกศสงคราม 67/365 หมู่2 หมู่บ้านมหาชัยเมืองใหม่ ถนนพระราม2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 18 พ.ค. 2482 0811485904
351
นายสำราญ ศรีสวสดิ์ สำราญ บางยี่ขัน 99/3 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 10 ส.ค. 2490
352
นายทินกร ณ อยุธยา สุริยา แก้วสุริยะ 77/1 ซอยวัดช่องลม ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 11 ม.ค. 2484 0894791830
เสียชีวิต
353
นายเดชา เที่บงผดุง แสนเดช ศศิประภายิม 18/2 หมู่5 บ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 13 ก.ย. 2516
354
นายจิรพันธ์ จันทร์ดี สามารถ ส.กิตติพร 12/4 ถนนร่องซ้อ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 1 พ.ย. 2492 0819606496
355
นายวัชัย เหลืองยิ่งยงค์ สิงห์ศักดิ์ ศักดิ์เสรี 2 หมู่11 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 5 มี.ค. 2495 0891270713
356
นายจิตร์ เหลืองยิ่งยงค์ สิงห์ณรงค์ ศักดิ์เสรี 119/1 หมู่11 ถนนโปรดเกศ-ทรงธรรม ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 10 เม.ย. 2487 024631382
357
นายแก้ว เกษรล้ำ สิงห์แก้ว ศิษย์ช่าง 311/234 ถนนเทอดราชันย์ แขวงสีกัน เขตดอนเเมือง กทม. 10210 26 ก.ย. 2496 0864013395
358
นายวิกรม สรรพนา แสนชัย เทอดไทย 216 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 14 ก.ย. 2485 0822619147
359
นายพัด คงรัมย์ สมิงหนุ่ม สิทธิบุญธรรม 154 หมู่1 ถนนจันทิมา ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 25 ต.ค. 2489 0814875259
360
พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงศ์ แสนเดช ศิษย์สมัย 137 หมู่4 ต.หัวขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 23 มี.ค. 2489 0814824248
361
นายประวัติ มาโนช สนธยา เกศสงคราม 187/1 ถนนคลองประปาฝั่งซ้าย ซอยมหาลาภ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 1 ม.ค. 2488 025850751
362
ร.อ.สมชาย วิจารณบุตร สมชาย พระขรรค์ชัย 26 หมู่บ้านประชานิเวศน์ โครงการ3 ซอย8/3 แยก3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 22 ก.ค. 2480 0860538264
363
นายมวย สนสี ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์บูรพา 282 หมู่5 บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 17 ม.ค. 2487 0638385302
364
นายนิรันดร์ มติมาลย์ ศักดิ์นิรันดร์ ศิษย์คงศักดิ์ 2 หมู่6 บ้านพลับ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 12 ก.ค. 2503 0935239272
365
นายเทียน เพียรธรรม ศักดิ์สยาม จ้าวจักรวาล 4/3 หมู่4 ซอยบ้านตะคร้อ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 16 ม.ค. 2489 0868651336
366
นายศรายุทธ พร้อมเพรียง ศรายุทธ เพชรเมืองแกลง 160/48 หมู่10 หมู่บ้านเดชเจริญ2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 28 ส.ค. 2539 0830739028
367
นายอนันต์ เกิดศิริ ศรพิชัย ศักดิ์เสรีย์ 40 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย58 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 15 ธ.ค. 2505
368
นายธีรพันธ์ ก่อแก้ว ศักดิ์ณรงค์ สิงห์ชายแดน 237 หมู่9 บ้านหนองนา ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 24 พ.ย. 2505
369
นายประเสริฐ กำลังหาญ ศิริโชค ส.วัชรานนท์ 4/1 หมู่14 บ้านเช่าเจ๊แมว ซอยกิ่งทอง33 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 18 ก.ค. 2502 0850448149
370
นายเอกฤต เมืองจันทร์ ศักดิ์สำรวย ศิษย์สมคิด 97/10 หมู่1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12150 10 พ.ย. 2519 0934561624
371
นายระวิ ประเสริฐศรี ศรีภูทร สิงห์เดชา 58 หมู่1 บ้านแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 2 พ.ค. 2509
372
นายอินจันทร์ ยานะเดช ศักดิ์ณรงค์ ศิษย์ปัญญา 133 หมู่4 บ้านแดนชุมพล ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 54120 28 มี.ค. 2508 0823886328
373
นายชิริตร์ ทิพวัฒน์ ศรีโรจน์ ศรีธรรม 874 หมู่3 ซอยเรวัต8 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 16 ต.ค. 2504 027530362
374
นายสนิท สวยรูป ศรศัก จีระพันธ์ 266 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 พ.ค. 2486 0995489770
375
นายสมศักดิ์ เจริญสุข ศักดิ์เพชร สิงห์ธรณี 11 หมู่13 บ้านโคกชาย ถนนสุรินทร์-สังขะ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 11 พ.ค. 2520
376
นายสมเกียรติ สุขสถิตานนท์ ศักดิ์เดช สิงห์บางนกแขวก 77/255 หมู่บ้านปัญญา2 ถนนศีทอง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 19 มิ.ย. 2497 0816572732
377
นายสมชาย ศอกกำปัง ศักดิ์สมัย ช.ศิริรัตน์ 29/10 หมู่3 ถนนท่าน้ำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 15 ม.ค. 2500 0823405393
378
นายประเสริฐ ภาคตอน ศักดิ์ประเสริฐ ส.เมืองแก้ว บ้านตาแก้ว หมู่3 ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 3 พ.ค. 2500
379
นายชนินทร ทองประไพ ศรศิลป์ แขวงทางการแพร่ 8/1 หมู่4 บ้านหนองเสี้ยว ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120 1 พ.ค. 2509 0857126953
380
นายปรีชา เรือลม ศักดิ์ปรีชา ศิษย์หมอชาติ 31 หมู่5 บ้านแม่ยางเตาปูน ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 1 พ.ค. 2505 0856253609
381
นายปรีชา ทองอุ่น ศรสิงห์น้อย ศรประเสริฐ 92/197 ซอยสินทรัพย์นคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 26 ก.ย. 2495
382
นายสมพร มานเหมาะ ศักดิ์ดำเนิน ลูกสวน 41/32 หมู่5 ถนนสุขสวัสกิ์ 14 ซอย14/21 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150 2 พ.ค. 2507 0889036615
383
นายโสภณ แสนบุญเรือง ศักดิ์โสภณ ส.พละชัย 121 บ้านหนองบัวเงิน หมู่5 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 7 พ.ค. 2504
384
นายเต็มเติม ขุนอุดร ศรสวรรค์ อมรฤทธิ์ 83/245 ถนนประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 1 ม.ค. 2499 0897053300
385
นายรบ เรือนปรางค์ ศักดิ์ชาย สิงห์นครพิงค์ 155/96 แฟลตการเคหะแห่งชาติ ชั้น1 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 31 ต.ค. 2486 0886409693
386
นายทวี แสนคำ ศักดิ์สมิง ลูกบ่อน้ำมันฝาง 119 ถนนเทศบาล14 อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 25 ต.ค. 2487 0846150747
387
นายบุญช่วย นพเกล้า เศษเหล็ก เกียรติสลาตัน 56/2 หมู่15 บ้านโลน ต.จารพัต อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 28 ธ.ค. 2504 0899451435
388
นายสมชาย เจริญผล ศรนรินทร์ เกียรติคงคา 40 หมู่5 ต.ขุนโคน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 81120 1 พ.ย. 2490 0892397792
389
นายธีรยุทธ ชาวรัตน์ ศักดิ์สุรินทร์ กาแฟฟ้าใส 100/5 หมู่10 บ้านทุ่งค่า ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 9 ก.ค. 2532 0874689114
390
นายสมศักดิ์ นามแสน ศักดิ์ณรงค์ เทอดเกียรติศักดิ์ 437/2 หมู่8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 7 ก.พ. 2499 0866316671
391
นายนิรันทร์ สังกาลิ ศิริเดช อิสรภาพ 104 หมู่8 บ้านไร่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 17 ธ.ค. 2479 053559080
392
นายทองดี เชื่อสุด ศักดิ์สิงห์ ศิษย์ดำเนิน 50 ซอยเทอดไทย2 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600 27 เม.ย. 2487
393
นายมนูญ ทรัพย์สินเสริม ศรทอง อุดมศักดิ์ 523 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 ซอย13 แขวงบางซื่่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 11 พ.ค. 2485 029126100
394
นายไพศาล กิจสมชีพ ศักดิ์ชัยน้อย ศิษย์ประเสริฐ 261 ถนนจักรพรรดิ์พงศ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 6 ต.ค. 2496 0896077537
395
นายดง ฟามวัน ศรนารายณ์ ศักดิ์วิทยา 398 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม. 10200 20 ก.พ. 2500
396
นายชำนาญ พัลวัน ศรนารายณ์ แสงสีนิล 80/2 หมู่6 บ้านศรีทอง ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 10 พ.ค. 2504 0861714476
397
นายศิริมงคล เอี่ยมท้วม ศิริมงคล สิห์มนัสศักดิ์ 63 หมู่1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 2 มี.ค. 2520 0870096230
398
นายศิริ เอี่ยมท้วม ศิริมงคล สิงห์วังชา 63 หมู่1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 1 มิ.ย. 2506 0949832531
399
นายอนุสรณ์ จันทร์คณา ศรดำ เกียรติสมานชัย 13 เหรียญรีสอร์ท ถนนพระรามเก้า ซอย57 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 1 มิ.ย. 2506 0845486432
400
นายดำรงค์ เจริญพืช ศักดิ์สยาม เกียรติประวิทย์ 24/3 หมู่2 ซอยวัดโพธิ์ทองบน ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 31 มี.ค. 2517 0865413612
401
นายอนุศักดิ์ เรืองเดชา ศักดิ์ จังเกิ้ลยิมส์ 128/5 หมู่1 ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 11 ส.ค. 2518 0878439502
402
นายประสิทธิ์ โพธิ์ไพโรจน์ ศรพระกาฬ ศรราม 103 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย57/2 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 2 ธ.ค. 2489 024359099
403
นายอนวัชร บุญเกียรติบุตร ศักดิ์ชัยน้อย ลูกบางประแก้ว 1/216 หมู่11 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150 7 ต.ค. 2504 0816655345
404
นายพงษ์ศักดิ์ จี้รัตน์ ศักดิ์ลำดวน ศิษย์กู่เต่า 34 หมู่4 ต.ท่ากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 27 ต.ค. 2505 0817242542
405
นายพิชัย วรศรี ศรพิชัย สีหราชเดโช 490 หมู่1 ถนนเทพธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 15 ก.ค. 2496 0840369035
406
นายสุเธียร ศิริสิทธิ์ ศรทอง ลูกราชวัลลภ 192/1 หมู่1ซอยสีน้ำเงิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 18 ส.ค. 2484 0899241691
407
นายณรงค์ ทิพย์นวล ศักดิ์ณรงค์ ศิษย์ก.ท. 149 หมู่6 บ้านป่ากล้วย ถนนพหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 15 ธ.ค. 2488 053714327
408
นายสมพงษ์ ศรีจุมลาย ศักดิ์ชัย เกียรติสนธยา 83 หมู่7 บ้านม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 1 พ.ย. 2499
409
นายอำพล รัดกลม ศักดิ์ชัย เกียรติสนธยา 10/1 หมู่2 ถนนบางนา-ตราด ต.ท่าข้าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24131 1 ก.ค. 2507 0864049730
410
นายสนั่น วงศ์กาฬสินธุ์ ศักดา อิสรภาพ 8 บ้านดอนยาง ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 27 ก.พ. 2494 0813635118
411
นายสุทัศน์ ศาลิกร ศักดิ์นรสิงห์ พรแสงฟ้า 20/1 หมู่1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10150 25 ก.ย. 2495 0814406735
412
นายประเสริฐ เจริญมิตร ศรีเมือง ฮอลลี่วู๊ด 18/69 หมู่2 หมู่บ้านสะอาดพัฒนา ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 10 พ.ย. 2481 0830387665
413
นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล ศิลปชัย ลิโพวิตันดี 116/3 หมู่4 ต.บ้านหัวค่าย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 19 ก.ย. 2504 0857344200
414
นายหนึ่ง เกิดมงคล ศักดิ์ลือชา รัตนสิทธิ์ 51/1211 หมู่2 หมู่บ้านนรินทร์ทอง ซอย1 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130 8 พ.ค. 2504 029956424
415
นายอนันต์ จันทร์ติ๊บ ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน 104/50 หมู่5 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 8 ก.ค. 2505 0897715939
416
นายเกษม ประไพศรี ศิริมงคล ลูกศิริพัฒน์ 45/1404 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย4 ซอย25 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 2 ธ.ค. 2489
417
นายจันทร์เพ็ญ ศรีชัย ศิษย์ใหม่ เกียรติประสานชัย 179/185-212 หมู่5 ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ ถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 16 พ.ย. 2513 0890499671
418
นายเรวัติ โชติจันทึก ศักดิ์ชล ส.ฟ.ย. 117/151 หมู่2 ถนนสุขุมวิท ซอย93 ซอยพึงมี26 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม. 10260 20 มิ.ย. 2493
เสียชีวิต
419
นายสุพจน์ เสถียร ศรศึก สุรกานต์ 629 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 14 ก.พ. 2500 0850662034
420
นายชรินทร์ เหมาะดี ศักดิ์นิรันทร์ ศิษย์เปลวควัน 74 หมู่6 บ้านสูบ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 30 พ.ย. 2506 0861927400
421
นายนุกูล ประไพศรี ศิริณรงค์ ธ.มหาชัย 1635/75 หมู่6 เลิศมงคลคอนโด ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 1 ม.ค. 2494
422
นายจักรฤกษ์ รินทอง ศักดิ์ แกเเล็คซี่ 26/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 10 ธ.ค. 2500 025873157
423
นายศักดา พุ่มท้วม ศักดา พันธ์พิชัย 315/178 หมู่2 ซอยคุ้มเกล้า รังสิตทาวเวอร์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 13 ก.ค. 2493 0831392639
424
นายเกษม หว่างไม้ ศรนารายณ์ ลูกมหาโลก 193 ถนนรังสิต-นครนายก ซอย39 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 5 เม.ย. 2488 0811319090
425
นายธวัชชัย แดงน้อย ศรีสุวรรณ เกศสงคราม 14 หมู่1 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 12 ก.พ. 2489 0823656690
426
ด.ต.ดำรงค์ เอื้อนกิ่ง ศิริชัย ส.สะแกราช 63 ถนนรถไฟ ซอย21 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 9 ก.ย. 2500 0866525797
427
นายมานพ แมตสอง ศิลปชัย วีระวัฒน์ 50/94 ซอยโรงสูบ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 27 ก.ค. 2492 0864107207
เสียชีวิต
428
นายวนิช ไข่คำ ศรีนิด ทวีเกียรติ 647/2 ถนนเพชรบุรี ซอยวัดพระยายัง เขตราชเทวี กทม. 10400 15 มิ.ย. 2489 0898972905
429
นายคมเดช คัมภิรานนท์ ศักดิ์สมิง ลูกพิฆเนศร์ 304/365 หมู่5 แฟลตการเคหะบางบัว49/1 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 17 มี.ค. 2487 0814893916
430
นายถวัลย์ชัย กล้ายิ่ง ศรีสุวรรณ เมืองขุนหาญ 127 หมู่7 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 3 ก.พ. 2513
431
นายศักรินทร์ นิลเสถียร ศักรินทร์ จีรพันธ์ 20/249 หมู่บ้านวรารักษ์ ถนนรามอินทรา แขวงคลองสามวา เขตคลองสามวา กทม. 10510 20 พ.ย. 2486 0815655425
432
นายพิชิต อุดรพิมพ์ ศักดิ์ณรงค์ อุดมศักดิ์ 21/344 ซอย3 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า4 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10210 8 ธ.ค. 2484 0836852484
433
นายสุรศักดิ์ ฉายะเจริญ ศักดิ์ชัย ธ.มหาชัย 298/1 เชิงสะพานเจริญพาส ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 8 ก.ค. 2485 0819358110
434
จ.ส.อ.วีระศักดิ์ คชาวงศ์ ศักดิ์พยัคฆ์ ลูกพิฆเนศร์ 12/3 หมู่2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 11 มิ.ย. 2495 0819843717
435
นายวิไลย์ หมั่นชอบ วิไลศักดิ์ ส.พรรณแก้ว 37/1 หมู่4 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 ม.ค. 2496
436
นายนพรัตน์ ลาวิลาศ วีระชัย เจริญเมือง 25/20-21 ถนนสุทธิสาร ซอยอินทามะระ 51 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 15 ก.ย. 2483 0898803330
437
ร.ต.อ.ณฐธนพล นิธิทรัพย์ วันพิชิต นาคราช 8/1517 หมู่2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 4 ก.พ. 2500 0872111673
438
นายประเวศน์ พลเชียงขวาง เวนิส บขส. 134 หมู่1 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 6 เม.ย. 2493 0838189346
439
นายณฐธนพล นิธิทรัพย์ วันพิชิต ศิษย์อนุชิต 8/1517 หมู่2 ต.นคราวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 4 ก.พ. 2500 0872111673
440
นายดวงจันทร์ ทิศตอนตอง ไวไฟน้อย ศ.ชิงชัย 66/3 หมู่3 บ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 29 มี.ค. 2500 0828946127
441
นายภราดา นุชเจริญ วีระพงษ์ เกียรติสาริกา 805/114 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 1 เม.ย. 2508 0894402714
442
นายชัยยุทธ เชื้อเมืองพาน วิบูลย์ เกียรติโสฬส 128/13 ถนนสุขุมวิท ซอย54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 2 ก.ย. 2506 0954609750
443
นายสุทัศน์ วิระคำ วันมงคล ศิษย์หมอชาติ 123 หมู่12 บ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 10 ส.ค. 2507 0907536707
444
นายสมาน เสนาสิทธิธรรม วังน้ำ ศิษย์พยัคฆหมอก 68 หมู่2 บ้านแม่คำมีตำหนัก ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 24 มิ.ย. 2495 0848092082
445
นายอารมย์ แซ่อุย วันณรงค์ ส.เมืองพาย 80/4 ถนนสะพานม้า ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 24 เม.ย. 2516
446
นายวิรัตน์ พร้อมเพรียง วันชัยเล็ก เพชรเมืองแกลง 160/48 หมู่10 หมู่บ้านเดชเจริญ2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 28 ก.ค. 2528 0625769965
447
นายวิชัย แก้วพิลา วินัยศักดิ์ เกียรติรุ่งเรือง 108 หมู่2 บ้านแกน้อย ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 6 ก.ค. 2491
448
นายวิชาญ แก้วใสแสง วิชาญ เกียรติอนันท์ 9/9 หมู่2 บ้านเกาะแขม ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 6 พ.ค. 2511
449
นายวิญญาณ ถุงเงิน วิญญาณศักดิ์ ป.รุ่งเรือง 73 หมู่4 บ้านแม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 9 ม.ค. 2492 0871853010
450
นายวีระศักดิ์ วิชายง วีรศักดิ์ เดชาสิทธิ์ 60/1 บ้านจะบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 9 มิ.ย. 2500 0829698595
451
นายวีรพล วันเพ็ง วีระพล ศ.ธรรมรัตน์ 30/1 หมู่2 บ้านบางสะแก ซอยวัดสุดสวาท ต.บ้านกลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 14 เม.ย. 2518 0896381719
452
นายวีระพล สำราญกลาง วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น 238/2 หมู่8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 16 พ.ย. 2511 044812399
453
นายวัชระ เกียรติเจริญกุล วัชรสิงห์ เพชรธานินทร์ 142/5 หมู่1 บ้านเด่นกระบาก ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 10 ก.พ. 2505 0869258961
454
นายวัลลภ นิ่มสมบูรณ์ วัลลภ พิชิตสมุทร 21/42 ถนนเจริญกรุง ซอย74/3 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120 15 พ.ค. 2499 0894560857
455
นายสำราญ ศรีทอง วังสำราญ ศิษย์ส.ว. 202 หมู่14 บ้านหนองแวง ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 9 ธ.ค. 2500 0801513089
456
นายเขมรัฐ เทพพรหม ไวไฟ ประภัสมอเตอร์ 3/369 หมู่บ้านประชานิเวศน์1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 30 เม.ย. 2510
457
นายคำมูล กำแก้ว วังไพร ลูกมาตุลี 185 หมู่7 ต.บ้านแห้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 10 มิ.ย. 2497 0827610818
458
นายเอนก ไชยศรีสวัสดิ์ วังวนน้อย ลูกมาตุลี 133/4 หมู่15 ต.น้ำดิบ อ.ป่าขวาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 18 ม.ค. 2502 0800589166
เสียชีวิต
459
นายวิชิต สุวรรถพงษ์ หัวหน้าคณะ ศิษย์บางพระจันทร์ 2/460 ถนนพหลโยธิน ซอย40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900 1 ก.ค. 2484 0859696444
460
นายอนุภาพ พุ่มรจน์ วิชิต ชูวัฒนะ 393/41 หมู่7 หมู่บ้านรัตนธานี ซอยสุดใจ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 1 ก.ย. 2517 0861083945
461
นายมนตรี จันทร์สว่าง วีรศักดิ์ ส.โกสุม 99/15 หมู่3 หมู่บ้านศศิรีสอร์ท ถนน331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 5 ก.พ. 2484 0816678570
462
นายบุญสิทธิ์ เตรียมเพชร วันมงคล ลูกศิริพัฒน์ 136 ซอยพิธพิมุข ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. 6 ก.ค. 2493 0818116236
463
นายราชันย์ การัยภูมิ วารุณี ส.เพลินจิต 864/21 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 1 พ.ค. 2510 0897662733
464
นายวีระ ดอกจันทร์ 14 หมู่6 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.หนองขวาว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 12 พ.ค. 2493 0862581503
465
นายสำรวย ปัญญางาม วุฒิชัย สิทธินัน 84/36 ริมทางรถไฟ่สายเก่าสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 10 มี.ค. 2500 0957451310
466
นายรังสรรค์ สุริยะ วังบัวบาน ศักดิ์ณรงค์ 155 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก3 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 9 ต.ค. 2494 0813471860
467
นายนิตต์ หงษ์รัตน์ วีระนิดน้อย สิงห์แม่สอง 148/1 หมู่5 บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 2 มี.ค. 2495
468
นาวาเอกสัมฤทธิ์ ยนต์เปี่ยม วรเดช สมานฉันท์ 70/57 หมู่2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 13 มิ.ย. 2481 0861536809
469
นายบือราเฮง มะมิง วงกลม ป.พลังสามสหาย 99 ซอยสุเหร่า ถนนจักรพงศ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200 1 ม.ค. 2512 0871636225
470
นายสุเทพ รัตนะ วรเทพ ปัญญาวุธ 139 หมู่5 บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 28 ก.ค. 2499 0817647685
471
นายพินัส โพธาเจริญ วันณรงค์ พีระมิตร 154 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.สารถี อ.สารถี จ.เชียงใหม่ 50140 30 ธ.ค. 2497 0898535486
472
นายผจญ บรรณศรี วัยคะนอง ดำรงค์เกียรติ 11/2 ถนนพระปกเกล้า ซอย4 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 29 พ.ย. 2489 0819603683
473
น.ต.วรวุฒิ นวมานนท์ วรวุฒิ สิงห์บ้านสวน 9/157 หมู่บ้านสภาวัลย์ ถนนพหลโยธิน ซอย16 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 11 ก.พ. 2495 0898166185
474
นายวีระชัย ไชยวิเศษ วีระชัย ศิษย์จุฬา 423 บ้านคำสะอาด ซอยคำสะอาด2 ถนนสกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 12 ก.พ. 2490 0862396177
475
นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร วันเผด็จน้อย เพชรเมืองตราด 40/708 หมู่10 หมู่บ้านวรรณจิต ซอยนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม 10230 7 พ.ค. 2509 0895242878
476
ร.ท.วีรพงษ์ ไทยสิทธิ์ วีรพงษ์ ไทยสิทธิ์ 43/10-19 หมู่8 หมู่บ้านโพธิ์แก้ว ซอยเวชคราม ถนนประชาชื่น ต.บางตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 10 ก.ย. 2485 0811705365
477
น.ท.ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร วันเผด็จ ผู้ครองฟ้า 1/59 หมู่10 หมู่บ้านวังรุ้ง ถนนนวมินทร์ ซอยนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 19 พ.ย. 2505 029460106
478
ร.ต.สมพงษ์ ยันตรกิจ วีระสิงห์ รฟท. 26/391 ถนนพหลโยธิน กม27 เขตสายไหม กทม. 10220 15 เม.ย. 2485 0890414470
479
นายวิชัย เนียมนาม วิษณุชัย สวนมิกสักวัน 31/1 หมู่2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 28 ก.พ. 2484 0816509373
480
นายวันใหม่ ประพันธ์บันฑิต วันใหม่ เพชรบัณฑิตย์ 111/9 หมู่1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ถนนบางนา-ตราดต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 18 พ.ค. 2503 0901217008
481
นายวิเชษฐ์ โสมสูงเนิน วิเชษฐ์ หลานนากลาง 373/206 หมู่บ้านเสรีบางนา ซอย18 ถนนปานวิถี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 14 มี.ค. 2511 0860215949
482
นายประยุทธ ใจตรง ว่องไว อมรฤทธิ์ 657 หมู่บ้านเคหะทิพย์ ถนนลาดพร้าว ซอย87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม 10310 21 ธ.ค. 2492 0867921878
483
นายน้ำหวาน โท้ทอง วีระน้อย ลูกเจ้าพระยา 65/1 หมู่5 บ้านพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 6 มี.ค. 2485 055282656
484
นายทวี งามจิตร วีระศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ 199/128 หมู่1 หมู่บ้านเลียบคลอง2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 16 ก.ย. 2505 0898139763
485
นายวิชาญ กฤตยะโชติ วิชาญน้อยมนูเกียรติ 93/3 หมู่8 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 54000 5 มี.ค. 2498 0869246768
486
นายกวี เครื่องดี วีระศักดิ์ ศิษย์สุริยา 14 บ้านร่องซ้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 6 ส.ค. 2479
487
นายสุพันธ์ เสมอภาค วังไพร โรจน์สงคราม 72 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 ซอยวัดโพธิ์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 7 มิ.ย. 2495 0894153969
488
นายวิรัช ไชยศรีสวัสดิ์ วังวน ลูกมาตุลี 70/72 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 28 ก.ย. 2498 0895099617
489
นายสุรชาติ ดอกจันทร์ วีระชาติ ศรแดง 60 ถนนลาดพร้าว ซอย93 หมู่บ้านประชากรไทย แขวงวังทองหลาง กทม. 10310 9 ส.ค. 2495 0815570855
490
นายคำสิงห์ ล่ำสัน วีระชัย วงศ์ประเสริฐ 200/1085 หมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง5 ถนนรัสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 2 ก.พ. 2504 0892289755
491
นายชูชีพ เอี่ยมเอิบ วิชาถน้อย พรทวี 187/7 หมู่2 ซอยศรีพร ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 5 พ.ค. 2491 0898106435
492
นายวิเชียร ศศิกาญจน์ วิเชียร เพชรเจริญ 69/27 หมู่4 ต.ย่านซื้อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 18 มิ.ย. 2482 0896114159
493
นายธวัชชัย นิ่มสุขนอง วีนีส ลูกตากสิน 6 ถนนวุฒากาศ ซอย53 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150 24 มิ.ย. 2488 0891329185
494
นายคมสันต์ บุตรเลิศ วสันต์ สิทธิบุญเลิศ 90/10 หมู่4 ถนนพุทธมณฑล สาย5 ต.บางระทึก อ.สามพราม จ.นครปฐม 73110 30 ธ.ค. 2498
495
นายเสวก ตันสาโรจน์ เวหาสน์ 19/75 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ซอยเทียนสวน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 6 เม.ย. 2487 0899846239
496
นายวิทยา ปิ่นเกตุ วิทยา เพลินจิต 86/8 หมู่11 หมู่บ้านช่อแก้ว ถนนพหลโยธิน กม.27 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 10130 20 ต.ค. 2485 0819038975
497
นายวิโรจน์ ยอดที่่ดี ฤทธิโรจน์ เลิศฤทธิ์ 250 ถนนตะนาว เขตพระนคร กทม. 10200 7 พ.ย. 2488 0893118667
498
นายสมพร แสงดอก ฤทธิเดช แม่นฉมัง 14/1 บ้านพระร่วง ซอย2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 7 มิ.ย. 2481
499
พ.อ.ท.ทวีศักดิ อ้นทนิกุล กุทธิศักดิ์ ส.สิทธา 34/5 ต.ธรรมแสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 71120 26 ม.ค. 2494 0818559590
500
นายสมชาย ศรีนพ ฤทธิเดช สิงห์มรกต 9/8 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 23 มิ.ย. 2496 0814110965
501
นายซุฟญาณ นีโกป ลูกศร ท.นครยะลา 54/31 หมู่9 บ้านสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 9 ส.ค. 2525 0872927181
502
นายคึกฤทธิ์ กมลฤกษ์ ลำน้ำมูล ส.สุมาลี 728 หมู่25 บ้านดอนกลาง ต.ขามใหญ๋ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 5 พ.ค. 2516 0895839976
503
นายจอมเดช สุขจร เลิศนิมิตร พ.เมืองอุบล 10 หมู่14 อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 17 ม.ค. 2525 0856132536
504
นายจักรี พรหมศิริเเสน ลองของ ลูกพิชิตมาร 22/177 หมู่3 ต.ป่าบง อ.สารถี จ.เชียงใหม่ 50140 6 เม.ย. 2504 053021144
505
นายคำรณ แสงเทียน ลมเหนือ ศ.แสงเทียน 211 หมู่1 บ้านไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 28 พ.ย. 2505 0892167133
506
นายก็อง สนธิวา เลือดโคไฟ ไพลพิทักษ์ 50 หมู่6 บ้านเชื้อเพลิง ต.เชื้องเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 4 เม.ย. 2479
507
นายเหลือง ประสานดี ลมแดง ศิษย์พรพิทักษ์ 6 หมู่2 บ้านตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 15 ธ.ค. 2490 0823754977
508
นายวิลัยศักดิ์ เหล่าตัน ลำหนัก ปิติพร 99 หมู่9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 20 เม.ย. 2509 0885010612
509
ร.ต.สามารถ รมมุลตรี ลอยนภา มาตุลี 168/85 หมู่1 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลต์ ซอยบุษกร1 ถนนคันแอน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 20 มี.ค. 2485 0816924282
510
นายสุธี ดีสม ลูกสุริยา เกียรติรุ่งเรือง 101 หมู่2 บ้านแกน้อย ต.แกน้อย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 3 มิ.ย. 2497 0850164401
511
นายกรุงไทย ศรีวิเชียร ลูกศร ลูกเขมานิมิตร 25/9 หมู่1 ถนนนครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 7 พ.ค. 2504 0815167344
512
นายธีระ แสงอโน ลั่นกรุง เกีนรติเกรียงไกร 57/7 ถนนสุโขทัย ซอย9 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 3 พ.ย. 2509 0841200119
513
นายศักดิ์สิทธิ์ อรุณปรีย์ ลิ่วลม พงษ์สิงห์ 23 หมู่บ้านอัญชลี ซอย4 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 26 พ.ค. 2484 0898882213
514
นายสุเทพ ไพสาลี ลอยลม ส.สิทธา 203/3 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 14 เม.ย. 2490 0817590580
515
นายสุรินทร์ แซ่ลิ้ม ลับแล สกุลศึก 109/3 ถนนเตชะวนิช ตรอกข้าวสาร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 6 ก.ย. 2484 0870547933
516
นายภัลลภ บุตรด้วง ลมหนาว ลูกเมียงด้ง 138 หมู่18 บ้านปางสัก ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 10 พ.ย. 2511 0846990176
517
นายมานพ ยวงใย ลูกแก้ว ส.ทศพล 1/650 หมู่7 หมู่บ้านการเคหะราม ถนนรามคำแหง ซอย92/1 แขวงมันบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10530 16 ส.ค. 2508 0890309159
518
นายสุรัตน์ สุคำภา ลักษณะเดช สิทธิบุญเลิศ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 12 มี.ค. 2495 0830277668
519
นายทวีทรัพย์ โพธิ์ทองธรรม ล่องลม ถนอมชัย 89/20 หมู่บ้านมารวย2 เขตสายไหม กทม. 10220 16 ต.ค. 2488 0812698771
520
นายเดชา พันเต ลำไทร ลูกพระยาพิชัย 60 หมู่12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 23 ต.ค. 2502 0861333202
521
นายศิริชัย สุรีส่อง ลอยลม ศ.แปดสิงห์ 320/14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 27 ต.ค. 2490 0896673230
522
นายสิงห์ รัตนแสง ลั่นนคร ศักดิ์ประกันภัย 159/65 หมู่2 บ้านโนนหัน ถนนชาตะผดุง ซอยชัยพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 5 ก.พ. 2495 043320153
523
นายฉุย เรืองสำอางค์ ลายศักดิ์ ลูกโพธิ์ไทร 363 ถนนตากสิน ซอย19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600 3 ส.ค. 2493 028606842
524
นายยุทธ เส็งลา ลมหนาว พ.เฉลิมพระเกียรติ 101 ซอยสุวรรณทัต ถนนคลองประปา เขตบางซื่อ กทม. 10800 13 ต.ค. 2500 0830521254
525
นายชวลิต วงศ์ขันแก้ว เลิศพยัคฆ ผจญภัย 68 หมู่3 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 21 ส.ค. 2489 0801346295
526
นายเลื่อน ดอกรัก เลื่อนเล็ก คชสาร 8/3 บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 12 ก.พ. 2481 054620483
527
ส.ต.ท.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์ ลิงเหล็ก สิงห์น.พ.ส. 345 หมู่14 บ้านนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แกล้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 11 ก.ย. 2516 0811868529
528
นายกรรณเกียรติ พรามประยูร ลั่นคีรี สิงห์คีรี 39/1 หมู่2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 78000 28 พ.ค. 2508 0813846227
529
นายธิติพล พิมมา ราชสีห์ เกียรติสุวิทย์ 3/59 อาคารอัสสกาญจน์เพลส อาคาร4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 17 ม.ค. 2503 0890323170
530
นายจำรัส ถนอมทรัพย์ เรืองชัย สิงห์ป่าสัก 200/9 หมู่7 ชุมชนร่วมใจ ซอยหลังตลาดหน้าพระราม ถนนพหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 9 ม.ค. 2493 0909467726
531
นายเสาร์ มณีรัตน์ รัตนศักดิ์ ศ.เพชรดำ 44 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพ-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10230 19 ธ.ค. 2496 0835917147
532
นายวุฒิศักดิ์ ชอชัย รุ่งสุรินทร์ เหรียญชัยยิม 334 หมู่1 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 24 ก.ค. 2498 0821492095
533
นายเฉลียว อนุทูล รักเกียรติ ส.ดำรงค์ศักดิ์ 177 หมู่3 บ้านปะดอก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 9 มี.ค. 2509 0996097129
534
นายปรีชา เจริญธารา รัตนพล ส.วรพิน 156 หมู่10 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 6 มิ.ย. 2516
535
นายนุภาพ ผูกดี รักชาติ เกียรติแดนชัย 44/1 หมู่8 บ้านหนองหรี ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 24 มิ.ย. 2507 0935239272
536
นายรุ่ง พรมมา รุ่งเดช ส.รุ่งตะวัน 56/171 หมู่2 ถนนเอกชัย ซอย27 แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม. 10160 15 ก.พ. 2498 0875557830
537
นายระพินธ์ พิงคะสัน ระพินธ์ สิงห์ปืนใหญ่ 19/1 หมู่1 บ้านสันคะยอม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 20 ม.ค. 2492 0815314919
538
นายบวย เจนประโคน รุ่งฤทธิ์ ศิษย์เลพลอย 209 หมู่9 บ้านเดือพัฒนา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 11 มี.ค. 2499
539
นายแถม โกรัตน์ รถถัง ศิษย์ผู้ใหญ่แหลม 87 หมู่ี16 บ้านสังเคิล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 1 ธ.ค. 2508 0935239272
540
นายประนอม เฉลียวศิลป์ โรมรัน สิงห์วัดท่า 15/1 หมู่5 บ้านกรวด ต.หนองเขวาว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 12110 10 ส.ค. 2486 0930605979
541
นายบุญเลิศ สุวรรณนวล รุ่งเลิศ ศิษย์ ก.ช่างยนต์ 94/1 หมู่4 บ้านศรีย้อย ถนนลำพูน-ป่าชาง ต.ต้นธง อ.ป่าชาง จ.ลำพูน 51000 24 พ.ย. 2498 0801264717
542
นายเบญ กระเเสโสม รักเกียรติ ศิษย์หัวใจเถื่อน 26/1 หมู่2 ต.เฟี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 13 ธ.ค. 2492
543
นายพลัย พนิรัมย์ รงค์ศักดิ์ ศิษย์หัวใจเถื่อน 25 หมู่2 บ้านตาลอก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 25 เม.ย. 2493
544
นายจิตร โคตุนันท์ รักซ้อน ศิษย์สิงห์ 41/3 หมู่9 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 10 ส.ค. 2484 0834050115
545
นายใบ มณีสด รินโซ่ สุรินทร์โคจร 323 หมู่5 นิคมสร้างตนเองปราสาท ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 12 ก.พ. 2493
546
นายเวียง ใหญ่มาก รุ่งฤทัย ส.ชาติเสือ 21 หมู่13 ต.โคกสอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 21 มิ.ย. 2500
547
นายทัศกาล สมานทอง รุ่งตะวัน เกียรตินิวัฒน์ 96 หมู่9 บ้านหัวแรด ต.ช่างปี่ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 17 ก.ย. 2521 0965389453
548
นายหาด มีอ่อง รหัสเพชร ส.ปราสาททอง 131 หมู่1 บ้านประทัดบุ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 4 พ.ย. 2504
549
นายสัมฤทธิ์ บุติมาลย์ รุ่งฤทธิ์ ศิษย์สุรินทร์ 9 หมู่5 บ้านช่างหม้อ ต.บ้านคำแซ่บ อ.วาริยชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 24 ก.ค. 2473
เสียชีวิต
550
นายพนจ ดวงดี ระฆังทอง ขวัญใจนาสาม 11 หมู่5 บ้านนาเสือก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 3 ส.ค. 2492
551
นายเถาะ แหวนวิเศษ รุ่งศักดิ์ สิงห์เดชา 244 หมู่1 บ้านทุงมน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 ธ.ค. 2500
552
นายเอนก จีนใจน้ำ รุ่งชิต ส.สิงห์สุรินทร์ 201 หมู่1 บ้านหนองกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 24 ธ.ค. 2495
553
นายสวัสดิ์ สิงห์โตแก้ว 21/1 บ้านท่าพี่เลี้ยง ถนนคูเมือง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 5 มิ.ย. 2489 0867982010
554
นายพิมพ์ ฉลาดล้น รุ่งศักดิ์ ไพลพิทักษ์ 5/1 หมู่1 บ้านไพล ต.พล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 ต.ค. 2483
555
นายอภินันท์ ตันมา เริงชัย ศิษย์หมอชาติ 41 หมู่2 บ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 30 มี.ค. 2509 0931314336
556
นายเสนอ อินต๊ะวงศ์ รัตนชัย ศิษย์หมอชาติ 103 หมู่11 บ้านยางอ้อ ต.เวียงตาล อ.บ้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 12 ส.ค. 2504 0846121366
557
นายสูง ภิญโญภาพ ระพี ส.อัคเนย์ 226/1-3 หมู่9 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 8 เม.ย. 2480 0883532208
558
นายเนือง สุระศร รถศึก สิงห์เดชา 33 หมู่3 บ้านสะกอร์ ต.ประทัตนุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 12 ม.ค. 2496
559
นายจรูญ เก่านาม รักเกียรติ ส.ชาติเสือ 123 หมู่6 บ้านตานาง ต.สมุด อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ 32140 14 พ.ค. 2493
560
นายทองคำ แก้วมูลมุข เริงนิมิตร ศูนย์กีฬาหนองกี่ 117/2 ซอยวัดน้อยนพคุณ ถนนพระราม5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 18 ม.ค. 2504 0869762947
561
นายสวัสดิ์ โคกขุนทด รุ่งฟ้า บขส. 148 หมู่12 บ้านโคกพัฒนา ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30120 6 มิ.ย. 2491 0817329968
562
นายธีระวัฒน์ กัญตะจุฬา รากแก้ว กรกช 355/1 ถนนเจริญกรุง ซอย63 แขวงคันนายาว เขตสาทร กทม. 10120 26 พ.ค. 2499 0804585594
563
นายไทยรัตน์ หน่อธรรม รัตนาน้อย สิงห์สวนเงิน 230/473 หมู่1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 16 ม.ค. 2509 0802170003
564
นายยูโสบ หมูดาด รุ่งพิชัย ศักดิ์ณรงค์ 70/089 หมู่พิเชษ ถนนร่มเกล้า ซอย2 แขวงมันบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 20 ต.ค. 2493 0857085939
565
นายวิชัย ภูวนานุวัฒน์ รักณรงค์ เพชรวยุทธ 66/801 ซอยเจริญใจ ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 7 เม.ย. 2493 0813511730
566
นายเคียด สืบสนธ์ รุ่งศักดิ์ ศ.ปราสาท 373 หมู่2 บ้านตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 2 ต.ค. 2495 0823754977
567
นายเดช ชุ่มถนอม รณภพ เกียรติโยธิน 296/102 หมู่2 หมู่บ้านเดอะลากูนน่าโฮม ซอย19 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 6 พ.ย. 2486 0810219853
568
นายรุ่ง แก้วมหานิล รุ่งโรจน์ เด็กเมืองเทิง 26/1 หมู่7 บ้านปี้ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 26 มิ.ย. 2506 0892616523
569
นายณรงค์ศักดิ์ นีอำมาตย์ รณรงค์ เมืองสกล 204 หมู่5 บ้านหนองบัว ต.บึงหวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 1 ธ.ค. 2507 0810567808
570
นายอ้วน ถนอมสิงห์ รุ่งฤทธิ์ ศักดิ์เอเชีย 20 หมู่11 บ้านสระใหญ่ ต.หนองขวาว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 1 ม.ค. 2490
571
ด.ต.นิยม ขันคำนันต๊ะ รักยม โอภาสยิม 246/1 หมู่9 ต.แม่วงศ์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์ 60150 1 ม.ค. 2511 0884720219
572
นายบุญจันทร์ หวลระทึก รณภพ สิงห์นาสาม 60 บ้านโพธิ์ร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 23 เม.ย. 2484 0828733581
573
พ.จ.อ.ประเสริฐ เทศนนท์ โรมรัน ยอดพิชิต 69/72 หมู่5 หมู่บ้านสุขา ซอย3 ถนนนนทบุรี-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 20 พ.ย. 2489 0891226411
574
นายไชยา โพธิ์ทอง รัตนชัย ส.วรพิน 247/2 หมู่10 ซอยศิริวัฒน์ ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 1 พ.ย. 2519 0806216798
575
นายสมบูรณ์ ห่อทอง รุ่งเพชร ส.ชาติเสือ 54 หมู่6 บ้านตา๙าง ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 10 ก.พ. 2487 0801547964
576
นายวุ่น บุญสวัสดิ์ ระวิด ศิษย์ทุ่งมนต์ 219 หมู่9 บ้านหนองโบส ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 14 เม.ย. 2471
577
นายพยนต์ รักแจ้ง รักเล็ก ศรีวิหาร 23/4 หมู่1 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 5 พ.ย. 2501 0858257757
578
นายสมพงษ์ จันทร์แพทย์รัก ราวี เดชาชัย 263 หมู่8 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตสายไหม กทม. 10220 18 ก.ย. 2485 025513046
579
นายวิโรจน์ วงศ์ปรักไพศาล รุ่งโรจน์ ลูกช่อแล 461 หมู่1 อ.ช่อแล ต.แม่เตง อ.แม่เตง จ.เชียงใหม่ 50150 9 ธ.ค. 2500 0841700813
580
นายชยพล พรหมชูวงศ์ รัตนะ สิงห์สำอางค์ 48 หมู่2 บ้านต้าตลาด ถนนสุขาภิบาล ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 29 เม.ย. 2512 0801039836
581
นายสถาพร ชูเมือง ราวี เมืองสุรินทร์ 50/264 หมู่9 หมู่บ้านเกล้ารัตนา ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอย9 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 10130 14 มิ.ย. 2507 0813097280
582
นายศักดิ์วิทยา ใบจันทร์ รุ่งอนันต์ ศิษย์โคดม 45 หมู่3 บ้านแม่วะ อ.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 10 มี.ค. 2509 0818832238
583
นายศักดิ์ ปรีวิชัย เริงน้อย ศิษย์เส่ย 373 ถนนเจริญนคร ซอยวัดบางน้ำซน แขวงบุคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 31 ม.ค. 2510 0845587769
584
ร.ท.ประเพย วัฒนาวิโรจน์ รำเพย เกียรติท่าฉลอม 1/20 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 20 ธ.ค. 2497 039322204
585
นายนนทวัฒน์ บุญสนอง เริงฤทธิ์ ซิษย์โชคชัย 49/38 หมู่1 บ้านพักราชการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 20 พ.ค. 2501 0895173618
586
นายสมศักดิ์ พลราช ราชศักดิ์ เดชรัตน์ 27 หมู่12 บ้านหนองขาม ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 22 ก.ค. 2515 0870653476
587
นายปรีชา สุดตา รถถัง เกียรติบดินทร์ 3601/301 ซอยแฉล้มนิมิตร1 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโค่ล เขตบางคอแหลม กทม 10120 19 ก.ค. 2524 0847160653
588
นายสุข มูลารัตน์ รัตนา ลูกพระบาท 110 หมู่7 บ้านสันจิกุ่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 29 มิ.ย. 2495 0817249076
589
นายสมฤทธิ์ กาศวิลัย รุ่งฤทธิ์ เกียรติอนันต์ 43 หมู่3 บ้านร่องเย็น ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 54120 22 ม.ค. 2511 0878573168
590
นายชาญชัย ผึ้งเจียม แรมโบ้ แฟร์เท็กซ์ 99/8 หมู่3 ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ ซอยบุญธรรมมอนุสรณ์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 20 มิ.ย. 2515 0847927358
591
นายขจร ศิริพรอมาตย์ โรมน้อย สองห์ครุ 61 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 1 ก.ค. 2489 0892238174
592
นายวิศริต เรืองจิต โรจน์เดช โรจน์สงคราม 54/223 หมู่บ้านหรรษามาเจริญ3 ซอยสนอง ถนนเพชรเกษม81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160 28 มิ.ย. 2498 0868108636
593
พ.ต.ท.เริงศักดิ์ ศรีเจริญ เริงศักดิ์ ส.ลูกพิทักษ์ 465/5 หมู่10 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย27 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 24 ก.พ. 2481
594
นายรุ่งทิวา เย็นฉ่ำ รุ่งทิวา ส.เพลินจิต 244/2 ถนนอิสรภาพ ซอยวัดสังกระจาย แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 26 ก.พ. 2512 0891108906
595
นายเฉลิมพล ฉัตรคำ เรือนแพ ส.วรพิน 134/3 หมู่4 หมู่บ้านเอื้ออาทร ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 2 ม.ค. 2511 0896841814
596
พ.ต.ท.ไพบูลย์ น้อมกลาง รุ่งราวี ส.ฟ.ย. 389/65 หมู่บ้านศุภาวัลย์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 22 ต.ค. 2489
เสียชีวิต
597
นายรุ่ง จันทร์มา รุ่งโรจน์ จ.ลูกสมุทร 66/35 หมู่5 หมู่บ้านกันทรีปาร์ค ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 2 มิ.ย. 2509 0836196003
598
นายธงชัย ทับทิมทอง รำเพย เมืองสุรินทร์ 199/1 ซอยองค์รักษ์ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 20 เม.ย. 2488 027558405
599
นายวิษณุ พูลสวัสดิ์ รุ่งวิษณุ ศิษย์โสมนัส 125/26 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย1 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 5 ต.ค. 2502 0816675225
600
นายนนทพัฒน์ หงษา รณกฤต ส.ธารทิพย์ 59/13 หมู่บ้านศิริกร ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510 16 ต.ค. 2515 029062859
601
นายพีระ เบ็จสุวรรณ รุ่โรจน์ พนาพิทักษ์ 21 ถนนเชตะวัน ซอย3 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 1 ต.ค. 2503
602
นายวิรัตน์ แน่นดี รัตนศักดิ์ ศักดิ์บรบือ 4/5 บ้านพักพนักงาน แขวงสุทธิสารตอนหลาย เขตห้วยขวาง กทม. 10310 7 พ.ค. 2507 0819012634
603
นายสำเริง พิมพ์เพชร เริงชัย ไทยรุ่งเรือง 99/130 หมู่6 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 26 พ.ค. 2504
604
นายเชวง เขาบาง เริงนิมิตร 7/1 ถนนสุขุมวิท ซอย93 ซอยพึ่งมี 24 แขวงพระโขนง กทม. 10110 15 ก.พ. 2504 0830015535
605
นายทนงชัย เหมพยัคฆภูมิ รักษ์ ศักดิ์ประสงค์ 158/1 หมู่8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 15 ก.ย. 2508 0818889152
606
นายกิตตินันท์ วุทธิจินดา ราชสี ธ.มหาชัย 34/106 หมู่5 หมู่บ้านเจริญสุข2 ซอยวัดไผ่เขียว แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 7 ต.ค. 2489 0898218102
607
นายภูศักดิ์ เกิดรัมย์ ราชศักดิ์ ส.วรพิน 29 ซอยโชคชัยร่วมมิตร12 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตห้วยขวาง กทม. 10320 23 ก.พ. 2512 0890695026
608
นายสมเดช นาคณรงค์ ราชเดช ส.ผ่องสวัสดิ์ 1411/2 บ้านหนองไผ่ล้อม ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 12 ธ.ค. 2495 0849847988
609
นายทองคูล โพธิ์ทอง รุ่งศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ 73 ซอยบ้านสางเจิม ถนนเนินตาล2 ต.ในเมือง จ.ยโสธร 35000 1 ส.ค. 2506
610
พ.อ.เรืองศักดิ์ กลิ่นลำดวน เรืองศักดิ์ ลูกพิฆเนศร์ 4/35 หมู่18 บ้านเย็นฉ่ำ ถนนลำลูกกา ซอย39 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 28 ก.พ. 2481
611
นายบุญธรรม ถอยกระโทก รักแท้ เมืองสุรินทร์ 32/15 ถนนไมตรีจิต ซอยวีรีสำราญ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510 8 ก.ย. 2503
612
นายสิงหา สุขใจ รุ่งทรัพย์ ป่าลั่นกรุ๊ป 32/3 หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย30 ซอยสากลแลนด์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 12 มี.ค. 2518 0888790108
613
นายวรพจน์ อิทธิเสน รักชัย พย้คฆโสภณ 1020/51 หมู่6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 30 ม.ค. 2481
614
นายรังสรรค์ โพธิไทร รังสรรค์ ศิษย์คล้ายจันทร์ 215 หมู่3 บ้านริมคลองเปรมประชา เขตดอนเมือง กทม. 10210 20 พ.ค. 2493 0851379745
615
ร.ต.ต.วิวัฒน์ สคนธรรม รุ่งฟ้า ศิษย์สุริยา 9 หมู่2 บ้านแม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 22 ก.พ. 2484 0898359978
616
นายเอกอนันต์ คล้ายขำ รณภพ ชัยจักรทิพย์ 129/8 หมู่12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 10 ก.ย. 2498 0871376649
617
นายศรีบุตร สมศักดิ์ เรือด่วน เพชรพรอนันต์ 67 หมู่4 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 20 เม.ย. 2506 0813871475
618
นายเปรี่ยง เปลี่ยนทวี เริงน้อย เลือดจาเลงกาโบ 66 ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร กทม. 10120 24 มี.ค. 2484 0847207841
619
นายอัน โสรเนตร ยุงโยง เมืองสุรินทร์ 18 หมู่13 บ้านปะปูล ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 ม.ค. 2491
620
นายหมวด หมายทอง ยอดนักรบ อิสระภาพ 33 หมู่6 บ้านสวายเปรียง ต.ประทัดนุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 16 ม.ค. 2494
621
นายสวิง ศรีมาลา ยอดรัก สืงห์ธรณี 59/1 หมู่2 บ้านกันแสง ต.สักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 พ.ค. 2492 0885355021
622
นายขวัญ บุษบา ยอดขวัญ เพชรสมพงษ์ 24/1 หมู่5 ต.โชค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 31090 5 ก.พ. 2507 0918156700
623
นายมานพ มากเลาะเลย์ ยูโซ็ป ศรผจญ 122 หมู่4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 1 ม.ค. 2489 0814262111
624
นายสำรวย พันธุเมตร ยโสธร เลือดทักษิณ 62 ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 21 ธ.ค. 2495 0901165117
625
นายสมชาย ฝั่ชลจิตร์ ยอด เกียรติปากพนัง 5/384 หมู่5 หมู่บ้านตะวันนา ซอยตะวันนา12 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 12 พ.ค. 2504 0866668386
626
นายวัชรพล อินทรรุจิกุล ยางโทน ศิษย์หมอชาติ 116 หมู่4 บ้านแม่ยางโพน ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54040 27 เม.ย. 2511 0929545880
627
นายเอกยุทธ เกิดประสงค์ ยอดนักรบ ลูกเมืองพยัคฆ์ 158/2 หมู่7 ซอยบางขุนเทียน10 ถนนเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 6 ส.ค. 2515 0813121280
628
นายเอกภพ ศรีสวาท ยอดสิงห์ ศรีไผทสมันต์ 25 หมู่3 บ้านค้อ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 15 มิ.ย. 2511 0901036140
629
นายยา วรรณทอง ยอดแก้ว ศรโทรศักดิ์ 33 หมู่14 บ้านช้างมอย ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 15 เม.ย. 2490 0853655487
630
นายอนุชิต ชำกรม ยอดพิชิต สิงห์ชายแดน 18/1 หมู่1 บ้านมะมัง ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 32150 3 พ.ค. 2513 0879656783
631
นายประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์ ยุทธ วรวุฒิ ผศ. 239/16 หมู่4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 10 พ.ย. 2495 0819425519
632
นายกฤตตะวัน วิชาผง ยอดตะวัน สว.พะเนียงแตก 195 ถนนเจริญรัถ ซอย13 แขวงต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 13 ก.พ. 2537 0825513654
633
นายสมทรง ศาลาแดง ยืนยง ธ.ยืนยง 164 หมู่2 หมู่บ้านคราประยูร ถนนกาญจนาภิเษก ซอย28 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 7 ม.ค. 2512 0881991766
634
นายทวี ด้วงปาน ยอดมนุษย์ ศิษย์ยอดธง 80/11 หมู่1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 10 พ.ย. 2511 0895224609
635
นายเยื้อน รุ่งเรือง เยื้อน ชำนาญราวี 27 หมู่16 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ 32140 11 พ.ค. 2475
636
นายคมชาญ กองทอง ยุทธศักดิ์ ตันสถุงฆาร 544/1 หมู่8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 20 ก.ย. 2511 0818330258
637
นายปรีโย ชัยชมภู ยอดขุนไกร บัวใหญ่ 10 ชุมชนหนองขาม ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 6 ก.ค. 2521 0862613778
638
นายสมศักดิ์ บุญภักดี ยอดเด่น เพชรพร้อมพันธ์ 11/1 ถนนโคกสูง2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 1 มิ.ย. 2522 0870784086
639
นายวิรุจน์ เหมลา ยอดเพชรน้อย อ.โผผิน 363 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กทม. 10600 16 พ.ค. 2522 0802734634
640
นายพิชัย พรามเริก ยอดเพชร ช.ชูฤทธิ์ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 23 ธ.ค. 2496 0899123856
641
นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณโณ ยอดมนุษย์ เกียรติสุริยา 36/261 หมู่4 หมู่บ้านพัชรวิลล์2 ซอย4 ถนนพุทธมณฑล สาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 16 ก.ค. 2507 0816576939
642
นายบุญยุทธ สวนพูล ยุทธชัย เจริญเมือง 29 หมู่4 บ้านนานกกก ซอยเจริญพัฒนา ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 22 พ.ย. 2490 0862071755
643
นายอิทธิกร ชุบปลา ยอด สิงห์สามเหลี่ยม 487 หมู่8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 6 ก.ค. 2490 0876489468
644
นายยูตะ ฮาเซกะวะ ยูตะ ศิษย์พรสวรรค์ 711/81 หมู่บ้านมัฌฑนา ซอย13 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 18 พ.ค. 2518 0813322184
645
นายมนัส ศิริจันทร์ ยอดเมือง ศิษย์หลักเมือง 35/25 หมู่2 ซอย9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 20 มิ.ย. 2494 0897507262
646
นายยอด เกิดกูล ยอด รฟท. 158/2 หมู่7 หมู่บ้านศรีโยธิน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 21 ก.ย. 2490 0803867565
647
นายสมบูรณ์ กลัดกลีบ ยอดเพชร จ.ลูกสมุทร 86/1 ถนนท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 27 มี.ค. 2513
648
นายคงรักษ์ ระมั่น ยอดพิชิต ว.เจริญรัตน์ 59 หมุ่14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41000 11 ต.ค. 2497
649
นายประยูร สมศักดิ์ ยูรชัย ม.ลูกพิทักษ์ 361 หมู่8 บ้านท่าม้า ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 1 ม.ค. 2490 0897501329
650
นายนิคม นิชัยรัตน์ ยงยุทธ ทวีศักดิ์ 189/62 หมู่3 หมู่บ้านเพชรธานี ถนนสุขาภิบาล ต.บาวศรีเมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 11000 11 ส.ค. 2488 0869821293
651
นายชัยยุทธ ปาวรีย์ ยุทธชัย ส.เชี่ยวชาญ 62/139 หมู่4 หมู่บ้านเต็มรัก ซอยวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 3 มี.ค. 2507 0814016647
652
นายปกรณ์เกียรติ การิวะ มารวย นครหลวงโปรโมชั่น 5 หมู่15 ต.ชับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 16 พ.ย. 2519 0972321255
653
นายมานะ คำรุณ มานะเดช ลูกวิเชียร 126/2593 หมู่5 ถนนติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 14 เม.ย. 2503 0886963538
654
นายอนันต์ เทียนศิริ เมืองชลน้อย ลูกพระบาท 562/9 ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 26 มี.ค. 2509 0969483342
655
นายนาค ขำคง มังกรเขียว ชาติณรงค์ 100/3 หมู่6 บ้านบ่อทอง ต.แม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 6 เม.ย. 2492 0856067515
656
นายประลอง ภิญมุขสาพงษ์ มงคงชัย ส.วรพิน 125/2 หมู่3 อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 30 ก.ค. 2509 0870151288
657
พ.ต.อ.วีระ ท้าวเนาว์ เม็ดพริก ศิลาชัย 609 หมู่7 ต.ปู่ใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 11 ต.ค. 2492 0898441210
658
นายประสิทธิ์ ศรีพรมใต้ มงคล สิงวังชา 28/11 หมู่6 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 30 เม.ย. 2521 0930099018
659
นายบุนโส สังสุราช เม็ดเงิน ซี.พี.เฟรชมาร์ท 10/1 หมู่12 บ้านหนองมวง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 12 มิ.ย. 2521 0888703135
660
นายฤกษ์งาม จอมทอง มงคลเดช ศิษย์เทพพิทักษ์ 81 หมู่1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 13 ม.ค. 2518 0849182024
661
นายมิตร หัดธง มนต์สวรรค์ แฟร์เท็กซ์ 133 หมู่7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 12 มิ.ย. 2501
662
นายสมคิด ก่ำดี มาเวอริค ศิษย์เสาร์ 116/2 หมู่10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ..นนทบุรี 11120 15 ก.ค. 2507 089088692
663
นายไชยพศ ไชยหาญ มงกุฎ ส.บ้านคาบเหนือ 84 หมู่5 บ้านคาบเหนือ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 พ.ค. 2486 0610965020
664
นายจำรัส จันทร์แปลง ไมยลาภ 62 หมู่11 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 4 ก.พ. 2501 0810212252
665
นายสุชิน ประสิทธิโชค แมวน้อย สิงห์จักรวรรดิ์ 177 ซอยสะพานหัน แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 3 ก.ค. 2504 0894525557
666
นายถาวร มีสุข มงคลศึก ศิษย์ศรีมงคล 97 หมู่3 บ้านม่วงหมาก ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 14 ก.ค. 2499 0851457443
667
นายมั่นคง มั่นรชตโยธิน มันส์ ศ.จิตรพัฒนา 46/1 ซอยห้วยกะปิด ถนนห้วยกะปิด ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 29 มี.ค. 2503 0814309657
668
นายแมน ไตรสารศรี แมน สหไทย 57 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 26 ม.ค. 2501 0968862501
669
นายพิทยาธร เป็งทอง มงคลชัย ศักดิ์สุนทร 163 หมู่9 บ้านแดงใหญ่ ต.ห้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 13 มี.ค. 2504 0981208014
670
นายแน่น กระเเสโสม มาลัยทอง เกียรติเกริกชัย 20 หมู่5 บ้านตาลอก ต.จีกแดง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 11 ต.ค. 2488
671
นายกฤษฎ์ สุรามาตร เมืองทอง เกียรติชัยวัฒน์ 33/7495 หมู่8 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 10 พ.ค. 2508 0865557911
672
นายเมห์มูด โต๊ะสามารถ เมห์มูด ลูกบ่อทอง 77 หมู่6 ต.หนองจิก อ.บ่อทอง จ.ปัตตานี 94170 1 ม.ค. 2496 0895085938
673
นายมังกร โลกคำลือ มังกรทอง ศิษย์หมอชาติ 85 หมู่12 บ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 26 ต.ค. 2512 0980016410
674
นายชวิน เดชอุปการ มาวิน ศิษย์หมอชาติ 148/2 บ้านแม่หลาย ต.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่ 54000 15 ก.พ. 2511 0860129397
675
นายเอกยุทธ เกิดประสงค์ มานพชัย เลิศทรัพย์สิน 14 หมู่7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 6 ส.ค. 2515 0813121280
676
นายมนัส วงศ์พระจันทร์ มนัสชัย พรพิษณุ 1294 หมู่8 ถนนลาดพร้าว ซอย87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 20 ก.พ. 2507
677
นายชวนชิด ต่ายเนาดง มาราทอน เพชรสมพงษ์ 239/49 ถนนลาดพร้าว ซอย87 แยก5 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10230 24 ธ.ค. 2507 0840762822
678
นายสุติส ชิมบุญ มาใหม่ ขวัญใจบ้านจาน 82 หมู่8 ต.จีกแดง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 29 ส.ค. 2501 0892826739
679
นายบุญยิ่ง ปั้นประดิษฐ์ มานพชาย วีระพล 2 พุทธบูชา ซอย33/1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 5 ธ.ค. 2503 0868019598
680
นายฤทธิ์ พันธ์ลาว มังกรทอง ฮ.มหาชัย 7 หมู่13 บ้านม่วงคำใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 1 ม.ค. 2491 0886959553
681
นายสมชาย ทองอินทร์ มาร์แชล สุราเบญจมาศ 135/244 แฟชต1 ชั้น5 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 30 ต.ค. 2502 0867933635
682
นายประเสริฐ เวียงนนท์ มนต์ทอง เมืองสุรินทร์ 105 หมู่2 ต.อุ้มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45180 5 เม.ย. 2498 0845415574
683
นายแป้น ลัดใหม่ มั่นชัย รฟท. 126/1116 การเคหะเเห่งชาติ หมู่5 ซอย15/1 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 15 พ.ค. 2477 0893054277
เสียชีวิต
684
ร.ต.มนัส เนื้อเย็น มนัสชัย ช่างยนต์ 4/8 หมู่6 ถนนฉลองกรุง ต.ลำผักชี อ.หนองจอก กทม. 10530 25 ต.ค. 2499 0816306297
685
นายอุเทน ไชยสมบัติ เม็ดเด็ด เพชรบ้านเด่น 188 หมู่9 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 9 มี.ค. 2522 0897060665
686
นายเจ็ด อุทิศรัมย์ มงกุฎทอง อิทธิอนุชิต 169 หมู่1 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 1 มิ.ย. 2488
เสียชีวิต
687
นายสุชิน ประสิทธิโชค แมวน้อย สิงห์จักรวรรดิ์ 45/205 หมู่8 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 3 ก.ค. 2504 0813411471
688
นายสุชาติ ม้ามงคล มรกต เชิญยิ้ม ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 2 ต.ค. 2509 0890229837
689
นายอำนวย มั่นเกิด มงคลเดช พิทักษ์ชัย 155 หมู่1 บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230 2 พ.ค. 2486 0878404136
690
นายอำนาจ บุญโสภณ มนต์ชัย แกแล็คซี่ 81 ถนนสนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 28 พ.ค. 2508 053808081
691
นายมนตรี นิเยาะ มนตรี ลูกราชมนู 819/9 ซอยวัดพระยายัง ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กทม. 10400 29 ก.ค. 2491 0865626179
692
นายมารินทร์ ปัญญาวัฒน์ มารินทร์ เลิศกมล 11 หมู่6 อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 20 ม.ค. 2481 0858674215
693
นายธีรวัฒน์ ยูฮันเงาะ ม่านฟ้า แกแล็คซี่ 14 ซอยประชาร่วมใจ20 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา 10510 26 มี.ค. 2531 0868966131
694
นางมานิตย์ ชื่นอารมย์ มานิตย์น้อย ศิษย์โผผิน 78/268 หมู่บ้านหรรษา ถนนเพชรเกษม ซอย81/6 แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กทม. 10160 21 ส.ค. 2503 0863757980
695
นายเมืองชัย จันทวิมล เมืองชัย กิติเกษม 63/39 หมู่1 หมู่บ้านลัดดารมย์ ถนนเพชรเกษม ซอย69 เขตหนองแขม กทม. 10160 6 พ.ย. 2511 0868993992
696
พ.ต.อ.สุรเดช กุศล มีเดช ลูกบางปลาสร้อย 168/315 หมู่3 ซอยริมทะเล ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 4 ก.พ. 2485 0895445152
697
นายมานพ เอี่ยมท้วม มานพ เอส.เอส.ทีไอ 63 หมู๋1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 1 ม.ค. 2499 0863167288
698
นายพินิจ เอี่ยมท้วม มานพชัย สิงห์มนัสศักดิ์ 2/15 หมู่3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12170 22 ส.ค. 2517 0896103248
699
นายดาม ศรีจันทร์ มรกตดำ รัตนโชติ 99/196 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 6 ก.พ. 2523 0841086652
700
นายวิเชียร ไม้จันทร์ โมกขศักดิ์ เมืองสุรินทร์ 62/1 ถนนราชวิถี ซอยสุจริต1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 20 มิ.ย. 2498 0898235388
701
นายวรพงษ์ พุกประจบ มนต์สวรรค์ แหลมฟ้าผ่า 35/5 หมู่3 หมู่บ้านนนทบุรี17 ซอยศรีสร้อยทอง ถนนนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 18 เม.ย. 2487 0873217322
เสียชีวิต
702
นายบุญมา ประทาน มาชัย แฟร์เท็กซ์ 99/8 หมู่3 ถนนเทพารักษ์ ซอยบุญธรรมนุสรณ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 24 เม.ย. 2511 0840828759
703
นายชยนคร โครตพิษ มนไพร ศักดิ์เกษม 140/4 หมู่13 ถนนประชาอุทิศ บ้านหนองทรายขาว ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกนคร 47000 7 มิ.ย. 2499
704
นายศรายุ ทองทัศน์ มิกกี้ ศิษย์พันอนันต์ 71/16 ต.บางคูวัต อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 15 ก.ย. 2525 0850424399
705
นายจรัส เหมืองจา มังกรเดช ศิษย์ส.ด. 35 หมู่1 ต.ร่องทอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 3 มิ.ย. 2489 0898386685
706
นายสมชาย มิคะผล มีชัย ทวีเกียรติ 93/20 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 5 มี.ค. 2481 0894140277
707
นายมงคล ถนอม มาประลอง ศิษย์ ป.ต.ท. 70 หมู่11 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 29 ม.ค. 2504 0871737727
708
นายมงคล วงษ์ษา มงคลเดช เกียรติประสานชัย 258/5-6 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 1 ก.ย. 2508 022247546
709
นายมงคล อัจจิมา มงคลเดช จิตนนงราม 2/4 บ้านเหมืองดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 11 มี.ค. 2499
710
นายนพน้อย เชิดสุข มะเฟือง วีระพล 171 ถนนริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 2 มิ.ย. 2499 0868545024
711
นายมาโนต คล้ายโชติคล่อง มนัสเดช บางยี่ขัน 50/391 หมู่8 หมู่บ้านพฤกษา3 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 31 ต.ค. 2497 0867604265
712
นายมิ่ง คงเที่ยง มิ่งขวัญ ศ.ถิ่นทอง 7 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 17 มี.ค. 2488
713
พ.ต.ชนะชัย ถีระธนมาศ มรกต ศิษย์ตันกี้ 26/1 ซอยสันติสุข ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 20 ต.ค. 2500 026691972
714
นายบุญครืน วงศรี เมฆพัฒน์ สิงห์โนนสวน 109 หมู่10 บ้านดงเก็ง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสาคราม 44000 2 มี.ค. 2505
715
นายเทอดพงศ์ มัจฉาวานิช ม่วงงามน้อย ศิษย์ขุน 11/3 ถนนกาญจนวนิช ซอย10 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 7 มิ.ย. 2506
716
นายสมนึก ก้อละมัย มรสุม ป.สิงห์เทพ 365/54 ถนนเอกมัย ซอย13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 1 ม.ค. 2492
717
นายสุพนธ์ มนตรีชัยวิวัฒน์ เมฆขาว โลลิต้า 231/5 ซอยกิตติชัย แขวงบางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 18 ต.ค. 2489 0816435560
718
นายมานพ อภิบาลศรี มนูศักดิ์ บาร์โบส 39/37 หมู่3 บ้านหนองหอย ซอย3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 20 ต.ค. 2483 0812887353
719
นายจิตริน หนูวงษ์ มาด่วน ซามาซากิ 156/2 ถนนเทอดไท ซอยวัดบางสะแกนอก เขตธนบุรี กทม. 10600 17 ก.ค. 2511 0805846348
720
นายสงคราม ประเสริฐ มนต์สักดิ์ คชาพิชิต เขตพญาไท กทม. 1 มี.ค. 2488 0840263469
721
นายสำเริง ปั้นประดิษฐ์ มีชัย วีระพล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม 7 ส.ค. 2498
เสียชีวิต
722
นายเลิศฤทธิ์ สุดสงวน มานพศักดิ์ สิงห์กรุงธน 59/126 ซอย15 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510 10 มี.ค. 2498 0896833613
723
ร.ต.สำราญ อยู่คุ้มญาติ มานพน้อย ลูกราชวัลลภ 251 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10330 8 เม.ย. 2480 0897669270
724
น.อ.นิตย์ ยังถาวร มานิตย์ นภาพล 119/107 หมู่2 หมู่บ้านสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 7 ก.ย. 2491
เสียชีวิต
725
นายจำรัส ปัญญาเหมือง ภิญโญ ศิษย์หมอชาติ 13/1 บ้านแดนชล ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 2 ก.พ. 2506 0843831617
726
นายวิเศษ สุภะคุต กาพภูธร ส.ปราสาททอง 90 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 พ.ย. 2494
727
ร.อ.บุญสม สร้อยม่าน ภานุชิต ศ.พญาไท 326/157 ถนนอำนวยสงคราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 12 ก.พ. 2491
728
นายประเสริฐ อินต๊ะมอย ภูเวียงน้อย ส.พระราม3 คาเฟ่ 117 หมู่3 อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 27 ธ.ค. 2518 0818756245
729
นายพินิจ พันธ์ปัญญา ภูเวียง ศักดิ์ณรงค์ 115/376 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 10 ต.ค. 2493 0829862394
730
นายวิชัย สมประสงค์ ภาราดร เดชธนู 118/51 ถนนประชาราษฎร์ สาย2 ซอยสะพานขาว แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 23 ม.ค. 2480 028098047
731
นายภาคภูมิ เวชกามา ภาคภูมิ ศิษย์จ่าชวน 578 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 20 มี.ค. 2528
732
นายวิระ บางสมบูรณ์ ภาฌุมาศ เกียรติวันชัย 8/100 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 23 ต.ค. 2506
เสียชีวิต
733
ร.ต.ต.ภิรมย์ พุทธรักษา ภิรมย์ สิงห์ยอดฟ้า 89/44 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 6 ต.ค. 2488 0867409016
734
นายสมชาย หลวงทิพย์ ฟ้าสีหมอก ลูกเจ้าพ่อวังดิน 44 หมู่3 บ้านวังดิน ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 8 พ.ค. 2499
735
นายสว่าง กระจายศรี ฟ้าพิฆาต สิงห์ท่าฉลอม 139 หมู่10 ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 1 พ.ย. 2497
736
นายสายัน งามนิยม ฟ้ามีชัย ศักดิ์เสรี 164/19 หมู่6 ต.บ้านในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 15 ส.ค. 2504
737
นายสุธน ดนเสมอ ฟ้าสุนธร ศิษย์ไพลพิทักษ์ 21/1 หมู่1 บ้านไพล ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32120 2 ส.ค. 2515 0935233272
738
นายติน สุกิน ฟ้าใหม่ ศิษย์ธรณี 34 หมู่12 บ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 17 ก.ย. 2499
739
นายวันสุรเดช หะยีดอเลาะ แฟนต้า เกียรติยุรา 76/6 ซอยเลิศปัญญา ถนนสิโรรส ต.สะเต็ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 1 พ.ค. 2504 0852238169
740
นายเอียง แรดดี ฟ้าลิขิต สิทธิประเสริฐ 142 หมู่15 บ้านโชค ต.ศุงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 5 พ.ค. 2503 0804656473
741
นายพิทักษ์ คันธจันทร์ ฟ้าพิทักษ์ ศรศักดิ์สิทธิ์ 74/8 ถนนวุฒากาศ ซอย43 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150 10 ก.พ. 2488 0853636092
742
นายกฤษณะ ศรีแก้ว ฟ้าเพชร กิตติบัณฑิต 34/256 หมู่1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 5 ก.ย. 2505 0807176119
743
นายเรวัต พรหมเมืองยอง ฟ้าสว่าง ศิษย์สุนทร 82/1 หมู่7 บ้านห้วยห้า ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ จ.ลำพูน 51000 27 มิ.ย. 2502 0861859868
744
พระศักดา มหิทธิพงศ์กุล ฟ้าจรัส อมรรัตน์ ์อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 15 ก.ค. 2492 0806133653
745
นายศรีรัตน์ วรรณชนะ ฟ้ามีชัย สิงห์เชตะวัน 15/2 บ้านเชตะวัน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 19 ต.ค. 2499 0895616583
746
นายสมนึก ทองสมคิด ฟ้าอวยชัย ลูกตลาดราชวัตร 9/2 หมู่6 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 5 ต.ค. 2483
747
นายสมศักดิ์ วงศ์เทียน ฟ้าคำราม ลูกพระบาท 73 หมู่4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 22 ก.ย. 2498
748
ร.ต.อ.ศุภนัย ศรีสุธรรมศักดิ์ ฟ้าเพชรน้อย ศิษย์ฟ้าเพชร 46/8 หมู่2 หมู่บ้านสามหลัง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 1 มี.ค. 2495
749
นายบัวสอน ควรดี ฟ้าคำราม ศิษย์บำรุง 21 หมู่4 บ้านเปรียง ต.จารพัด อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 6 ก.พ. 2480
เสียชีวิต
750
นายเหล็กกล้า พวงจันทร์ ฟ้ากังวาล ลูกนครชัยศรี แขวงเตาปูน เขตบางซื่อ กทม. 10800 3 พ.ค. 2486 024506124
751
นายเมขี นาราคราม ฟ้าใส ฮอลลี่วู๊ด 64 หมู่5 ต.บางเสาธง อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 24 ก.ย. 2500 0814503124
752
นายชัยพร พรมศิริแสน ฟ้าประทาน สิงห์เชตะวัน 8 บ้านเชตะวัน ถนนเชตะวัน ซอย6 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 10 ก.ย. 2502 0850405053
753
นายประยูร หอมขจร ฟ้าเหนือ ยอดนักสู้ 5 ถนนเทศบาล1 ต.ในเสียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 5 ม.ค. 2489 0815957554
754
นายจรัญ มัชฌิชา ฟ้าพยัพ ลูกนาคา 60 หมู่1 บ้านบางสะแก ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 29 ต.ค. 2485 055282390
755
นายสนั่น เครือใจวัง ฟ้าสนั่น จำปาทอง 2/27 ถนนเหมืองแดง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 28 ธ.ค. 2483 0818359978
756
นายวุฒิชัย วงศ์จินดา ฟ้าคำรณ วิบูลย์ชัย 35/1 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 28 ก.พ. 2496 0873470136
757
นายสุเทพ กางรัมย์ พรเทพ เอกฉัตรชิงชัย 87 หมู่3 บ้านหนองไผ่ ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 22 ธ.ค. 2513 0806102959
758
นายพิสิษฐ์ ทองเผ่า พูลเดช ศิษย์จำปา 996/1 ซอยสวัสดิ์วาราสีมาราม ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 19 มี.ค. 2493 0953381786
759
นายธีระพงษ์ ดอกจันทร์ พีระพงษ์ โรจน์สงคราม 92 หมู่5 บ้านทำเนียบ ต.ช่างปี่ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 21 เม.ย. 2502 0862454876
760
นายนรินทร์ภัทร วรินทร์ปาลประภา พิชิต ศิษย์บางพระจันทร์ 373/69 หมู่บ้านกาญจนา ซอยพรานนก ถนนศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 12 พ.ย. 2509 0946917754
761
นายนิธิ ตาประโคน พลังชัย ส.สรพิน 87/15 หมู่10 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 26 พ.ค. 2524 0631799527
762
นายประสิทธิ์ ศรีมณีการ พงษ์เดช ลูกพรชัย 96 หมู่1 บางคนที ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 10 พ.ค. 2485 0896138566
763
นายพนม ระวังภัย พนมชัย ลูกดับเพลิง 9 หมู่3 วัดโพธิ์งาม ถนนอัมพวา ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 17520 20 พ.ค. 2496 0882351193
764
นายสุพจน์ จันทร์ภู่ พร้อมพงษ์ วงเวียนใหญ่ 279 หมู่1 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 28 มิ.ย. 2515 0969242231
765
นายอำนาจ รื่นเริง เพชร ป.บูรพา 68 หมู่1 หมู่บ้านเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170 18 ธ.ค. 2522 0925439194
766
นายสมโภชน์ หาญวิชาชัย พิชิต ช.ศิริวัฒน์ 115 หมู่9 บ้านหนองไปน้ำ ต.กพฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 31 ม.ค. 2518 0863159570
767
ร.ต.ประทีบ พุ่มสะอาด พงษ์ศักดิ์ ช.ชูฤทธิ์ 91 หมู่1 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 10 เม.ย. 2491 0959892477
768
นายเบื้อง โสภาพูน เพชรแท้ เมืองสุรินทร์ 38 หมู่8 บ้านหนองรี ซอยร่วมมิตร ถนนร่วมใจ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 6 มิ.ย. 2496
769
นายอดิเรก มันตะลัมพะ พรสวรรค์ ส.ธนิลกุล 498/48 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 26 พ.ค. 2506
770
นายทองคำ เรืองชาญ พงษ์ศักดิ์ เมืองสุรินทร์ 5 หมู่6 บ้านสวายปริง ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 10 ธ.ค. 2489 0935239272
771
นายรัฐธรรมนูญ ศิริธรรม เพชรพยัคฆ ศิษย์ซ้อนุ่น 160/48 หมู่10 หมู่บ้านเดชเจริญ2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 12 พ.ย. 2539 0822819126
772
นายพนม อิ่มอยู่ เพชรใหม่ เกียรติพนมชัย 67/1 ถนนราษฎร์บูรณะ ซอย28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 19 ม.ค. 2509 0830588433
773
ร.ต.ท.สถาพร วัชรศุภธ ไพศาลเดช เกียรติสุริยา 112 หมู่3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 10 ก.ย. 2497
เสียชีวิต
774
นายเจริญ เหมือนมี พลิกปัฐพีน้อย โรจน์สงคราม 110 หมู่8 ถนนปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 ก.ค. 2493 0823695420
775
นายพูน บำเพ็ญเพียร เพชรลำพูน เกียรติรุ่งเรือง 40 หมู่9 บ้านตาเตน ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 16 ธ.ค. 2499 0610347425
776
นายอภิสิทธิ์ กุลสุทธิ์ เพชรสมพงษ์ ดวงใจพ่อ 301 หมู่12 บ้านโครเพชร ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 3 ธ.ค. 2536 0933653077
777
นายชยสิทธิ์ ช่อเจริญ พลังศึก ลูกช่อแล 175/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย29 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 8 เม.ย. 2512 0638416113
778
นายสุฤกษ์ วิบูลย์เพ็ง พรศักดิ์ ขวัญใจสุรพิน 81 หมู่1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32000 29 มิ.ย. 2491
779
นายสิทธิภาพ นิติวัฒนะ พลาญชัย นาคราช 3/1 หมู่7 บ้านห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 ม.ค. 2492 0897614148
780
นายชมภู ถุเกิงสุข พันมงคล ศิษย์หัวใจเถื่อน 47 หมู่13 ซอย13 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 17 ก.พ. 2513
781
นายพลังธรรม หินแก้ว พลังพล ลูกปากน้ำ 120/2016 หมู่2 ซอยอู่ทอง1 ถนนแพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 27 ส.ค. 2543 0985535410
782
นายสมพงษ์ ทนขุดทด พงษ์ศักดิ์ เกียรติ ช.ป. 125 หมู่10 บ้านแกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 15 เม.ย. 2485 0817749106
783
นายสมภาร เหลาฉลาด เพชรสุรินทร์ ณ ราชวัตร 98 หมู่3 บ้านม่วงหมาก ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 2 ก.ค. 2510
784
นายพงษ์รักษ์ ภัตรกิตติมาภรณ์ พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์วิทยา 334/349 หมู่4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 1 ส.ค. 2514 0890359077
785
นายเวโรจน์ คงสุข พรณรงค์ เกียรติอาวุธ 81 หมู่6 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 11 พ.ย. 2510 0816845618
786
นายเทพพิทักษ์ ศรีใส พิษ ไขแสงทนายความ 277 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 17 ก.พ. 2524 0860721471
787
นายณัฐพงศ์ เลิศปรีชากุล พันธิ์ศักดิ์ ส.ธนิลกุล 43/1 หมู่6 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 14 ต.ค. 2508
788
นายประมวล กุญแจทอง เพชรภูธร โรจน์สงคราม 76 หมู่6 บ้านตาเมาะ ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32000 2 ก.ย. 2493 0861637079
789
นายเนย ก่อแก้ว พงษ์ศักดิ์ ศิษย์หัวใจเถื่อน 24 หมู่5 ต.จีกแดง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 8 ส.ค. 2493
790
นายแนม สำรวยจิต พยัคฆชัย ศิษย์หัวใจเถื่อน 18 หมู่5 บ้านตาลวก ต.จีกแดง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 18 ก.ย. 2494
791
นายโหม ตะลาโส พงษ์ศักดิ์ ลูกสุรินทร์ 27 หมู่12 บ้านเชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 7 ส.ค. 2488
792
นายสมโภชน์ สีขาว พรสวอน ศิษย์สมนึก 81/1 หมู่1 บ้านสันป่าสัก อ.เมืง จ.แพร่ 54000 4 ก.ค. 2506 0987904980
793
นายออภิเชษฐ์ แซ่เตียว พร้อมรบ ศิษย์หมอศิลป์ 13/12 หมู่3 บ้านหอมศิล ซอยบ้านหอมศิล ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 4 เม.ย. 2535 0859221046
794
นายบุญช่วย มีเลข พายุ ศ.ชัยวัฒน์ 42/1 หมู่8 บ้านห่วยก่าน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 17 พ.ค. 2498 0932987185
795
นายสมชาย วิใจคำ เพชรป่าศักดิ์ ศิษย์หมอชาติ 87 หมู่1 บ้านสันป่าสัก ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 4 ก.ย. 2509
796
นายพจน์ สว่างภัก หัวหน้าคณะ ส.พจน์กิจชัย 51/43 หมู่3 ถนนรามอินทรา ซอย5 แยก7 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 27 ต.ค. 2508 0891359544
797
นายสำเร็จ จันทร์หอม เพด็ดศึก สิงห์ชายแดน 78/4 หมู่6 บ้านโคกปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 14 มี.ค. 2491
798
นายย้อย จงมั่งคั่ง พยักษ์ชัย เดชาศิษย์ 76 หมู่6 บ้านโคกปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 16 ก.ย. 2473
799
นายเหียน ดนเสมอ พนาไพร ไพลพิทักษ์ 31 หมู่1 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 5 ก.ค. 2483
800
นายชาญณรงค์ ทรงวาจา พงษ์สิงห์ สิงห์เดชา 75/3 หมู่6 บ้านเชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 3 ต.ค. 2494
801
นายฮัน ดวงดึง เพชร ศิษย์ ส. 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย52 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 21 ต.ค. 2510 0817012223
802
ด.ต.จิระเดช กิจโชติ พลายเดช รฟท. อ.อินบุรี จ.สิงห์บุรี 27 ม.ค. 2489
เสียชีวิต
803
นายอโนชา มั่งคั่ง พิชิตสิงห์ สาครพิทักษ์ 48/4 หมู่2 ต.แสนสุข ซอย3 อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3 มี.ค. 2489
804
นายเพียร กระจายศรี เพียรศักดิ์ลูกสุรินทร์ 17 หมู่4 บ้านอังกัญ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 มี.ค. 2481 0821583972
805
นายวิเชียร ถาพรหม พนมพรน้อย พรพิษณุ 847 ถนนลาดพร้าว ซอย87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 20 ก.ค. 2506
806
นายพรชัย อำนาจ เพชรแท้ สิงห์มนัสศักดิ์ 68/3 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่บ้านริมคลองรังสิตนครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 23 พ.ย. 2506 0898874890
807
นายประสิทธิ์ เจียมบุญศรี พรสิทธิ์ เริงณรงค์ 3 หมู่2 หมู่บ้านเปรมฤทัย ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 15 ก.ย. 2484 0826462292
808
นายไพบูลย์ บริบูรณ์ เพียรศักดิ์ ส.วิสิทฐ์ 222 หมู่5 บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 12 มิ.ย. 2488 0874595997
809
นายสมพร สีทา พรสวรรค์ กระทิงแดงยิม 9/3 หมู่13 หมู่บ้านพระปิ่น3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11130 10 มี.ค. 2521 0800984005
810
นายพงส์ โพเทพ พานเพชร เกียรติขนส่ง 44/1 หมู่7 บ้านนากัง ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 22 ก.ค. 2506 0888752558
811
ร.ต.ต.อุดม พระอำพร พรชัย ศิษย์อมรชัย 39 ถนนราชวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 23 ก.ค. 2492 0810431492
812
นายไชยพร ฟูวงศ์สิทธิ์ พรไพศาล เกียรติไพศาล 182/1 หมู่8 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 25 เม.ย. 2501 0861859869
813
นายไพโรจน์ สายสังข์ เพชรชัยภูมิ อ.เพชรน้อย 283 ถนนตากสิน แขวงบุคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 24 พ.ค. 2520 0823395993
814
นายบุญนิธิ ตาประโคน พลังชัย ส.วรพิน 13 ซอยจักรพงษ์ แขวงบางลำภู เขตพระนคร กทม. 10200 26 พ.ค. 2524 0847055738
815
นายชอบ คิดชนะ พรน้อย ส.ถ้วยทอง 56 หมู่12 บ้านตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 พ.ค. 2489
เสียชีวิต
816
นายวรวุฒิ เดือนขาว พรชัย รุ่งฤทธิ์ 181/53 ถนนสุขาภิบาล3 ซอย66 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220 29 ก.ย. 2501 0860579442
817
จ.อ.พรเลิศ ละเอียด พรเลิศ เกียรติเมืองตรัง 189/152 หมู่ อาคารบ้านพักราชการ กองทัพภาค3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 6 ม.ค. 2519 076391826
818
นายประพันธุ์ ทะจาย พันธ์ศักดิ์ ศิษย์เซียนอู๊ด 11/2 บ้านท่าช้าง ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 26 ม.ค. 2510 0861157119
819
นายยุทธชัย สุโกสิ พิษณุ เพชรพิษณุ 9 หมู่11 บ้านห้วยยางค่ำ อ.ผายาว จ.เลย 42240 23 มิ.ย. 2504 0821006504
820
นายทำเนียบ ถาวร ไพโรจน์ ส.สยามชัย 170/9 หมู่2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 24000 19 มิ.ย. 2511 0867621310
821
นายกิจวิวัฒน์ บุญเผื่อน พันลำ ลูกดงละคร 90/1 หมู่1 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 27 ธ.ค. 2511 0907306396
822
ร.ต.ต.สนั่น เหมืองหม้อ พยัคฆดำ ศิษย์ ส.ด. 110 หมู่3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 1 เม.ย. 2492 054506653
823
พ.ท.พินิจ พรหมวิมานรัตน์ พินิจ ศิษย์ทวีวัฒน์ 102/50 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย18 วัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กทม 10700 7 ม.ค. 2475 0814938938
824
นายสายัน บุญพยุง พยุงศักดิ์ ศิษย์สามทหาร 339/4 หมู่5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย35 เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 14 เม.ย. 2500 028180332
825
นายโดม รักษา เพชรอรุณ ว.สุรพล 13 ถนนจักรพงศ์ แขวงบางลำภู เขตพระนคร กทม. 10200 23 ก.ย. 2523 022823551
826
นายสมศักดิ์ บุญหวัง เพชร ปทุมวดี 3/109 หมู่2 หมู่บ้านอู่ทองวิลเลจ ถนนสุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 1 ก.พ. 2490 024980705
827
นายทวี พิพัฒกุล พุฒ ล้อเหล็ก 33/3 หมู่1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 32140 1 ม.ค. 2495 075282024
828
นายโกศล เจริญสุข เพชรแท้ สวนมิกสักวัน 30/6 หมู่3 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 8 พ.ค. 2501 0858748182
829
นายวัฒนา เอ็นมาก เพชรไท เพชรตาอี 428 หมู่17 บ้านกาบเมือง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 9 ก.ค. 2500 0868399707
830
นายพนม สืบมา พนมไพร สิงห์โคกเมือง 94 หมู่2 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 3 พ.ค. 2494
831
นายพะโยม หมั่นยืน พรเดช อ.มหาชัย 34 หมู่17 บ้านอนัน ต.ยาง อ.ศรีขรูมิ จ.สุรินทร์ 32110 21 ม.ค. 2490 0883299960
832
นายวิชัย ศรีสกุล พลังชัย เอื้อสัมพันธ์ 13 หมู่10 บ้านหนองเม็กน้อย ต.แก้วสนามนาง จ.นครราชสีมา 30460 28 ม.ค. 2502 0872396446
833
นายบุญส่ง โชติการณ์ พันชัย ธ.มหาชัย 221/1 หมู่19 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 21 ต.ค. 2509
834
นายสุพจน์ ศรนรินทร์ พลายเพชร ลูกปัญจมา 89/2 หมู่4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 1 มิ.ย. 2490 0853701213
เสียชีวิต
835
นายณัฐวุฒิ อ้นทอง เพชรเอกเล็ก ศรพิชัย 107/1 หมู่2 ต.เพิ่มพูลทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 87200 18 มิ.ย. 2532 0869930578
836
นายปภังกร แสงวิบูลย์เสถียร พิเศษเล็ก ศักดิ์ชัยสิทธิ์ 189/2 หมู่3 หอกาญจนา ถนนรามอินทรา ซอย39 แขวงรามอินทรา เขตบางเขน กทม 10220 4 ส.ค. 2511 0876775377
837
นายเกษม ใจสุทธิ เพชรรัตน์ ชาติวินัย 322/224 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอย22 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400 15 มิ.ย. 2487 0817764409
838
นายบุญเลิศ ใจคำ ไพรรำพึง บขส. 123/3 หมู่19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 1 ต.ค. 2488 0811644383
839
นายพีรพล สุกพราว พีรพล ลูกสุรินทร์ 99/6128 หมู่บ้านประทับดาว โครงการ6 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 1 เม.ย. 2471
เสียชีวิต
840
นายณัฐกฤต แก้วสว่าง เพชรยอดธง ศิษย์ทวนชัย 716 หมู่6 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 29 เม.ย. 2526 0847182309
841
นายสอิ๊ด แก้วขำ เพชรสอิ๊ด ก.แก้วขำ 43 หมู่5 ซอยตาหวาน ถนนประชาร่มใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10510 1 พ.ค. 2507
842
นายพันฤทธิ์ ยูฮันเงาะ พันฤทธิ์ ลูกทรายกองดิน 50 ซอยประชาร่วมใจ แขวงกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510 1 พ.ค. 2509 025437358
843
นายทวีวัฒน์ สุทธิ เพชรพะเยาว์ เกียรติอาร์ดี 46 หมู่8 บ้านหลักเขต ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 8 ก.พ. 2508
844
นายอนุวัฒน์ ทองละเอียด พันคมเล็ก เกียรตินิวัฒน์ 141 หมู่6 ถนนพุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 29 ธ.ค. 2532
845
นายเฉลิมวงศ์ อุดมนา พูลสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม 60 หมู่12 บ้านทุ่งจันหิน ต.ทุ่งจังหิน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 20 พ.ย. 2525 0810403468
846
นายเสม สมคม พูนศักดิ์ ศิษย์จำปา 1006 ซอยวัดแคสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 7 ก.ย. 2490 0811004651
847
นายสมมิตร บัวเศษ พิกัดน้อย ศิษย์เส่ย 41/89 ถนนตากสิน ซอย18 ถนนบุคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 25 เม.ย. 2513 0816471171
848
นายพรสวรรค์ ชัยสิทธิ์ เพชรน้อย พ.เหล็กเพชร 453/19 หมู่2 หมู่2 ถนนประชาอุทิศ ซอย90 ต.คลองลาน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 8 ส.ค. 2515 0852487945
849
นายสุวิทย์ สวรรค์พร พรสวรรค์ แหลมฟ้า 16/67 ถนนลาดพร้าว ซอย101 เขตบางกะปิ กทม. 10240 29 เม.ย. 2486 0819071542
850
นายประสาท มั่งเรือง แพรแดง ชาญณรงค์ 105 หมู่8 บ้านคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 55000 1 พ.ค. 2495 0839439125
851
นายอาวุธ ม่วงปัด พยัคฆดำ ศิษย์โมกขศักดิ์ 183/15 หมู่4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 10 ธ.ค. 2500 0810462031
852
นายสนั่น นิ่มนุช พนมเทียน ศักดิ์มนูชัย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 13 ธ.ค. 2501 0855668220
853
จ.อ.สุขธรรม พัดฟูทรัพย์ เพลิงณรงค์ สิงห์เชื้อเพลิง 68/5 หมู่2 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10150 16 ต.ค. 2483 0897691629
854
นายพฤกษ์ สวัสดิ์วงศ์ชัย พันฤทธิ์ เทพรังษี 139 หมู่6 บ้านน้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 4 พ.ย. 2479 0857392756
เสียชีวิต
855
นายสม ศรีพรม เพชรแดง ศิษย์หิรัญชัย 127 หมู่4 บ้านนา ถนนเจ้าฟ้า อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 12 ต.ค. 2501 0817838504
856
นายสมชาย สวัสดิ์วงศ์ชัย พรศักดิ์ ศิษย์ช่าง 381/6 หมู่3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 5 เม.ย. 2500 0816721809
เสียชีวิต
857
นายภูเบศ เพชรรัตน์ พันธุ์ศักดิ์ ลูกมาตุลี 35/148 หมู่บ้านทวีทอง 3 เขตหนองแขม ถนนเลียบคลองฝั่งเหนือ กทม. 10160 5 พ.ค. 2515 0800774356
858
ด.ต.สมทรง เนินนาค เพชรมงคล เกียรติวายภักดิ์ 29/9 หมู่4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 68230 21 ต.ค. 2490 0812843888
859
นายสุวิทย์ ตันหิรัญ พยัคฆดำ ผลเจริญ 56/36 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต หมู่1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 63000 9 ส.ค. 2503 076245159
860
จ.ส.อ.ปิยชาติ พรวนคำ เพชรธรณี ณ อุผากรรณ 29 หมู่2 บ้านท่าพล ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.สระบุรี 67250 3 พ.ค. 2497 056564190
861
นายพันธ์เทพ สาลิน พูนศักดิ์เล็ก ศิษย์มนชัย 22/2 หมู่5 ซอยวัดหนองลาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจบุรี 71120 9 ม.ค. 2522 0840122042
862
นายอุดร สุนันพรหม พิชิตสิงห์ 275 หมู่1 บ้านเหล่าแมว ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 2 ก.พ. 2516 0866594475
863
นายอัมพร สว่างตา พริกน้อย ศุนย์กีฬานาโพธิ์ 1/4 บ้านรัตนะ หมู่9 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 24 ส.ค. 2511
864
นายถาวร สุภามาตย์ พายัพ เปรมชัย 125/189 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 15 ธ.ค. 2501 0814021784
865
นายรุ่งโรจน์ วิชาวุฒิพงษ์ พรพยัคฆ์ ลูกจรรยา 15 หมู่7 บ้านนาจักร ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 23 พ.ย. 2484 0862313378
เสียชีวิต
866
นายประเสริฐ เสือเทศ พิชิต ลูกพระพราย 64/1 หมู่1 บ้านต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 28 ม.ค. 2484 0852327977
867
นายพลอย แสงวิบูลย์เสถียร ไพศาล ศรีโสธร 30/215 หมู่7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 10 ก.ย. 2492 0819231241
868
นายเทียนชัย อรุณเขต พยัคฆน้อย ลูกอ่างทอง 18 หมู่4 บ้านดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 4 มี.ค. 2507
869
นายบุญส่ง แก้วบางทราย พรานกรุงน้อย วังชมภู 576 หมู่1 บ้านลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 13 ก.ย. 2495 0844374380
870
นายจำลอง ติ๊บวัน พยัคฆภูมิ พยัคฆขาว 1 หมู่5 บ้านศรีสำโรง ต.ราวต้นจันทร์ื อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 23 ก.ย. 2494
871
นายจรวัฒน์ เหตุเกษ พิราบ ศักดิ์สาคร 127/39 หมู่2 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 1 ก.ย. 2505 0869951172
เสียชีวิต
872
นายนพพร คำเขิน พรเล็ก การไฟฟ้าสอง หมู่1 หมู่บ้านซื่อตรง ซอย13 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 23 พ.ย. 2512 0879159189
873
นายปาน แก้วสีทอง เพชระบูน ฤทธิวิบูลย์ 93 หมู่1 ถนนรามคำแหง ซอย19 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 9 ก.ย. 2495 0815520024
874
จ.ส.อ.พิรุณ สุขเหลือ พรพิรุณ ศรราม 207/4 ซอยเดชอุดม22 ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 7 มิ.ย. 2487 0856383133
875
นายจันทร์ วงศ์พิงค์ พรศิษย์ ยอดศิษย์พันธ์ 12 ซอย2 ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 7 เม.ย. 2473 0810789657
876
นายงักอู๋ แซ่ลิ้ม พนาชัย สิงห์ตลาดพูล 4995 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. 10320 3 ส.ค. 2488 022755892
877
จ.ส.ต.กฤษณะ วรรณสุทธะ ไพรวัลย์ อีสานแทร็กเตอร์ 260 หมู่7 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 11 ส.ค. 2510 0847147116
878
นายสมพงษ์ คำกอดแก้ว พงษ์พยัคฆ จ.ลูกสมุทร 86/1 ซอยสายลวด 8 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 3 ก.พ. 2507 0865184669
879
นายอานัตพงศ์ เล้งมั่งมี เพชรสุริยา โชคประจวบ 195 หมู่2 ซอยพรสวรรค์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 11 ธ.ค. 2496 0891850364
880
นายสุรพงษ์ บุญฉลาด พรชัย สิงห์ตลาดพูล 29-40 ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150 9 เม.ย. 2488 024771248
881
นายสว่าง มั่นเหมาะ พยัคฆขาว ศ.ทวีเดช 400/366 หมู่2 กาดน้ำทอง ถนนกาดน้ำทอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 27 ต.ค. 2501 0899557261
882
นายมานพ นาตัน พลายแก้ว พยัคฆขาว 22 ซอย1 ถนนเหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 2 มี.ค. 2490 0812896543
883
นายสมานชัย ทรงงาม เพชรราวี ลูกเจ้าแม่เข็มทอง 39/4 หมู่3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระรครศรีอยุธยา 13230 1 เม.ย. 2504 0841490407
884
นายอาคม จันทรกูล พยัพ สิงห์บางแกแขวก 45/1 หมู่1 ถนนบางนกแขวก-ดำเนินสะดวก ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 7 พ.ค. 2492
885
นายแป้น พานทอง เพชรน้ำเอก ศักดิ์ทรงวาด 181/24 หมู่1 ต.บ้านโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10520 12 ส.ค. 2506 0840006225
886
นายสมชาย อภิชนม์สุข พยัคฆน้อย คล่องผจญ 73/774 หมู่10 หมู่เอเชียโฮม ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 20 ส.ค. 2484 056799744
887
นายพิณ เปลี่ยนเกิด พลายน้อย รฟท. อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 23 มี.ค. 2484 0869051756
888
นายโกวิทย์ คณะชัย พยัคฆดำ พยัคฆขาว 80 หมู่7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 10 เม.ย. 2492
เสียชีวิต
889
นายไพโรจน์ ดีล้วน ไพโรจน์ พยัคฆโสภณ 1577 ถนนลาดพร้าว ซอย101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 9 มิ.ย. 2488 028760200
เสียชีวิต
890
นายวิรัช เพ็งจุ้ย พรชัย พยัคฆขาว 88/121 หมู่8 หมู่วิภาวดีเซ็นเตอร์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 16 พ.ย. 2497 0867891894
891
นายชลิต มากคง โพธิ์ไทร สิทธิบุญเลิศ 1632/2 ซอย101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 12 ก.พ. 2500 0847572740
892
นายสวัสดิ์ ดวงศรี พรมแดน นาคราช 79/398 หมู่4 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 5 พ.ย. 2490 025804312
893
นายพรชัย นกแก้ว เพชรฉวาง อัศวโยธิน 10 หมู่6 ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 74000 4 ม.ค. 2519 0812598646
894
นายดำรงค์ ขวัญดำรงค์ พีระชัย พันธ์พิชัย 202 ถนนพระปิ่นเกล้า ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า7 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 3 พ.ย. 2490 0894890021
895
น.ท.พิสิษฐ์ มหาศิริพันธ์ พิสิษฐ์ นภาพล 9/4 หมู่6 หมู่บ้านนภาวัลย์ ซอยขานไข1 กม.25 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กทม. 10220 27 พ.ย. 2477 029908285
896
นายสมพงษ์ แมตสอง พงษ์ศักดิ์ วีระวัฒน์ 62/5 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 10 ธ.ค. 2488 0840170294
897
นายทนง ไกรอานนท์ พรทนง เพชรเจริญ 31/12 หมู่10 ต.ลาดสวย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 3 ก.ค. 2509 0859074088
898
นายอรัญ รักเดช พรศึก เริงณรงค์ 5/423 ซอย16 ถนนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 7 พ.ย. 2482 0891508231
899
นายสมจิตร ศรีเพชร พิกัด ศิษย์เส่ย 211 ถนนเจริญนคร ซอย34 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 24 พ.ย. 2501
900
นายสวัสดิ์ พลังคชาสิทธิ์ ไพโรจน์ เพลินจิต 267 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 22 พ.ย. 2489 0847328447
เสียชีวิต
901
นายไพรวัลย์ แก้วทอง ไพรวัลย์ สีหราชมนตรี 190 หมู่18 ชุมชนวัดคลองเตยใน ซอย3 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 23 ก.ย. 2488
902
นายสิงห์โต ทุ่งเก้า พรศักดิ์ ลูกจรรยา 22/1 บ้านทุ่งต้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 23 มิ.ย. 2513 054532270
903
นายชิด นิลนาคะ พยัคฆ์ ช.พิมล 586/270 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย34 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 20 ส.ค. 2491 024331491
904
นายประเทือง จันทร์เรือง พิมนิมิตร ศิษย์อรัญ 112/6 แขวงสาทร เขตสาทร กทม. 10120 23 มิ.ย. 2513 0855648749
905
นายณรงค์ ราชปักษา เพชรณรงค์ ส.จิตรลดา 432 ถนนสุขุมวิท ซอย22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 6 ม.ค. 2503 0830008483
906
นายมานะ พูนศิริ เพชรงาม ศิษย์สามทหาร 397 ถนนตากสิน ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 9/19 แขวงบุคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 15 ส.ค. 2494
907
นายสงคราม จินามา เพลินใจ ศิษย์หมอชาติ 98 หมู่5 บ้านแม่ยางเตาปูน ต.แม่ยางฮ๊อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 25 พ.ย. 2509
908
นายพายัพ อินต๊ะนอน พินิจ ทวีสิทธิ์ 165 หมู่5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 10 ก.ค. 2469 0541622766
เสียชีวิต
909
จ.ส.ต.กิตติ รติภูมิ จอมกิตติ สิงห์พะเนียง 202 หมู่ 5 ต.น้ำริม อ.เมือง จ.ตาก 63000 17 เม.ย. 2489 0816888059
910
นายมานิตย์ สำรีราช พยัคฆหมอก ศิษย์สุริยา 51/2 หมู่6ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 11 ม.ค. 2484 054624284
911
นายวิทยา รักซ้อน พันศึกน้อย พรพิษณุ 239/76 หมู่8 ชุมชนจันทราสุข ถนนลาดพร้าว ซอย87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 18 มิ.ย. 2509 0891815251
912
นายสาโรช สายยึด เพชรน้อย มนูเกียรติ 30/13 หมู่11 ถนนสระบุรี-หล่ม ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 17 มี.ค. 2503 0850495473
913
นายฐากูล ผ่องสุภา พยัคฆลำพอง ผ่องสุภา 401 หมู่2 ถนนลาดพร้าว ซอย130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 24 พ.ค. 2510 0818566684
914
นายสมชาย ทนหนองแวง พรชัย ศิษย์พระพรหม 46 ซอยนครลุง8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 1060 22 พ.ย. 2509 0827989026
915
นายเชิดศักดิ์ สีดามาตย์ พิณพิฆาต สิงห์ดงหลวง 72 หมู่11 บ้านดอนกลอย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 13 เม.ย. 2515 0878579096
916
นายชาลี กุลธารี พฤหัสเล็ก ศิษย์ชุนทอง 62/9 หมู่15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 2 ก.ย. 2504 0819002773
917
ร.ต.วินัย ประเสริฐกุล พลสยพันธ์ แก้วสุริยะ 108/34 หมู่12 บ้านลุ่มดงกระเบา ต.ปากแรด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 13 มี.ค. 2490
918
นายณรงค์ บุญเฟื่อง เพชรสยาม เพชรเจริญ 56/88 หมู่6 นวลีวัล ถนนพหลโยธิน ซอย54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 13 มี.ค. 2500 0899575568
919
ร.ต.พูลศักดิ์ ศุภกันทนานนท์ พูลศักดิ์ ลูกพิฆเนศร์ 303/26 หมู่3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 5 ส.ค. 2479 0876086004
920
นายอุทัย ช่างตรี พิมานเฆม คชาพิชิต 98/25 หมู่11 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 15 พ.ย. 2490 0860926262
921
นายพีระ พริ้งกลาง พายัพน้อย ส.ธนิลกุล 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย39 ซอยพึ่งมี52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 24 พ.ย. 2503 0817135898
922
นายสัมพันธ์ หมั่นจิต พันทิพย์ แก้วสุริยะ 602 ถนนริมคลองมอญ ซอยวัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ 19 เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 6 พ.ค. 2486 0857974588
923
พล.ต.ตไพโรจน์ เกษตรสุนทร ทมิฬ ราชวัฎ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 28 ส.ค. 2483
924
นายวีระ ทิพย์แก้ว ไผ่เงิน ส.สิงหราชนคร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 6 ก.ค. 2510 0909892499
925
จ.ส.อ.อานันต์ บัวเมือง ผึ้งหลวง เกียรติอนันท์ 158/5 หมู่5 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 26 มี.ค. 2510 0852029391
926
นายสุชาติ พุ่มพนม ผล ศิษย์พ่อแดง 93 ซอยตรอกแดง ถนนเทศบาล20 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 31130 22 ธ.ค. 2502 0856110125
927
นายโชค ผลว่า เผชิญโชค วิษณุรักษ์ 1 หมู่13 บ้านโคกติ่ง ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 15 ก.พ. 2479 0868757453
928
นายประภาค อำมาตย์มนตรี ผ่อง พงษ์สิงห์ 23 หมู่5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 4 ธ.ค. 2494 0819040494
929
นายสุเทพ วงค์ทอง ผงาดฟ้า อ.เรืองเวส 16 หมู่2 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นคาสวรรค์ 60140 8 พ.ย. 2500 0878410361
930
นายผุดผาด ออมกลิ่น ผุดผาดน้อย วรวุฒิ 100 หมู่2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 25 มิ.ย. 2494 0815800912
931
นายชัสสี แพงวงศ์ ผิวผ่อง 25 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 18 พ.ย. 2512 0868739832
932
นายพร นานจันทร์ ผาดโผน เกียรติ ต.สร้าง 90 หมู่4 บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 10 ธ.ค. 2500 0868056520
933
นายนิรันทร์ ไหลลิน เผด็จศึก ส.วสันต์ 60/156 หมู่7 หมู่บ้านพฤษา7 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานนี 12130 7 ก.ค. 2519
934
นายคำเสร็จ เทพจั้ง เผด็จศึก พิษณุราชันย์ 845 ซอยร่วมพัฒนนา ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 12 ต.ค. 2500 0815822636
935
นายสุเทพ จันทิมา ผึ้งป่า ศักดิ์ลานนา 97 หมู่2 บ้านสันป่าสัก ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 15 มิ.ย. 2506 053857060
936
นายฉัตรชัย ตันเจริญ ป้อมเดช ศรราม 162/1 ซอยริมคลองบางธรณี ถนนนนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 4 ต.ค. 2502 0898112202
937
นายจำนงค์ เสาเกลียว ปรากาสิต ส.ลูกอีสาน 2/1 หมู่3 บ้านพุ ต.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 32140 9 ก.พ. 2505 0935219272
938
นายเอนก คนบุญ ปานเพชร ศิษย์หมอชาติ 201/391 หมู่4 แขวงทองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520 2 มิ.ย. 2504 0892207945
939
นายดวงจันทร์ มณีวรรณ ประจันบาน ศ.สองสิงห์ 72/2 หมู่3 บ้านหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 26 มิ.ย. 2497 0979879146
940
นายประเสริฐ กำลังหาร แปดแสน จันทรานนท์ 4/1 หมู่14 บ้านเช่าเจ๊แมว ซอยกิ่งทอง33 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 18 ก.ค. 2502 0850448149
941
นายชัยวัฒน์ ส.สกุลกิจ ป้อมเพชร ส.สกุลจิต 89 หมู่8 บ้านตาลอก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 25 พ.ย. 2517
942
นายพูลสวัสดิ์ มูลศาสตร์สาทร ปราบธรณี เมืองสุรินทร์ 55/74 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนเเจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 11 ธ.ค. 2482 0933715336
943
นายมนัส น้อยปรางค์ แป้นน้อย สาครพิทักษ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 25 เม.ย. 2504
944
นายทวิสร์ กิจสมัคร ประวิทย์ ศรีธรรม 14/18 ซอยเคหะคลองเตย3 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 1 ม.ค. 2504
เสียชีวิต
945
นายเพิน มาลัยทอง เปเหรด สีบัวบาน 57/2 หมู่5 บ้านขยอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 5 พ.ค. 2483 0875973461
946
นายอภิรมย์ กิจสมัคร ประพร ศรีธรรม 89/425 หมู่10 ซอยเปรมฤทัย ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 4 พ.ย. 2505 0899868622
947
นายสมทรง แก้วเกิด ประกายแก้ว ลูก ส.ก. 411 หมู่2 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 24 มิ.ย. 2485 0817787237
948
นายประยูร คุณชาติ ประยูรศักดิ์ ศิษย์ตะลุยแดง 66 หมู่1 บ้านโคกล่าม ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 15 มี.ค. 2513 0860749906
949
นายปรีชา มั่นคง ปรีชา เพชรสมพงษ์ 289/44 ถนนลาดพร้าว ซอย87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 27 มี.ค. 2518 0826854934
950
นายมานพ แก้วนิล ปลุกเสก ศิษย์ยอดธง 90 หมู่6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 10 ธ.ค. 2505 0861096749
951
นายอำนวย จ่างอ่อน ปราบนรินทรื สิงห์ดุสิต 140/50 หมู่2 ตรอกจันทร์ลอย ถนนประชาราษฎร์ สาย1 แขวงบางซื่อ กทม. 10800 22 มิ.ย. 2489 0867809867
952
นายทองดี พรมสวัสดิ์ ป่าไผ่ สิงห์คำราม 25 หมู่5 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 28 ธ.ค. 2495 0834715689
953
นายธรียุทธ บุญมาเลิศ ปริญญา ร.ร.กีฬากรุงเทพ 68/1 หมู่1 ถนนเสรีไทย ซอย21 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10240 26 พ.ย. 2532 023779915
954
นายมณเฑียร แสงรัตน์ ป่าแฝกร่มโพธิ์งาม 92/9 ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 3 ม.ค. 2503 0895524356
955
พระจำเนียร เลียงผา ประดู่ลาย ชาติโยธิน 169 หมู่4 บ้านท่าช้าง ต.คลองน้ำใส อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 7 พ.ค. 2507 0894360890
956
นายประยุทธ รัตนกูลมงคล ประยุทธ ศรสุริยะ 8 หมู่7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 9 มี.ค. 2494 0843589299
957
นายพินิจ แสนพูลทรัพย์ ปูจ๋า เกียรติค่ายหลวง 846/21 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 24 ธ.ค. 2508 0897662733
958
นายประยูร จักรบุตร แปดร้อยยอด ส.สวัสดิ์ 61 หมู่10 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 22 มิ.ย. 2511 0896340257
959
นายอนุศักดิ์ คอวิเลศ ปัจจัย เกียรติยงยุทธ 250 ซอยกำนันแม้น5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 3 ก.ย. 2528 0811577182
960
นายเทพ ลิ้มสถาพรพงศ์ ประสพชัย พระขรรค์ชัย 99/1065 หมู่บ้านพิศาล โครงการ7 ท่าข้าม 28 ซอย7/3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 29 ก.ย. 2481 0853325741
961
นายไชยวัฒน์ สุทธิ ประยูรศักดิ์ เมืองสุรินทร์ 71 หมู่1 บ้านสปริงเป็น ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 10 พ.ย. 2506 0894999039
962
นายสนั่น ปิ่นเกตุ ประฐม ส.สุรพล 35 หมู่4 ถนนต้นเชือก-ไทรน้อย ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 10 พ.ย. 2497 0855045646
963
นายปราบไพรี ศิลจรรยา ปราบไพรี เทอดเกียรติพิทักษ์ 11 หมู่11 บ่านม่วง อ.พังโคน จ.สกลนคร 17160 4 ธ.ค. 2483 0840322422
964
นายประวิทย์ จิระพรรักษ์ ปิ่นแก้ว สิงห์คงคา 67/104 หมู่6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 27 ก.ย. 2508 0865646509
965
นายปัจจัย อู่อรุณ ปัจจัย ลูกรังษี 147/4 หมู่4 บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 5 ก.ย. 2516 0877514876
966
นายประจวบ ประเสริฐ ประจวบชัย สวนมิกสักวัน 123/49 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22 มี.ค. 2490 0814921922
967
นายแตงต้อย กัญญาพันธ์ ประดิษฐ์ อ.ประเสริฐ 47 หมู่17 บ้านคำสำราญ ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 15 พ.ค. 2519 0850287153
968
ดร.ดิเลก ถึงฝั่ง ปราบจักรวาล เทอดเกียรติพิทักษ์ 139 หมู่2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 22 ม.ค. 2489 0811144744
969
นายสมศักดิ์ แซจิว ป่าลั่น ฮองเฮาคาเฟ่ 61/402 หมู่6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11130 20 ก.ย. 2512 0813655696
970
นายเกื้อ สุขอนันต์ ปักธงชัย ศิษย์วิทยา 75 หมู่22 ต.ทุ่งลูกแก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 12 มี.ค. 2495 0817774171
971
นายบุญพา เพชรเจริญ ปราบศึก ทวีเกียรติ 100 หมู่3 ซอยโรงเรียนปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 1 เม.ย. 2485 029609583
972
นายบุญเลิศ ละออแท้ ประวิทย์ ช.ชูติรัตน์ 99/8 หมู่8 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 3 พ.ย. 2516 0867043595
973
พ.ท.เปล่ง ตรีวิทย์ เปล่งชัย อัศวจารุ 66/102 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 29 ม.ค. 2491 0860224696
974
นายธานี นาคขนอม ปีศาจแดง เกียรติศักดิ์ธานี 24/1 หมู่2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 21 ธ.ค. 2521 0841429151
975
นายเมธาสิทธิ์ วันทอง ป่าลั่นน้อย เกียรติอนันต์ 99/311 หมู่บ้านอยู่เจริญ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 10 พ.ย. 2507 0816346685
976
นายปรีชา ปาละวงศ์ ปรีชาเล็ก ส.ธนิลกุล 413 ถนนสุขุมวิท ซอย93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 12 ส.ค. 2515 0869039419
977
นายประเสริฐ ฉ่ำอารีย์ ประเสริฐ สายเพชร 44 หมู่13 ต.หัวสะพาน ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 19 ก.ค. 2480 0814938381
978
นายธีระชัย บุคลัง ประเดิมชัย เมืองยโสธร 66 บ้านท่า ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 12 พ.ย. 2509
979
นายวิชิต แช่มช้อย เปลวทิพย์ ศิษย์สุริยา 22/2 ถนนวัดกู่เต้า ซอย2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2492 23 เม.ย. 2492 0869234456
980
น.อ.พิเศษ ประเวศ ประเวศ นภาพล 7/36 หมู่4 ถนนลาดปลาเค้า ซอย42 แขวงจรเฆ้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 28 พ.ค. 2480 0869769536
981
จ.ส.อ.สมนึก ไตรสุทธิ ปานเผด็จ ส.ทวีคูณ 424/794 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กทม. 10400 15 มี.ค. 2504 0891402164
982
นายบัวพันธ์ จันทะบุตร ปัจจัย ศรีจันโสภาส 9/8 หมู่7 ซอยโรงน้ำแข็ง ถนนลาดพร้าว ซอย71 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230 5 ก.ค. 2484 0895202293
983
พ.ท.ล้อมศักดิ์ ชัยศรี ปราโมทย์ ลูกสุรินทร์ 74/672 หมู่6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 1 ก.พ. 2472 0847535772
984
ร.อ.ถาวร นินบดี ปราบอัศดร เทอดเกียรติพิทักษ์ 49/37 หมู่5 ซอยท่านผู้หญิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 10 พ.ค. 2504
985
นายประเสริฐ พลูอ้อย ประเสริฐ บขส. 127/39 หมู่4 ถนนริมทางรถไฟ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 9 ก.ย. 2482
986
นายสิน เปียทอง ประกายฟ้า ศิษย์เส่ย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 11 ธ.ค. 2496
987
นายทวัช สุราษฎร์ บีเอ็ม ศศิประภายิม 114 หมู่4 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 1 ม.ค. 2512 0627797590
988
นายบัว บุติมาลย์ บัวทอง เมืองสุรินทร์ 47 หมู่4 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 6 ธ.ค. 2480 0935239272
989
นายต่วน ได้พร้อม ใบเล ส.รุ่งอีสาน 163/1 บ้านตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 11 ก.ค. 2502
990
นายสุพิน ศรีตัมภวา บินน้อย ลูกสุรินทร์ 97 ถนนสุริยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 ม.ค. 2488 0897169386
991
นายบุญลือ แก้วพวง บรรลือเดช ศักดิ์หงษ์ทอง 5 หมู่13 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 17 มิ.ย. 2504 0876790121
992
นายเสนาะ เปลี่ยนอำรุง เบิกฟ้า ศิษย์อาบัง 54 หมู่2 บ้านทุ่งยั้ง อ.ลัลแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 2 ธ.ค. 2500 0920415499
993
นายมาโนช ปะหนัน บางทอง ศ.สมาทร์ 206 หมู่2 ซอยบางเทาลากูน ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 6 พ.ย. 2502 0819783815
994
นายบุญเลิศ พิบูลศิลป์ บุญเลิศ ลูกประตูน้ำ 309/12 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 27 ต.ค. 2507 0831999762
995
นายอนุสรณ์ สุขสมพืช บุญทิ้ง ส.เพลินจิต 1293/54 ถนนบางจาก แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 2 ม.ค. 2515
996
นายจำนงค์ ใจฉกรรจ์ บุเรงนอง ศ.รุ่งสุระวดี 284/1 หมู่4 บ้านกาช้อง ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 6 มี.ค. 2496 054524729
997
นายสมนึก พวงยีโถ่ เบาเบา สิงห์พนมไพร 157 หมู่18 บ้านนาบัว ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 18 ก.ย. 2508
998
นายโกสีห์ เรืองฤทธิ์ บุญฤทธิ์ ลุ่มน้ำบางจาก 135/166 หมู่4 ซอย6 ถนนปฎัก ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 80130 26 ก.ย. 2505 0874632375
999
นายกิตติกร เจริญสุข แบร์เบอร์ สุรศักดิ์ยิม 32 ต.สบตุ๋ย บ้านนาก่วม อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 1 มี.ค. 2512 0855571319
1000
นายสุรชัย ยินดีชาติ เบิกฤทธิ์ ปิ่นสินชัย 139 ซอย1 ถนนนาก่วม อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 30 มิ.ย. 2509 0882390608
1001
นายพงษ์เทพ สายทรัพย์ บรเพ็ด ศิษย์แม็ก 317 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย18 ซอยยาสูบ 1 แยก18/1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 25 ก.พ. 2518 0892550105
1002
นายบรรจง กุลโพนเมือง บรรจงศักดิ์ ศิษย์เส่ย 19/10 ถนนจรัญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม 10330 27 ม.ค. 2501
เสียชีวิต
1003
นายบัญญัติ ประยงหอม บุญธรรม ลูกศรีสะเกษ 284 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 32000 10 ก.ย. 2485 0874479895
1004
นายสมปรารถนา แมตสี่ บ้านโพธิ์ สิงห์โพธิ์ทอง 191/2 หมู่15 บ้านมหาโพธิ์ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 9 ก.พ. 2505 0869171798
1005
นายชัยวัฒน์ เณรเกษร บุญนำ ส.เชี่ยวชาญ 43/2 หมู่10 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 28 ม.ค. 2506 0836279354
1006
นายบุญฤทธิ์ เลื่อมอารมณ์ บุญฤทธิ์ ลูกรังษี 138 หมู่5 จ.ราชบุรี 70120 2 มี.ค. 2508 0896943223
1007
นายทรงวุฒิ ศรวิจิตร บ่อสร้างน้อย จิตพิทักษ์ 22 หมู่4 บ้านกาญจนา ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 54000 21 มิ.ย. 2507 0850414428
1008
นายทรงพล อยู่กลัด บรรดิษฐ์ สิงห์ปราการ 192 หมู่8 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 13 ม.ค. 2497
1009
นายประดิษฐ์ ไชยแสน บรรดิษฐ์ สิงห์ธารชัย 97 หมู่1 บ้านเหล่าแมว ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 18 ส.ค. 2507 0847221949
1010
นายพูพาน ภูอาลัย บุญนำ ช.ไวยคูล 12/272 หมู่5 บ้านอัญชลี ซอยสิทธิชัย ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 28 ส.ค. 2506 0895165508
1011
นายสัมฤทธิ์ อยู่ชุ่ม บางช้าง มงคลสมุทร 61/16 หมู่12 บ้านลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 11 ก.ย. 2499 0891774973
1012
นายบรรจง เรืองศรี บรรจงศักดิ์ ศิษย์สังทอง 121/1 หมู่2 หมู่บ้านรัตนสวัสดิ์ ถนนสายหนองข้างคอก ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 20000 13 เม.ย. 2484 0897497830
1013
นายณรงค์ สิงห์ทอง ใบทอง บขส. 84 หมู่2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 1 ม.ค. 2485 0813820741
1014
นายกำธร ทัพประพนธ์ บางพระ รุ่งฤทธิ์ 76/205 ต.บางคูรัค อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 26 ก.ย. 2494 0841758401
1015
นายศุภชาติ จั๋งก๋า โบแดง ปิ่นสินชัย 51/1 ซอยวัดดงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 9 มี.ค. 2508 0818088766
1016
นายบุญมี มิตรพระพันธ์ บุญมี ศิษย์สุชล 222/1 หมู่6 ถนนเลียบชายทะเล ซ48 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 7 พ.ย. 2512 0819814657
1017
นายชัยชาญ รามอ้น บุญหบาย ส.ธนิกุล 428/9 ซอยพึ่งมี50 ถนนสุขุมวิท ซอย93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 16 พ.ย. 2513 0851121363
1018
นายลูน ดอนดง บุกเดี่ยว ม.ลูกพิทักษ์ 28/1 หมู่3 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 8 ก.ค. 2495 054541154
1019
นายไพฑูรย์ อิ่มตระกูลชัย ใบหยก บขส. 7/203 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย36 แยก3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 30 เม.ย. 2491 0838492121
1020
นายเจษฎา คงเตียว โบวี่ ช.ไวยคูล 32 หมู่12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 1 พ.ย. 2510 0865248871
1021
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง บุญฤทธิ์ ศิษย์เจริญ 7 ถนนพิทักษ์ชาติ ต.ประจงบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2 ก.ย. 2496
1022
นายพิทักษ์ นุชรักษา บางซื่อ ยนตรกิจ 38 หมู่11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม 10170 12 เม.ย. 2488
1023
นายบุญมี แผ่นคำ บุญมีน้อย วีระวัฒน์ 28/2 หมู่10 บ้านหนองใหม่ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 21 ต.ค. 2494
1024
นายทุน ทวีคูณ บุรีรัมย์ สวนมิกสักวัน 191/87 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 3 ธ.ค. 2494 0865626927
1025
นายธยิน คิดงาม นิลกาฬ วรวุฒิ 129 หมู่4 บ้านปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 พ.ค. 2497
1026
นายนารี เสมอภาค นารี ลูกบ.ส. 51 หมู่14 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 12 ก.พ. 2493 0638385302
1027
นายวิชัย คำมีจันทร์ นำโชค ศักดิ์นรินทร์ 641/9 ซอยบุญมี8 ถนนแป๊ะกง ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 17 ก.ย. 2504 0919150085
1028
จ.ส.อ.นพพร เกาะลอย นพพร ศิษย์กู่เต้่า 1/5236 หมู่1 ถนนบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 5 พ.ค. 2506 0897562507
1029
นายสุวรรณ นันพะนัก นกแล เกียรติประภัสร์ 42 หมู่4 ซอยปางก่อตัน ถนนแม่งาว-ผ่าเงิน ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 17 ธ.ค. 2510 0875978027
1030
นายนิคม ร่วมความคิด นิคมเดช สนองชัย 10 หมู่2 ซอยบ่านขว้าง ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 1 มี.ค. 2498
1031
นายเพชรน้ำใจ ปลั่งเปลง น้ำใจ ลูกหนองจอก 3/24 หมู่3 ซอยประชาสำราญ3 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.10530 18 มี.ค. 2494 0946817059
1032
นายบุญชวน ยิ่งแสวงดี นกน้อย ส.สหมิตร 7/18 ถนนเทศบาล3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 25 เม.ย. 2490 0829721724
1033
นายยีน เดิมประโคน นกนิด ลูก ส.ก. 56 ถนนพนม ซอย9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 5 พ.ย. 2491
1034
นายนาว ปรากฎกล้า นาวฟ้า สีบัวบาน 38 หมู่3 บ้านรันแดง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 ก.พ. 2485
1035
นายบุญชู ใจกล้า โนราห์ ส.มหาราช 151 หมู่14 บ้านเจริญสุข ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 22 พ.ย. 2506 0890140951
1036
นายบุญเตียม แก้วขอด นกน้อย ศิษย์ขุนดง 94/1 หมู่8 บ้านหัวดง อ.ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 29 พ.ค. 2495
1037
นายบุญชัย ชุตินาวี น้องแก้ว ลูกประตูน้ำ 21 หมู่บ้านเกษมสำราญ 2 ซอย10 ถนนสุขุมวิท ซอย71 แขวงพระโขนง กทม. 10110 28 เม.ย. 2509 0892001777
1038
น.ส.สุชาญา บัวหลวง น้ำเพชร ก.พากเพียรศิลป์ 26 หมู่2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 4 ต.ค. 2539 0879244532
1039
นายสมพร นิลสนธิ นาคราช เกียรติสนธยา 29/10 หมู่3 ถนนท่าน้ำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 7 ก.พ. 2500 0860618875
1040
นายนึ่ง เพลินพร้อม น้อยใจ สิงห์พัฒนา 45 หมู่14 บ้านพุ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ 32140 6 มี.ค. 2486
1041
นายทวี กลับหอม นาวี สิงห์บขส. 17 บ้านนางรอง ซอยอุดมสรรพกิจ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 1 พ.ค. 2492 0810638733
1042
นายไพบูลย์ จันทร์กระจ่าง นกเล็ก ศิษย์ทนงศักดิ์ 815/2 ซอยตลาดศธรทิพย์ แขวงบางโพงพา เขตคันนายาว กทม. 10120 4 พ.ย. 2496 0896919571
1043
นายไว นวลคำ นิรันทร์ ศักดิ์ณรงค์ 222 ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนพิชัย แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กทม. 10330 8 ก.พ. 2497 0894791855
1044
จ.ส.อ.สวัสดี บุตรสนาม นกนิด ศิษย์อรัญ 43/14 หมู่บ้านเอื้ออาทร ถนนเสรีไทย ซอย43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10230 6 พ.ค. 2498 0809236941
1045
นายฤทธิกร อัครนาวิน นภา เกียรติวันชัย 200/125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 27 ก.ค. 2510 0851277453
1046
นายธนานิตย์ ประสิทธิพงศ์ นครศรี ลูกนารายณ์ 93 ถนนพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 800000 21 มิ.ย. 2501 0842931771
1047
นายใย กมลเดช นิโกร ชาติชาตรี 33 หมู่8 ต.ราบ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 27 ก.พ. 2488
1048
นายไชยโย สิทธิชัย นำชัย เกียรติหนองบ่อ 59/2 หมู่6 เกาะมะพร้าว ต.เกาะมะพร้าว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 63000 19 มี.ค. 2522 0819568030
1049
นายณรงค์เดช ผ่อนร้อน นพเดช ส.ไกรสีห์ 59/96 หมู่1 แขวงแสรแสบ เขตมีนบุรี กทม 10510 4 มิ.ย. 2523
1050
นายคณาธิป จำปา นำศักดิ์ ส.ภักดี 1/3 หมู่1 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16100 22 ก.พ. 2517 0818075257
1051
นายธนิษฐ์ คมไสย์ นำขบวน ราชพฤกษ์คาเฟ่ 86/11 ถนนหน้าสถานี ซอยสันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 5 เม.ย. 2511 0801541212
1052
นายเนตร เขื่อนแก้ว เนตรณรงค์ ศ.พิทักษ์ชัย 37 หมู่9 บ้านชวนชื่น ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 5400 6 พ.ย. 2504 0857075564
1053
นายสุรินทร์ กระเเสสินธ์ นรินทร์เดช ศิษย์อุทัยวุฒิ 83 หมู่9 บ้านสวนเขื่อน ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 9 พ.ย. 2503 0844852711
1054
นายนราวิชญ์ อินทร์จันทร์ แกหวีด ส.สวัสดิ์ 312/2 ปมู่7 ต.ล้อมแดด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 13 ธ.ค. 2509 0857085919
1055
นายนิยม ชนะสัมบัญ นิยม แก้วสุริยะ 4/59 หมู่2 หมู่บ้านสรินยา ถนนเลียบคลอง2 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 3 เม.ย. 2481 0866130582
1056
นายอดิศักดิ์ ดวงใหญ่ น้องบี เกียรติยงยุทธ 119/1 หมู่6 ต.บางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 16 ก.ค. 2524 0852776627
1057
นายสุวิทย์ ขัดเรือน นิยม ลูกมาตุลี 102/3 หมู่3 บ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าชาง จ.ลำพูน 51120 22 มิ.ย. 2500 0821902892
1058
นายธเนตร บุญโสภณ เนตร เกียรตินิวัฒน์ 90/184 หมู่6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 4 ก.ย. 2512 0850220637
1059
นายธีระพล ทวีคูณ น้องใหม่ สพล.กรุงเทพ 191/87 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 26 ก.ย. 2516 0802365093
1060
นายนิจวัด จันละวงศ์ นิจวัด จันละวงศ์ 136 หมู่3 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 201910 15 มี.ค. 2526 0828904006
1061
นายประจวบ ทองกลิ่น น้องรัก พิทักษ์คลองทราย 12 หมู่1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 5 ธ.ค. 2507 0862865273
1062
นายสมบัติ ิอินทิแสง นาทราย เฉลิมไชยนิยม 259 หมู่7 ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 24 ส.ค. 2505
1063
นายนิตย์ แก้วกล้า น้องนิด ม.ลูกพิทักษ์ 151 หมู่3 บ้านดอนมูล ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 16 ส.ค. 2508 0896372593
1064
นายยมราช ผลิอรุณ นพคุณ เจริญเมือง 43 หมู่12 บ้านลวกหน้าวัดรวก ถนนพญามอย ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 1 ธ.ค. 2491 028164799
1065
นายไพรัตน์ สาโรวาท นันทชัย ลูกจักรวรรดิ์ 26 ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120 1 ม.ค. 2488
1066
จ.อ.สมพงษ์ สุขคะโต นิลคำ จ.ลูกสมุทร 176 ซอยสายลวด8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 24 เม.ย. 2517 0892218048
1067
นายบุญเสริม หอมหวล นรินทร์เดช ศ.กิตติพร 20 หมู่2 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 15 ส.ค. 2490
เสียชีวิต
1068
นายลมหวล พวกจันทึก น้ำทิพย์ อ.มหาชัย 106/34 ถนนสุขุมวิท ซอย93 ซอยพึ่ีงมี52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 3 ต.ค. 2503 0869077497
1069
นายทนพ แสงอรุณ นพเดช เกียรติสุริยา 929/194 หมู่บ้านออมทอง ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 1 ม.ค. 2494 027108337
1070
นายพิทยา คนบุญ น้องเล็ก ศิษย์ปัญญา 66/1 หมู่3 บ้านแม่คำมีรตนปัญญา ต.คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 14 ต.ค. 2494
1071
นายวิชิต สมบูรณ์ แกหวีด เดวี่ 211หมู่1 บ้านคอนฉิม ต.แวงใหญ่ อ.เเวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 13 ต.ค. 2508 0835031210
1072
นายสายธารสิทธิกร ศิริอาภรณ์ธรรม นิกร ช.อภิชาติ 251 หมู่10 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 3 มิ.ย. 2493 0898120491
1073
นายมนู พงษ์สอง นครแพร่ สหายศึก 282 หมู่2 บ้านแม่คำมี ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 22 ส.ค. 2496 0840420602
1074
นายกรรณธรรม คล่องพิทยกุล นรสิงห์ อิสรภาพ 35/6 หมู่6 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 1 พ.ค. 2484 0851348160
1075
พ.ท.นรินทร์ ทับทิมทอง นิรินทร์ อัศวจารุ 79/15 หมู่1 ถนนประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 10 มิ.ย. 2486 0816354936
1076
นายสุธี ทองอ่อน ธรศักดิ์ ส.ศักดา 253 หมู่1 บ้านป่าชาง อ.ป่าชาง จ.ลำพูน 51120 29 มี.ค. 2500
1077
นายวิชัย เอี่ยมกุล ธนูไฟ ลูกคลองตัน 239/84 ถนนลาดพร้าว ซ.87 เขตวังทองหลาง กทม. 10310 7 เม.ย. 2489 0889168128
1078
นายเล็ก แบะเพชร ธนูเล็ก พิทักษ์ชัย 214/1 หมู่10 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 21 ธ.ค. 2483 0860994917
1079
นายสุขเสมอ นิลบรรจง ธนูเพชรน้อย ลูกอากาศโยธิน 399 หมู่2 แขวงถลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 20 ธ.ค. 2491 0838051465
1080
นายแฉล้ม รักชาติ ธนูศึก ราชศักดิ์มนตรี 65 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 11 พ.ค. 2502 0833737436
1081
นายมานิต วันคำ ธนูน้อย สิงห์แม่ใจ 4/2 หมู่3 บ้านพระหลวง ต.พระหลวง อ.สูงเมน จ.แพร่ 54130 13 ธ.ค. 2489 0851280219
1082
นายพยุง สันติวาสะ ธนูน้อย ศรผจญ 9 ถนนเทอดไทย ซอย55 เเขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 24 พ.ย. 2483 0899146646
1083
นายสินธพ จินายะ ธนูศักดิ์ ศิษย์ปัญญา 149/2 หมู่1 บ้านปงเจริญ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 19 เม.ย. 2481 0875452106
1084
นายบุญส่ง โพธิ์เงิน ธนูทอง เกียรติเทพพิทักษ์ 4/1 หมู่9 หมู่บ้านจัดสรรค์มหาวงศ์ ซอยเปรมฤทัย 13 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 4 พ.ย. 2515
1085
นายพรหม หอมหวล ธงชัย ศิษย์พรพิทักษ์ 105 หมู่17 บ้านคลองธรรม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 4 มี.ค. 2491 0881069670
1086
นายธวัชชัย ทับทิมกลาง ธวัชชัย แก้วสัมฤทธิ์ 104/50 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า ถนนทุ่งมังกร ซอย22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 24 ม.ค. 2526
1087
นายสามารถ เรืองพิสุทธิ์ ธนูเล็ก สิงห์ภูคา 209 หมู่3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 19 มี.ค. 2493 054991912
1088
นายอินทร์สม ไชยชาววงศ์ ธนูศึก ศิษย์วัลลภ 18/10 หมู่บ้านสันติธรรม ซอยเม็งรายรัศมี ถนนเสริมสุข อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 1 ส.ค. 2473 0841516112
1089
นายสุนทร ศระศรี ธงชัย วีระพล 215/1 หมู่13 บเานหนองเต่า ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 10 พ.ค. 2483 0821516652
1090
นายสมศักดิ์ ช่องงูเหลือม ธรรมเล็ก ศิษย์ธรรม 81 หมู่1 บ้านคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 4 มี.ค. 2511 0892821966
1091
นายธงชัย อุปรัตน์ ธงชัย ส.กรกช 278/3 หมู่3 ต.น้ำดิบ อ.ป่าชาง จ.ลำพูน 51120 5 พ.ย. 2510 0861960122
1092
นายธวัช รังสิยารมณ์ ธวัชชัย ส.ดอยเต่า 126 หมู่3 บ้านแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.แพร่ 51110 7 ธ.ค. 2502 0899995962
1093
ร.ต.ต.ธวัชชัย จันทร์งาม ธวัชชัย ศ.เกียรติศักดิ์ 212/287 หมู่5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 9 ส.ค. 2505 0840843084
1094
นายวิรัตน์ สินธุฉ่ำ ธนูเงิน ส.จิตรลดา 99/64 หมู่9 หมู่บ้านไพศาลวิลล์ ถนนอู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 24 พ.ค. 2501 0899725001
1095
นายวิเชียร ศิลป์ลิ ธนูชัย สิงห์พายัพ 239/160 ชุมชนจันทราสุข ถนนลาดพร้าว ซ.87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 25 พ.ย. 2506 0867625636
1096
นายคนึง เขนยงาม ธานี ลูกอากาศโยธิน 1918 หมู่4 ร.พ.บารมีการแพทย์ ถนนเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 29 ก.พ. 2495 0850767819
1097
นายสงบ ใสพลกรัง ธนูศึก ประสพชัย 96/95 ถนนเดชอุดม ซอย6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 11 มี.ค. 2502 0872595788
1098
นายสุขรรม ช่องงูเหลือม ธรรม ศิษย์พ่อแดง 30 หมู่4 บ้านใดม้า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 6 ธ.ค. 2503 0861330255
1099
นายพนม ประเสริฐไทย ธันวา ศิษย์หลักเมือง 18/24 หมู่5 ซอยวัดกู้ ถนนสุขาประชาสรรค์ ซอย2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 18 ธ.ค. 2492 0869991920
1100
นายสุทานี เนตรเพ็ญ ธานี เจริญเมือง 23 หมู่11 ต.บ้านพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 6 ส.ค. 2503 0288855008
1101
นายวิชัย เอี่ยมสกุล ธนูไฟ ลูกคลองตัน 239/84 ชุมชนจันทราสุข ถนนลาดพร้าว87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 7 เม.ย. 2489 023921369
1102
นายบุญมี มาแดง ธนูน้อย ตะปูไทย 38/18 หมู่7 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยวัดซังเรือง ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 18 พ.ค. 2509 0898160312
1103
นายสุพิศ นุชนาง ธรรมรงค์ เทพรังสี 38/9 หมู่4 ถนนพระราม2 ซอย2/88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 26 ก.ย. 2484 028962728
1104
พ.จ.อ.ทัศนัย พานทอง ธนูน้อย เลือดชาวฟ้า 593/5 หมู่6 หมู่บ้านแอนเน็กซ์ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กทม. 10220 14 ก.ย. 2502 0832015718
1105
นายธานี ชื่นบาน ธานี พยัคฆโสภณ วัดจุฬามณี ต.บางกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรียุธยา 13250 8 ก.ค. 2482 0802555037
1106
นายศุภวิชญ์ ถมทอง ทะยานชล ช.ทับทิมโต 55/3 หมู่2 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 18 ม.ค. 2522 0926562229
1107
นายรด แสนกล้า ทรหด สิงห์บ้านปรือ 196 หมู่19 บ้านปรือ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 10 ต.ค. 2490
1108
นายบุญชอบ แสงคำ เทพทอง ประสิทธิ์ชัย 12/3 หมู่9 บ้านเสม็ด ต.สลักใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 22 พ.ย. 2498
1109
นายสุเทพ ไข่แก้วญารัตน์ ทองไทย เพชรยินดี 192/3 หมู่2 บ้านเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 6 ก.พ. 2502 0898356550
1110
นายสถาพร บรรลุ เทพอาพรณ์ ลูกบ้านม้า 387/1 หมู่6 ถนนเสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 25 มี.ค. 2503 0632762607
1111
นายพิพัฒน์พล เคนอินทร์ ทวีวุฒิศิษย์คำพันธ์ 747 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 15 มี.ค. 2509 0945258313
1112
นายวีรศักดิ์ สายรัตน์ ทนงศักดิ์ เมืองสุรินทร์ 23/5 ถนนประชาสันติ หมู่บ้านหาดสวนยา ต.วารินทร์ชำราบ อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 15 ก.ค. 2518 0874596632
1113
นายสิงห์ บุญเลิศ ทนงศักดิ์ ศิษย์ดาวรุ่ง 78/1 หมู่1 จ.บักใด อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 1 ม.ค. 2490 0935239272
1114
นายเคลือบ ใจพินิต ทันใจหวาน ศิษย์หัวใจเถื่อน 149 หมู่10 บ้านจีกแดก ต.จีกแดก อ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์ 32140 9 ต.ค. 2490
1115
นายจักรกฤษณ์ กองทอง ทินกร เพชรนภา 36 หมู่4 ต.ชันสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 2 ก.ค. 2505 0868831199
1116
นายวิทธธวัช ชัยแก้ว เทวดาน้อย หัวไทรยิม 72/253 หมู่16 หมู่บ้านพระปิ่น3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 11 พ.ย. 2513 0926869218
1117
นายวิชัย อวยหมื่นไว ทอง เพชรยินดี 99/4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 6 ก.พ. 2499 023772802
1118
นายรำไทย เต้าทอง เทิดพูล เกียรติกำชัย 104/222 ซอยทุ่งมังกร22 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 3 ธ.ค. 2505 0903856833
1119
นายจำนงค์ ใจแหลม ทนงชัย ศิษย์วีระนิด 43 หมู่11 บ้านต้นผึ้ง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 26 ม.ค. 2499 0843721384
1120
นายทอน เห็นครบ ทอนไทย ลูกเจ้าแม่ไทรทอง 20 หมู่8 บ้านตาจันทร์ ต.ตานีอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 20 ส.ค. 2505
1121
ด.ต.วิหิต ชัยวรรณธรรม ทิตเลอร์ ป.โตกิจกล้า 107 หมู่1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 33210 9 ส.ค. 2485
เสียชีวิต
1122
นายจตุรงค์ แมตสอง ทวีศักดิ์ ศิษย์หมอชาติ 69 หมู๋4 ต.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่ 54000 5 มิ.ย. 2506 0900565671
1123
นายดลเลาะ สีหมาด เทวฤทธิ์ ศ.แทรกเตอร์ทอง 57 หมู่3 ซ.ร่วมใจ ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 17 พ.ย. 2509 0892920429
1124
นายทวี วังคะพันธ์ ทวีศักดิ์ ส.สิงห์สุรินทร์ 308 หมู่1 บ้านโครกเครือ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 8 ม.ค. 2489
1125
นายซำดืออิง ดือราโอะ เทคนิค เทคโนบางกะปิ 52 หมู่2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 19 พ.ค. 2507 0848623587
1126
นายอัครพนธ์ สาคเรศ ทุ่งมน ป.วิทยา 22/332 หมู่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 27 เม.ย. 2507 0861483159
1127
นายยุทธพันธ์ ขาวหยวก ทนง เมืองขอนแก่น 62/462 หมู่4 หมู่บ้านเต็มรัก ซอยวัดลาดปลาดุก ถนนเต็มรัก-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 6 ก.ย. 2496 0846562456
1128
นายธีรภัทร์ ยะศาลา ทองชนะ สิงห์มนัสศักดิ์ 239/280 หมู่4 หมู่บ้านเรือนสุข2 ซอย23 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 3 ส.ค. 2519 0924293226
1129
นายอานนท์ ชำนาญแทน ทวีเลิศ ต.บุญเลิศ 40/1652 หมู่9 หมู่บ้านเอสเค ซอยเอกมัย76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 15 ก.ย. 2511 0866671463
1130
นายวิไลย์ แพงศรี ทนงเดช สิงห์กรุงธน 1406 ถนนทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 10 มี.ค. 2500 0869702989
1131
นายวินัย โพธิศรีจันทร์ ทวีศักดิ์ ศิษย์ช่าง 20 หมู่4 บ้านแก่งมะนาว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 10 พ.ค. 2505 0867779962
1132
นายนริทร์ ชำนิด เทพพิทักษ์ เมืองสุรินทร์ 28 หมู่6 บ้านพลับ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 10 ส.ค. 2518 0801593245
1133
นายใบ เบญจขันธ์ เทพบุตร ลูกบางปลาสร้อย 72 หมู๋2 บ้านโพนเมือง ต.โฑนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 13 พ.ค. 2492
1134
นายสุเทพ โตแดง เทพเดช ศิษย์ ส.ป. 4/244 หมู่4 ถนนดำรงค์ลัทพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 1 ม.ค. 2497 0843561307
1135
นายสัมฤทธิ์ จันทร์ศิริ ทองชัย ศิษย์วัดญวน 245/7 ถนนลูกหลวง ซอย8 แขวงสี่แยกมหานาค เขตดึสิต กทม. 10300 7 มิ.ย. 2494
เสียชีวิต
1136
นายสุขสันต์ หาญณรงค์ เทพบุตร ป.เสรีรัตน์ 36/24 หมู่4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 29 ก.ย. 2525 0904055276
1137
นายสนั่น ดวงพายัพ ทางด่วน แก้วสัมฤทธิ์ 3 หมู่4 บ้านมาบมะขาม ต.เจริญพล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 12 เม.ย. 2512
1138
นายชวน สายเลน ทวีชัย ส.รุ่งอรุณ 141/9 หมู่9 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 23 ก.พ. 2504
1139
นายไพทูล แสนสวาท ไทยแลนด์ ปิ่นสินชัย 317 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 25 พ.ค. 2515 0854083434
1140
นายชนะชล เกื้อกูล ทัพหน้า ศิษย์อำพล 99/178 หมู่6 ซอย7 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 14 มิ.ย. 2508 0826447860
1141
นายภู จันทิมา ทวนชัย แก้วสุริยะ 501 ถนนสุขุมวิท ซอย81 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 15 ธ.ค. 2476 0899948133
1142
นายภาคี หานาที ทหาร สวนมิกสักวัน 159/6 หมู่1 ถ.สามเสน ซ.19 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 25 ก.พ. 2494 0616079256
1143
นายสนั่น จันทร์ขุน ทักษิณ เมืองสุรินทร์ 57 หมู่2 บ้านหนองจิก ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 11 ธ.ค. 2497 0899947347
1144
นายสมยศ ทัศนา เทวฤทธิ์ ศิษย์พณเทพ 302/149 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. 10210 9 ม.ค. 2500 0866686562
1145
นายสายพรรณ ไชยวงศ์ เทวฤทธิ์ ศิษย์สมานชัย 48 หมู่2 บ้านต้าตลาด ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 4 ม.ค. 2510 0801032836
1146
นายประเสริฐ จวนรุ่ง เทิดไทย เพชรธานินทร์ 145/51 หมู่1 ซอยวัดกู้ ถนนสุขประชาสรรค์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 30 ก.ย. 2494 0837113024
1147
นายทองอินทรื ลีลา ทนง วรวุฒิ 2038/46 แฟลต38 แขวงดินแดง เขตดินแดง ทม. 10400 7 มี.ค. 2487 0843276167
1148
นายบุญล้อม รัตนก้านตรง ทยาน นาคราช 119 ห้อง18 แฟลต จปร. เก่า ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 7 เม.ย. 2495 0879364418
1149
นายโชติ แสนจุ้ย โทน วโรดม 8/1 หมู่5 บ้านท่าเดื่อ ต.คอรุ่ม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 18 ก.พ. 2492 0848203062
1150
นายสูงเนิน สันรัมย์ ทนง พรทวี 623-24 หมู่9 บ้านเจริญมาค ถ.สุรเดช ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลาบมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 6 ม.ค. 2512 044661045
เสียชีวิต
1151
นายสมศักดิ์ เอื้อนไธสง เทพประทาน แสงมรกต 21 ค่ายมวยแสงมรกต ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 25 มี.ค. 2514 0878213490
1152
นายกิตติธัช วงศ์พานิช เทพมงคล แสงมรกต 49 หมู่1 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 11 ต.ค. 2490 0892223561
1153
นายทวี สินสำอางค์ ทวี ศิลารักษ์ 98/636 ถ.ประชาอุทิศ ซ.33 แยก7 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 10 ก.ค. 2477
1154
นายทองทวี รัตนกุล ทอง ส.เพชรอุบล 20 หมู่5 ต.คำแวง อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 4 ส.ค. 2512 0848291233
1155
นายบุญธรรม วิเวกจวง ทันศึก ศิษย์หรัญชัย 243 หมู่3 บ้านคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 5 ม.ค. 2495 0872079597
1156
นายอารีย์ ดีสุดใจ ท่าศาลา พ.พิมเพชร 52 หมู่3 บ้านดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 7 ก.ย. 2509 0867609409
1157
นายวิชัย นาคคะสินธิ์ เทพฤทธิ์ ลูกปัจมา 59/20 หมู่3 ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 20 ม.ค. 2488 0896655966
1158
นายสง่า ฉิมประดิษฐ์ ทรงภพ สายเพชร 10/4 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 24 ส.ค. 2491 0895469206
1159
นายสุริยา สหรักษ์ เทอร์โบ แฟร์เท็กซ์ 174/201 หมู่5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 ก.พ. 2522 0817853458
1160
นายวิบูลย์ พิลึก ทมิฬน้อย สิงห์ดอนใหญ่ 219/5 หมู่5 บ้านเล่นชัย ซอยมังกร ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 12 มิ.ย. 2493 0859181425
1161
นายสามารถ ชาวห้วยหมาก ทมิพดง ลูกอู่ทอง 23/45 หมู่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 16 ม.ค. 2493 0866778736
1162
นายแคนแดง ปาผักโข ไทรทอง เพชรพิษณุ 46 หมู่8 บ้านหนองบัวเงิน ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 4 มิ.ย. 2504 0878531646
1163
ส.ต.ผดุงเกียรติ สิทธิต่าง เทพวิฑูรย์ ยนตรกิจ 621 ซ.ทหาร ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 5 ม.ค. 2478 0815660760
1164
นายประสงค์ นนทภา ท้าพิสูจน์ ส.มลิวัลย์ 58/23 หมู่6 ซ.บ่อนไก่ ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 23 เม.ย. 2517
1165
นายสมพล เถามานกูล ทรงเดช ส.สิทธา 110/1 หมู่3 ต.บางแพ ซอยเทศบาล3 ถ.วัดบางแพใต้ จ.ราชบุรี 70160 2 พ.ย. 2498 032381221
1166
นายธำรงค์ อินทร์จันทร์ เทียนชัย วรวุฒิ 193/19 ถ.พุทธมณฑล สาย2 ซอย8 แขวงบางอค เขตบางแค กทม. 10160 11 เม.ย. 2488 0867735522
1167
พ.ต.วิริยะ มาลัยรัตน์ ทมิฬเดช เดชนาคา 41 หมู่12 ตรงข้ามอำเภอแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 26 พ.ย. 2493 0810302918
1168
จ.ส.อ.ประวุฒิ นาคมณี ท่าอุแท ศศิประภายิม 856/39 ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 13 พ.ย. 2506 026154939
1169
พ.ต.เทอดศักดิ์ จารุภักดิ์ หัวหน้าคณะ เกียรติศักดิ์บางรัก 16 ถ.เจริญรัถ ซ.5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600 2 ต.ค. 2469 024390561
1170
นายสุเทอด ทองวิเศษ เทอดชัย สุริยะสิทธิ์ 93 ถ.สุขุมวิท ซ.101 ถ.ปุณวิถี 37 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10110 12 มี.ค. 2468 022401514
เสียชีวิต
1171
พล.ต.ต.ไพโรจน์ เกษตรสุนทร ทมิพ ราชวัฎ 24/99 ซ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 28 ส.ค. 2483 0816165535
1172
นายทรงชัย ชื่นหรรษา ทรงชัย มัลลยุทธ 118 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 3 พ.ย. 2492 0895120503
1173
พ.ท.ธง ทวีคูณ ทวีคูณ ช.สวนอนันต์ 191/78 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 6 พ.ย. 2498 0810090023
1174
นายสมร ช่างตรี ทองคำ จำนงค์ยิม 31/5 หมู่1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 5 พ.ย. 2495 0819257501
1175
นายน้อม กอแก้ว ถนอมศักดิ์ ส.สกุลจิตร 14/1 หมู่8 บ้านสีสัมพัน ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 7 พ.ค. 2508
1176
นายเสกสิริ ศิริสม ถาวร ภู่ภิญโญ 53 ซ.นามบัญญัติ ถ.ประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 27 ก.ย. 2473 0829891419
1177
นายถนอมชาติ สิงห์แก้ว ถนอมชาติ ส.ยิ้มทราย 8 หมู๋6 บ้านเหมืองท่า ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 15 ก.พ. 2486 0843673128
1178
นายปฐม เอนกทรัพย์ โถม สิงห์ทนงศักดิ์ 50/16 หมู่2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 2 มิ.ย. 2494 023833898
1179
นายเสน่ห์ เจมมณีย์ ถิ่นเหนือ แฟร์เท็กซ์ 81 หมู่11 บ้านพันเชิง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 7 ธ.ค. 2499 0859079521
1180
นายผิน วาภิไหว ถวิล ศิษย์สุริยา 47/1 บ้านเหมืองแดง ถ.เหมืองแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 11 ม.ค. 2478
เสียชีวิต
1181
นายจุน เรืองรัมย์ ถนอมศักดิ์ ส.วรพิน 12 ถ.จักรพงษ์ ซ.ตรอกบาป์ เเขวงบางลำภู เขตพระนคร กทม. 10200 13 ม.ค. 2503 0899244274
1182
นายธวัชชัย ทรัพย์ประไพ ถวัลย์ วิบูลย์เกียรติ 100 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 17 ต.ค. 2494 0944353522
1183
นายสมจิต จินดาศรี ถนอมจิต สุโขทัย 191/13 เขตดุสิต กทม. 10300 7 ต.ค. 2493 0870405484
1184
นายมนูญ สุนทรโรจน์ ฤทธิเดช โรจน์สงคราม 68/37 บ้านหมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 30 มี.ค. 2495 0868733680
1185
นายพิพัฒน์ รัชตธนกุล ฤทธิศักดิ์ ลูกพระบาท 36/107 หมู่2 หมู่บ้านอู๋ทองวิลเลจ ซ.ครูเพี้ยน แขวงท่าเเร้ง เขตบางเขน กทม.10220 28 ส.ค. 2519 0946684382
1186
นายสมพร แสงดอก ฤทธิเดช แม่นฉมัง 14/1 บ้านพระร่วง ซ.2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 7 มิ.ย. 2491
1187
พ.อ.ทวีศักดิ์ ก้อนทนิกูล ฤทธฺศักดิ์ ส.สิทธา 34/5 หมู่5 ต.ธรรมเสร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 26 ม.ค. 2494 0818559590
1188
นายสมชาย ศรีบพ ฤทธิเดช สิงห์มรกต 9/8 หมู่9 ซ.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 23 มิ.ย. 2496
1189
นายเหลือม พรหมบุตร ไตรจักร สิงห์สุรินทร์ 79 หมู่2 บ้านแกน้ิอย ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 1 เม.ย. 2478
1190
นายเพนือย แหวนวิเศษ ตะชัย ปราสาทชัย 72/2 บ้านไพล ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 27 พ.ค. 2502
1191
นายสัมพันธ์ พิมพ์มาศ ตี๋น้อย ศิษย์ศรีมงคล 76 หมู๋3 บ้านม่วงหมาก ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 28 ก.พ. 2507
1192
นายมอง รอบแค้วน ตะวันรอบ ศรสรศักดิ์ 82 หมู่6 บ้านเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 5 ต.ค. 2495
1193
นายปริญญา สมศักดิ์เงิน โตโต้ แสงมรกต 123/34 ซ.บำรุงนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 28 ต.ค. 2528 0992517233
1194
นายสังวรณ์ เกิดแก่น ต่อ ลูกพระบาท 558/26 ซ.แอนเน็กซ์ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กทม. 10220 5 มิ.ย. 2505 0892027585
1195
นายเนื้อ เครือทอง แตงน้อย ศรนารายณ์ 42 หมู่3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 8 พ.ย. 2478 0873683905
1196
นายบุญมาก ท้องสุขแก้ว ไตรมิตร ศิษย์วิทยา 127/2 หมู่5 บ้านห้วยกูด ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 1 เม.ย. 2484 0892661689
1197
นายชาญณรงค์ ธรรมวิยศ โตโต้ ป.พงษ์สว่าง 197 หมู่6 บ้านเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 4 ธ.ค. 2511 029495851
1198
นายสำรวย งามเลิศ ตรังศิษย์พงษ์ชัย 132/152 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 30 ก.ค. 2492 026722500
1199
นายชัยสิทธิ์ มันคงดี ต้อยติ่ง เพชรเจริญ 5 หมู่บ้านสามัคคีชัย5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 12 ธ.ค. 2495 0869330219
1200
นายศักดิธร มณฑป ตะวันออก ศิษย์พูนชัย 57/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 17 ก.ค. 2500 0895101287
1201
นายเฉลิมวงศ์ อินชายเขา เต่าทอง เดชบวร 47/1 หมู่2 บ้านวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 14 ต.ค. 2504 0896385135
1202
นายอาณัติ ระมัง ตำหนักชัย ศิษย์หมอชาติ 144/1 หมู่8 บ้านตำหนักธรรม ซ.5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 19 มิ.ย. 2507
1203
นายสิทธืโรจน์ แสนแก้ว ตองเค โรจน์ทอง 278 หมู่2 บ้านหนองประดู่ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 10 ต.ค. 2506 0841526082
1204
นายต่อศักดิ์ ผ่องสุภา ต่อศักดิ์ ศศิประภายิม 401 หมู่2 ถ.ลาดพร้าว ซ.130แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 23 พ.ย. 2511 0898899186
1205
นายสุจินต์ สนพิบูลย์ ต้อยติ่ง เกียรติวายุภักดิ์ 281/2 ถ.ลาดพร้าว ซ.1 เขตจตุจักร กทม 10900 5 ต.ค. 2488 0852420036
1206
นายลำจวน กลัดแป้น ตะพานหินบุญเสริฐ 127/192 หมู่6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 28 ก.ย. 2503 029393227
1207
นายรณภพ ภมร ดำรง ลูกเจ้าพระยา 102/1208 หมู่3 หมู่บ้านกฤษณะ2 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 16 ธ.ค. 2504 0957502691
1208
นายพลิน เผ่าพัน แดนชัย ศิษย์พรพิทักษ์ 262 หมู่19 บ้านปรือพัฒนา ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 2 มิ.ย. 2502
เสียชีวิต
1209
นายชนะ วันดี ดอนเจย์ดี ศักดิ์บุญธรรม 68 หมู่1 บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 1 เม.ย. 2490
1210
น.ส.บัวลอย วงศ์คำแก้ว ดาวลอย ลูกเมืองแพร่ 34 หมู่8 บ้านช่องลม ต.หัวฝ้าย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 29 พ.ค. 2494 0918519417
1211
นายดุสิต งามแฉล้ม ดุสิต สิงห์ธรณี 65 หมู่13 บ้านโคกกระชาย ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 28 พ.ค. 2509
1212
ร.ต.ท.เนรมิต สิงห์ประกาสิต ดาวเงิน ศิษย์วิษณุ 95/67 ถ.อินทรา-ปัญญา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510 7 พ.ค. 2485
1213
นายเกรียงเดช เที่ยงดุง เดชมงคล ศศฺประภายิม 11 หมู่13 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 22 ม.ค. 2513 0621181587
1214
นายเด่น วรรถด้วง เด่นเหนือ เด่นโมฬี 135/543 หม฿่6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73110 7 ก.ย. 2508 0833101372
1215
นายสำเริง กรึนมะดัน แดงสด ยุทธกิจ 104/50 ถ.ทุ่งมังกร ซ222 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม 10170 18 ต.ค. 2508
1216
นายเนื้อ ทรัพย์พูน เด่นเหนือ ส.เมืองมนต์ 17 หมู่10ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 5 ธ.ค. 2492 0935239272
1217
นายสมศักดิ์ บินคำ เด่นศักดิ์ ศักดิ์นรินทร์ 58 หมู่7 บ้านเส้ง ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 4 พ.ย. 2509 0846154967
1218
นายประพันธ์ ชมภูวิลาศ แดงน้อย ลูกย่อน้ำมันฝาง 48/1 หมู่8 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 10 ก.ค. 2506
1219
นายอึล ครองชื่น ดูชินัน พยัคฆโสภณ 102 หมู่5 บ้านโคกจำเริญ บ้านตานี ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32120 28 ก.ค. 2489
1220
นายเลือก นกแก้ว ดาวฟ้า ศิลาพงษ์ 7/2 หมู่13 ต.โคกสอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32120 30 ธ.ค. 2491 0935239272
1221
นายเหลี่ยม สีนิลแท้ เด่นทอง สีนิลแท้ 14 หมู่7 บ้านสะพานหัน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ 32120 1 พ.ค. 2499
1222
นายอุ้ย สายกระสุน ดาวเดียว ส.ลูกทุ่ง 22 หมู่15 บ้านวังทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32140 30 เม.ย. 2490 0935239272
1223
นายเหลือง ครองชื่น ดำรงศักดิ์ ศิษย์ศรธนูศักดิ์ 74 หมู่3 บ้านป่าชัน ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 12 ม.ค. 2477 0935239272
1224
นายบุญจันทร์ เหลาทอง ดาวคนอง ส.มงคลชัย 32/1 หมู่8 ถ.สระทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32140 21 มี.ค. 2497 0848351492
1225
นายด่วน สมานมาก ดาวอีสาน แขวงมีชัย 4 หมู่7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 20 ต.ค. 2478 0868605274
1226
นายชุมพร หมื่นจำปา เด่นนภา เกียรติประภัสร์ 59/99 หมู่3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 28 ม.ค. 2518 0869802459
1227
นายสมพร สำคัญยิ่ง เด่นชัย หนองอียอ 86 หมู่11 บ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 29 มิ.ย. 2509 0908235366
1228
นายสมภพ ทิพย์โยธิน เด่นชัย ลูกบางแพร 68 หมู่3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 18 พ.ค. 2505 0894092517
1229
นายทองฤทธฺ์ สำคัญยิ่ง เด่นน้อย หนองอียอ 47 หมู่2 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 11 มี.ค. 2503
1230
ด.ต.พงศ์สิริ วงศ์ทาเหลือ ดาวแม่พุง เดชประยูร 55/5 หมู่4 บ้านเด่นนางฟ้อน ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 54120 8 พ.ย. 2508 0861182139
1231
นายเสถียร สิงห์ประโคน เดชวารินทร์ ฮอลลี่วู๊ด 59 หมู่9 บ้านเขตพัฒนา ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 7 มี.ค. 2493 0843762482
1232
นายวิง เอี่ยมสะอาด ดาวไฟ เมืองสุรินทร์ 81/1 หมู่16 บ้านโคกโทม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 15 มิ.ย. 2482
1233
นายนิรันดร์ สุขใจ เดชนิรันดร์ ศิษย์พรน้อย 32/1 หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 17 ม.ค. 2508 0926063617
1234
นายสุชาติ แซ่จิว ดัง ครุฑาวุธ 57 ถ.รามอินทรา ซ.23 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 9 พ.ย. 2506 0918841303
1235
นายปิยะ วาหนักแน่น เดชพยัคฆ์ ส.ศิริเดช 39 หมู่7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 8 พ.ย. 2496 0822950790
1236
นายจำรัส จันทร์แปลง ดาวดำ ศิษย์หัวใจเถื่อน 12 หมู่8 บ้านสีสัมพันธ์ ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 1 ก.ย. 2492
1237
นายตุ๊ ร่วมดี เด่นชัย เกียรติหนองกง 30 หมู่4 บ้านปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 7 มิ.ย. 2489 0853063159
1238
นายสนอง ทองคำสุข แดนไพร เกียรติวยุพักษ์ 2 บ้านลำดวน ต.หมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 2 ม.ค. 2500
เสียชีวิต
1239
นายดำรงค์ ดอนแก้ว ดอกรัก ศิษย์ปัญญา 68/2 หมู่3 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 31 ต.ค. 2490 0817068939
1240
นายแกล้ม คำลือ เด็ดขาด ศิษย์หมอชาติ 242 หมู่2 บ้านต้นม่วง หมู่2 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 5 มิ.ย. 2511
1241
ร.ต.ท.ทนงศักดิ์ หล้าคำมี เด็กดอย ศิษย์หมอชาติ 329 หมู่3 บ้านวังช้าง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 13 มี.ค. 2517 0896351887
1242
นายเด่นนคร หันทะแขม เด่นนคร ศิษย์หมอชาติ 32/1 หมู่9 บ้านลูเหนือ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 25 ต.ค. 2510
1243
นายอานนท์ รัศมีจันทร์ ดอยปุย เกียรติบัณฑิต 37 ซ.สันติสุข แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 5 ก.ย. 2492 0895036624
1244
นายมะห์มูด สแลแม ดาราสิงห์ เมืองสายบุรี 78/1 ถ.ท่าสมเด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 16 ธ.ค. 2498 0872876655
1245
นายวิหก คนเสมอ ดาวฟ้า ไหลพิทักษ์ 26/2 หมู่1 บ้านไหล ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 1 ก.ค. 2488
1246
นายสอม แก้วแบน แดนเพชร ส.ชาติเสือ 49/2 หมู่1 บ้านทุ่งมนตะวันออก ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 5 เม.ย. 2491
1247
นายเคลือบ สุดเสียงสังข์ เดชไกรทอง สิงห์โคกเต็ง 75 หมู่9 บ้านโคกเต็ง ต.ป่าซัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 3 เม.ย. 2493 0808374655
1248
นายชวลิต เสร็จประสงค์ แดนทอง ส.ชาติเสือ 124 หมู่3 บ้านตาดอก ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 8 ก.ย. 2489 0879106149
1249
นายณรงค์ มหาโชติ เดชศักดิ์ ลูกรังษี 10/1 ถ.เพชรเกษม ซ.2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 5 ก.ย. 2515 0811413413
1250
นายสุชาติ กังเส้ง ดาวตรัง ต.บุญเลิศ 775/14 ซ.2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 25 ม.ค. 2508
1251
นายมีพร - ดาวประเสริฐ ถิ่นสวาย 4 หมู่3 บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 2 มี.ค. 2485 0821260659
เสียชีวิต
1252
จ.ส.อ.อรุณ อุ้มอยู่ ดวงดาบ เกียรติไพศาล 467 ซ.หลังวัดดอน ถ.เจริญกรุง แขวงคันนายาว เขตสาทร กทม. 10120 24 ส.ค. 2496 0894809761
1253
นายนราธิป เรืองสำอางค์ เดี่ยวสยาม สิงห์พะเนียงแตก 363 ถ.ตากสิน ซ.8 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600 14 ส.ค. 2522 0897987974
1254
นายคมกฤษ ปุณณะศรี เดชพิชิต ส.ปัญโยกิจ 69 หมู่7 ต.ยุทวา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 26 ธ.ค. 2508 0876504980
1255
นายเอกรินทร์ ทองขวัญ ดาวสมิง อินแกรนยิม 3649/3 ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 17 พ.ย. 2528 0895324915
1256
ร.ต.ทวี สุกันทา เดชราวี ศ.ชัยเจริญกิจ 50/1 หมู่11 บ้านกอม ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยาะ 56110 1 ก.พ. 2502 0810312386
1257
นายวัชรินทร์ รัชนิพนธ์ เเดดสี่ ศักดิ์ชัยวัฒน์ 540/1 ถ.ประชาอุทิศ ซ.ราม39 แขวงวังทองหลาง เขตทองหลาง กทม. 10310 10 ส.ค. 2532 0839831181
1258
ด.ต.เรืองเดช สายบัน ดาวห้าแฉก ศักดิ์โพธ์ไทร 169 หมู่5 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 52210 21 มี.ค. 2505 0819939184
1259
นายวราไพร ร่มพกษ์ เด่นศึก อ.บุญช่วย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 10 ต.ค. 2530 0866389251
1260
นายมนูญ อินเหลือง เด่นภูผา เพชรเจริญ 12 หมู่3 บ้านป่าแดง ต.ป่าเล่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 20 ก.ย. 2511 0842339511
1261
นายวิเชียร วงษ์ษา เด่นสมุทร เอื้อสัมพันธ์ 46/7 อ.เมือง จ.พิจิตร 3 พ.ย. 1500
1262
นายถาวร อุดมภูมิ เดือนเพ็ญ ส.วรพิน 31 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กท